Вы находитесь здесь: ::

Курукшетра


Читать

23 февраля 2022 г.
«Любой канал сознания Кришны приводит к личности Сарасвати Тхакура». Шрила Б. С. Госвами Махарадж. 6 февраля 2010 года. Москва, Кисельный


26 сентября 2021 г.
«Очерки о ведической цивилизации и вайшнавском мировоззрении. 20. Бхагавад-гита и „Махабхарата“». Шрила Б. Б. Авадхут Махарадж


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 18. Йога звільнення. Мокша-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 17. Три види віри. Ш́раддга̄трайа-вібга̄га-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 16. Божественні та демонічні якості. Даіва̄сура-сампад-вібха̄га-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 15. Найвища Особа. Пурушоттама-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 14. Три гуни матеріального світу. Ґун̣атрайа-вібга̄га-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 13. Підвладне та домінуюче начала. Пракр̣ті-пуруша-вібха̄га-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 12. Йога відданості. Бгакті-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 11. Споглядання вселенського образу. Віш́ва-рӯпа-дарш́ана-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 10.  Велич і краса Господа. Вібгӯті-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 9. Таємний скарб відданості. Ра̄джа-гугйа-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 8. Осягнення найвищої Реальності. Та̄рака-брахма-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 7. Осягнення Абсолюту і Його енергій. Джн̃а̄на-віджн̃а̄на–йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 6. Медитативна йога. Дгйа̄на-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 5. Діяльність у зреченні. Карма-саннйа̄са йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 4. Йога набуття духовного знання. Джн̃а̄на-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 3. Йога діяльності. Карма-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 2. Душа посеред матерії. Са̄н̇кгйа-йога


07 июля 2020 г.
Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 1. Огляд армій. Саінйа–дарш́ана


25 мая 2017 г.
«Ей поклоняется Сам Кришна». Шрила Б. Б. Авадхут Махарадж. 9 июня 2010 года


01 марта 2017 г.
«Золотой Вулкан божественной любви». Часть III. Заключение. Капля божественной любви. Книга Шрилы Б. Р. Шридхара Дев-Госвами Махараджа в редакции 2018 года


24 февраля 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 18. Мокша-йога. Йога освобождения


21 февраля 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 17. Шраддхатрайа-вибхага-йога. Три вида веры


16 февраля 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 16. Даивасура-сампад-вибхага-йога. Божественные и демонические качества


13 февраля 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 15. Пурушоттама-йога. Высшая Личность


10 февраля 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 14. Гунатрайа-вибхага-йога. Три гуны материального мира


06 февраля 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 13. Пракрити-пуруша-вибхага-йога. Подчиненное и господствующее начала


05 февраля 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 12. Бхакти-йога. Йога преданности


04 февраля 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 11. Вишва-рупа-даршана-йога. Созерцание вселенского образа


02 февраля 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 10. Вибхути-йога. Величие и красота Господа


30 января 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 9. Раджа-гухйа-йога. Тайное сокровище преданности


27 января 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 8. Тарака-брахма-йога. Достижение высшей Реальности


22 января 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 7. Джнана-виджнана-йога. Постижение Абсолюта и Его энергий


21 января 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 6. Дхйана-йога. Медитативная йога


20 января 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 5. Карма-саннйаса-йога. Деятельность в отречении


19 января 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 4. Джнана-йога. Йога обретения духовного знания


18 января 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 3. Карма-йога. Йога деятельности


17 января 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 2. Санкхйа-йога. Душа в мире материи


16 января 2015 г.
«Бхагавад-гита. Жемчужина мудрости Востока». Глава 1. Саинйа-даршана. Осмотр армий


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования