Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 11. Споглядання вселенського образу. Віш́ва-рӯпа-дарш́ана-йога


Ukrainian

Глава 11

Споглядання вселенського образу

Віш́ва-рӯпа-дарш́ана-йога

11.1

अर्जुन उवाच
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

арджуна ува̄ча
мад-ануґраха̄йа парамам̇, ґухйам адгйа̄тма-сам̇джн̃ітам
йат твайоктам̇ вачас тена, мохо ’йам̇ віґато мама

Арджуна сказав:

З безпричинної ласки Ти відкрив мені найпотаємніші духовні істини, повністю звільнивши мене з полону ілюзії.

11.2

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।
त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

бгава̄пйайау хі бгӯта̄на̄м̇, ш́рутау вістараш́о майа̄
тваттах̣ камала-патра̄кша, ма̄ха̄тмйам апі ча̄вйайам

О лотосоокий Господи! Вислухавши Твої детальні пояснення про те, як з’являються і зникають усі живі істоти, я ще раз усвідомив Твою безмежну величність.

11.3

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

евам етад йатга̄ттга твам, а̄тма̄нам̇ парамеш́вара
драшт̣ум іччга̄мі те рӯпам, аіш́варам̇ пурушоттама

О Владико! Я приймаю як абсолютну істину все, що Ти повідав про Себе. О Найвища Особо! Дозволь же мені побачити Твою форму, сповнену божественної величі та могутності.

11.4

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

манйасе йаді тач чгакйам̇, майа̄ драшт̣ум іті прабго
йоґеш́вара тато ме твам̇, дарш́айа̄тма̄нам авйайам

Господи, якщо Ти вважаєш, що я здатен побачити Твою вічну вселенську форму, то прошу, яви мені її, о Владико містичних сил!

11.5

श्रीभगवानुवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश: ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
паш́йа ме па̄ртга рӯпа̄н̣і, ш́аташ́о ’тга сахасраш́ах̣
на̄на̄-відга̄ні дівйа̄ні, на̄на̄-варн̣а̄кр̣тı̄ні ча

Всевишній відповів:

Сину Прітги, ти побачиш Мою могутність, явлену в різноманітних, незліченних, багатобарвних божественних формах!

11.6

पश्यादित्यान्वसून्‍रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

паш́йа̄дітйа̄н васӯн рудра̄н, аш́вінау марутас татга̄
бахӯнй адр̣шт̣а-пӯрва̄н̣і, паш́йа̄ш́чарйа̄н̣і бга̄рата

Бгарато, ти побачиш небожителів: Адітів, Васу, Рудрів, Ашвіні-кумарів, Марутів та багато інших чудесних форм, яких ніхто досі не бачив.

11.7

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यच्च‍ान्यद्‍द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

іхаіка-стгам̇ джаґат кр̣тснам̇, паш́йа̄дйа са-чара̄чарам
мама дехе ґуд̣а̄кеш́а, йач ча̄нйад драшт̣ум іччгасі

О Арджуно, переможцю сну, все рухоме й нерухоме у всесвіті буде явлене тобі в цьому одному Моєму образі. Ти зможеш побачити у цій всесвітній формі усе, що забажаєш!

11.8

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

на ту ма̄м̇ ш́акйасе драшт̣ум, аненаіва сва-чакшуша̄
дівйам̇ дада̄мі те чакшух̣, паш́йа ме йоґам аіш́варам

Мою містичну могутність не можна побачити фізичними очима, тому Я дарую тобі божественне бачення, щоби споглядати Мене!

11.9

सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि: ।
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

сан̃джайа ува̄ча
евам уктва̄ тато ра̄джан, маха̄-йоґеш́варо харіх̣
дарш́айам а̄са па̄ртга̄йа, парамам̇ рӯпам аіш́варам

Санджая сказав:

Царю Дгрітараштро! Промовивши це, Повелитель усіх містичних сил Господь Шрі Харі явив Арджуні Свою найвищу величну божественну форму.

11.10,11

अनेकवक्‍त्रनयनमनेकाद्भ‍ुतदर्शनम् ।
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

анека-вактра-найанам, анека̄дбгута-дарш́анам
анека-дівйа̄бгаран̣ам̇, дівйанекодйата̄йудгам

дівйа-ма̄лйа̄мбара-дгарам̇, дівйа-ґандга̄нулепанам
сарва̄ш́чарйа-майам̇ девам, анантам̇ віш́вато-мукгам

Всевишній явив Свій образ, з безліччю вуст і очей, поставши в нескінченній кількості дивовижних обрисів. На Ньому були неземні коштовності, Він потрясав гідною подиву зброєю. Його прикрашали чудові гірлянди, Він був одягнений у вишуканий одяг і умащений божественними ароматичними оліями. Його безмежна сяюча всесвітня форма, сповнена різноманітних чудес, пронизувала собою все.

11.12

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
यदि भा: सदृशी सा स्याद्भ‍ासस्तस्य महात्मन: ॥ १२ ॥

діві сӯрйа-сахасрасйа, бгавед йуґапад уттгіта̄
йаді бга̄х̣ садр̣ш́ı̄ са̄ сйа̄д, бга̄сас тасйа маха̄тманах̣

Сяйво цієї гігантської всесвітньої форми Господа було схоже на світло від тисяч сонць, що одночасно зійшли в небі.

11.13

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

татраіка-стгам̇ джаґат кр̣тснам̇, правібгактам анекадга̄
апаш́йад дева-девасйа, ш́арı̄ре па̄н̣д̣авас тада̄

Тої миті Арджуна, знаходячись на полі бою, побачив одночасно увесь розмаїтий неминущий світ у вселенському тілі Бога богів.

11.14

तत: स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय: ।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

татах̣ са вісмайа̄вішт̣о, хр̣шт̣а-рома̄ дганан̃д̣жайах̣
пран̣амйа ш́іраса̄ девам̇, кр̣та̄н̃джалір абга̄шата

Тоді приголомшений Арджуна, охоплений трепетом, схилив голову перед Господом і, молитовно склавши долоні, звернувся до Нього.

11.15

अर्जुन उवाच
पश्यामि देवांस्तव देव देहे
सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

арджуна ува̄ча
паш́йа̄мі дева̄м̇с тава дева дехе
сарва̄м̇с татга̄ бгӯта-віш́еша-сан̇ґга̄н
брахма̄н̣ам ı̄ш́ам̇ камала̄сана-стгам
р̣шı̄м̇ш́ ча сарва̄н ураґа̄м̇ш́ ча дівйа̄н

Арджуна сказав:

О Господи! У Твоєму тілі я бачу всіх богів і всі, зібрані разом, форми життя, творця Брахму, сидячого на квітці лотосу, і Шіву, величних мудреців і дивовижних зміїв.

11.16

अनेकबाहूदरवक्‍त्रनेत्रं
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

анека-ба̄хӯдара-вактра-нетрам̇
паш́йа̄мі тва̄м̇ сарвато ’нанта-рӯпам
на̄нтам̇ на мадгйам̇ на пунас тава̄дім̇
паш́йа̄мі віш́веш́вара віш́ва-рӯпа

О Владико світобудови! О всесвітня формо! Куди б я не подивився, я бачу Твої безмежні образи з нескінченною кількістю рук, животів, вуст і очей. Я не збагну, де Твій початок, середина чи кінець.

11.17

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च
तेजोराशिं सर्वतो दीप्‍तिमन्तम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-
द्दीप्‍तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

кірı̄т̣інам̇ ґадінам̇ чакрін̣ам̇ ча
теджо-ра̄ш́ім̇ сарвато дı̄птімантам
паш́йа̄мі тва̄м̇ дурнірı̄кшйам̇ саманта̄д
дı̄пта̄нала̄рка-дйутім апрамейам

Повсюди я бачу Твій величний образ, увінчаний коронами, з палицями та дисками в руках! Він освітлює все навколо. На Тебе важко дивитись крізь це сліпуче сяйво, що розливається повсюди, немов світло вогню чи сонця.

11.18

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्यय: शाश्वतधर्मगोप्‍ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

твам акшарам̇ парамам̇ ведітавйам̇
твам асйа віш́васйа парам̇ нідга̄нам
твам авйайах̣ ш́а̄ш́вата-дгарма-ґопта̄
сана̄танас твам̇ пурушо мато ме

Ти — Найвища непогрішима Істина, яку можна пізнавати, вивчаючи Веди. Ти — першооснова світобудови та безсмертний Хранитель вічних принципів релігії. Я знаю, що Ти і є Сам Всевишній!

11.19

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-
मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वां दीप्‍तहुताशवक्‍त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥

ана̄ді-мадгйа̄нтам ананта-вı̄рйам
ананта-ба̄хум̇ ш́аш́і-сӯрйа-нетрам
паш́йа̄мі тва̄м̇ дı̄пта-хута̄ш́а-вактрам̇
сва-теджаса̄ віш́вам ідам̇ тапантам

Я бачу Тебе, безмежно могутнього та многорукого — без початку, середини і кінця. Твої очі — сонце і місяць! Твої вуста вивергають палаючий вогонь, а Твоє сяєво обпалює увесь Всесвіт!

11.20

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि
व्याप्‍तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा: ।
दृष्ट्वाद्‍भुतं रूपमुग्रं तवेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

дйа̄в а̄-пр̣тгівйор ідам антарам̇ хі
вйа̄птам̇ твайаікена діш́аш́ ча сарва̄х̣
др̣шт̣ва̄дбгутам̇ рӯпам уґрам̇ таведам̇
лока-трайам̇ правйатгітам̇ маха̄тман

Єдиним Тобою пронизані всі кінці світу і заповнено простір поміж небом і землею. О Найвеличніший! Жителі усіх трьох світів тремтять перед Тобою, дивлячись на цей застрашливий і дивовижний образ!

11.21

अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति
केचिद्भ‍ीता: प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा:
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पुष्कलाभि: ॥ २१ ॥

амı̄ хі тва̄м̇ сура-сан̇ґга̄ віш́анті
кечід бгı̄та̄х̣ пра̄н̃джалайо ґр̣н̣анті
свастı̄тй уктва̄ махарші-сіддга-сан̇ґга̄х̣
стуванті тва̄м̇ стутібгіх̣ пушкала̄бгіх̣

Сонми небожителів входять в Тебе і деякі з них, склавши долоні, з благоговійним страхом підносять Тобі молитви. Величні мудреці та просвітлені містики славлять Тебе, співаючи священні гімни та викликують: «Мир усім!»

11.22

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

рудра̄дітйа̄ васаво йе ча са̄дгйа̄
віш́ве ’ш́вінау маруташ́ чошмапа̄ш́ ча
ґандгарва-йакша̄сура-сіддга-сан̇ґга̄
вı̄кшанте тва̄м̇ вісміта̄ш́ чаіва сарве

Всі різноманітні прояви Господа Ш́іви, А̄дітйі, Васу, Са̄дгйі, Віш́ведеви, обидва Аш́вı̄ни-кумари, Марути, — а також предки, ґандгарви, йакші, асури та сіддги з великим подивом дивляться на Тебе.

11.23

रूपं महत्ते बहुवक्‍त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं
दृष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥

рӯпам̇ махат те баху-вактра-нетрам̇
маха̄-ба̄хо баху-ба̄хӯру-па̄дам
бахӯдарам̇ баху-дам̇шт̣ра̄-кара̄лам̇
др̣шт̣ва̄ лока̄х̣ правйатгіта̄с татга̄хам

О Могутньорукий! Споглядаючи Твою неосяжну форму з її численними вустами, очима, руками, стегнами, стопами, животами та страхітливими зубами, жителі всіх світів, разом зі мною, дуже налякані та збентежені.

11.24

नभ:स्पृशं दीप्‍तमनेकवर्णं
व्यात्ताननं दीप्‍तविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

набгах̣-спр̣ш́ам̇ дı̄птам анека-варн̣ам̇
вйа̄тта̄нанам̇ дı̄пта-віш́а̄ла-нетрам
др̣шт̣ва̄ хі тва̄м̇ правйатгіта̄нтар-а̄тма̄
дгр̣тім̇ на вінда̄мі ш́амам̇ ча вішн̣о

О Вішну! Дивлячись на Твій, сягаючий небес, сліпучий образ, що переливається нескінченною кількістю відтінків, з відкритими вустами й гігантськими палаючими очима, я не можу лишатися незворушним! Я втратив спокій, а моє серце тріпоче від страху.

11.25

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

дам̇шт̣ра̄-кара̄ла̄ні ча те мукга̄ні
др̣шт̣ваіва ка̄ла̄нала-саннібга̄ні
діш́о на джа̄не на лабге ча ш́арма
прасı̄да девеш́а джаґан-ніва̄са

Побачивши Твої роти з жахливими зубами, сяючими як полум’я при загибелі всесвіту, я не можу зберігати рівновагу. О Владико всіх богів, притулок всесвіту, зглянься наді мною!

11.26, 27

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा:
सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै: ।
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै: ॥ २६ ॥
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्न‍ा दशनान्तरेषु
सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै: ॥ २७ ॥

амı̄ ча тва̄м̇ дгр̣тара̄шт̣расйа путра̄х̣
сарве сахаіва̄вані-па̄ла-сан̇ґгаіх̣
бгı̄шмо дрон̣ах̣ сӯта-путрас татга̄сау
саха̄смадı̄йаір апі йодга-мукгйаіх̣

вактра̄н̣і те тварама̄н̣а̄ віш́анті
дам̇шт̣ра̄-кара̄ла̄ні бгайа̄нака̄ні
кечід вілаґна̄ даш́ана̄нтарешу
сандр̣ш́йанте чӯрн̣ітаір уттама̄н̇ґаіх̣

Сини Дгрітараштри разом із тими царями, що воюють на їхньому боці, а ще Бгішма, Дрона та Карна разом з нашими воєначальниками, стрімко мчать у Твої страхітливі роти. Я бачу, як деякі з них перемелюються Твоїми зубами, а їхні голови трощаться.

11.28

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा:
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा
विशन्ति वक्‍त्राण्यभिविज्‍वलन्ति ॥ २८ ॥

йатга̄ надı̄на̄м̇ бахаво ’мбу-веґа̄х̣
самудрам ева̄бгімукга̄ драванті
татга̄ тава̄мı̄ нара-лока-вı̄ра̄
віш́анті вактра̄н̣й абгівіджваланті

Як ріки потоками вод впадають в океан, так найвеличніші герої Землі прямують у Твої пломеніючі вуста, що осявають все навкруги.

11.29

यथा प्रदीप्‍तं ज्‍वलनं पतङ्गा
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा: ।
तथैव नाशाय विशन्ति लोका-
स्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धवेगा: ॥ २९ ॥

йатга̄ прадı̄птам̇ джваланам̇ патан̇ґа̄
віш́анті на̄ш́а̄йа самр̣ддга-веґа̄х̣
татгаіва на̄ш́а̄йа віш́анті лока̄с
тава̄пі вактра̄н̣ı̄ самр̣ддга-веґа̄х̣

Як метелики летять у вогонь назустріч неминучій смерті, так і всі світи разом з їхніми жителями стрімко простують до невідворотної загибелі, зникаючи у Твоїх ротах.

11.30

लेलिह्यसे ग्रसमान: समन्ता-
ल्ल‍ोकान्समग्रान्वदनैज्‍‍र्वलद्भ‍िः ।
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं
भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

леліхйасе ґрасама̄нах̣ саманта̄л
лока̄н самаґра̄н ваданаір джваладбгіх̣
теджобгір а̄пӯрйа джаґат самаґрам̇
бга̄сас тавоґра̄х̣ пратапанті вішн̣о

О Вішну! Вогненними язиками, що розповзаються повсюди, Ти злизуєш і поглинаєш сонми живих створінь. Твоє всюдисуще сяйво обпалює нищівними променями всесвіт.

11.31

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

а̄кгйа̄хі ме ко бгава̄н уґра-рӯпо
намо ’сту те дева-вара прасı̄да
віджн̃а̄тум іччга̄мі бгавантам а̄дйам̇
на хі праджа̄на̄мі тава правр̣ттім

О Той, Хто виглядає так застрашливо, відкрий мені, Хто Ти є? О Найбільший серед богів, я схиляюсь перед Тобою — зглянься ж наді мною! Я намагаюсь осягнути Тебе, одвічну Особу, та не в змозі збагнути Твоїх діянь.

11.32

श्रीभगवानुवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त: ।
‍ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
येऽवस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा: ॥ ३२ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
ка̄ло ’смі лока-кшайа-кр̣т правр̣ддго
лока̄н сама̄хартум іха правр̣ттах̣
р̣те ’пі тва̄м̇ на бгавішйанті сарве
йе ’вастгіта̄х̣ пратйанı̄кешу йодга̄х̣

Всевишній відповів:

Я — час, могутня сила, що знищує кожного і руйнує всі світи. Навіть якщо ти нічого не зробиш, все одно ніхто в обох арміях, окрім вас (п’ятьох братів Пандавів), не залишиться живим.

11.33

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जित्वा शत्रून्भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहता: पूर्वमेव
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

тасма̄т твам уттішт̣га йаш́о лабгасва
джітва̄ ш́атрӯн бгун̇кшва ра̄джйам̇ самр̣ддгам
майаіваіте ніхата̄х̣ пӯрвам ева
німітта-ма̄трам̇ бгава савйа-са̄чін

Тож піднесись духом, вступи до бою та отримай славу! Розбий ворогів і зазнай втіхи від процвітаючого царства. Всі ці воїни уже давно вбиті Мною, о вмілий лучнику, — будь же лише знаряддям у Моїх руках!

11.34

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्‍नान् ॥ ३४ ॥

дрон̣ам̇ ча бгı̄шмам̇ ча джайадратгам̇ ча
карн̣ам̇ татга̄нйа̄н апі йодга-вı̄ра̄н
майа̄ хата̄м̇с твам̇ джахі ма̄ вйатгішт̣га̄
йудгйасва джета̄сі ран̣е сапатна̄н

Дрона, Бгішма, Джаядратга, Карна та інші великі воїни вже вбиті Мною. Тож безстрашно вступай до бою! Ти здобудеш перемогу.

11.35

सञ्जय उवाच
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वेपमान: किरीटी ।
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
सगद्ग‍दं भीतभीत: प्रणम्य ॥ ३५ ॥

сан̃джайа ува̄ча
етач чгрутва̄ вачанам̇ кеш́авасйа
кр̣та̄н̃джалір вепама̄нах̣ кірı̄тı̄
намаскр̣тва̄ бгӯйа ева̄ха кр̣шн̣ам̇
са-ґадґадам̇ бгı̄та-бгı̄тах̣ пран̣амйа

Санджая сказав:

Вислухавши ці слова Господні, Арджуна, тремтячи всім тілом, молитовно склав долоні та шанобливо схилився. Він кланявся знову й знову, а потім, затинаючись від страху, що сповнював його серце, промовив.

11.36

अर्जुन उवाच
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा: ॥ ३६ ॥

арджуна ува̄ча
стга̄не хр̣шı̄кеш́а тава пракı̄ртйа̄
джаґат прахр̣шйатй анураджйате ча
ракша̄м̇сі бгı̄та̄ні діш́о драванті
сарве намасйанті ча сіддга-сан̇ґга̄х̣

Арджуна сказав:

О Повелителю чуттів! Жителі всесвіту радіють, любовно співаючи Тобі славу. Демони, жахаючись, розбігаються в усі боки, а святі поклоняються Тобі.

11.37

कस्माच्च‍ ते न नमेरन्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।
अनन्त देवेश जगन्निवास
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

касма̄ч ча те на намеран маха̄тман
ґарı̄йасе брахман̣о ’пй а̄ді-картре
ананта девеш́а джаґан-ніва̄са
твам акшарам̇ сад-асат тат парам̇ йат

Як же їм не схилятися перед Тобою, шанованим Сотворителем творця цього всесвіту, Брахми? Ти неосяжний Владика всіх богів, Притулок всього світу, нетлінна Реальність за межами проявленого та непроявленого буття.

11.38

त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण-
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

твам а̄ді-девах̣ пурушах̣ пура̄н̣ас
твам асйа віш́васйа парам̇ нідга̄нам
ветта̄сі ведйам̇ ча парам̇ ча дга̄ма
твайа̄ татам̇ віш́вам ананта-рӯпа

Ти одвічний Господь, найдревніша Особа, Хранитель всесвіту! Ти єдиний все знаєш, і Ти — найвище знання, необхідне кожному, Ти — найвищий притулок. О Господи, Ти, Хто постає в незліченній кількості форм, Тобою пронизаний увесь світ!

11.39

वायुर्यमोऽग्न‍िर्वरुण: शशाङ्क:
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व:
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

ва̄йур йамо ’ґнір варун̣ах̣ ш́аш́а̄н̇ках̣
праджа̄патіш́ твам̇ прапіта̄махаш́ ча
намо намас те ’сту сахасра-кр̣твах̣
пунаш́ ча бгӯйо ’пі намо намас те

Ти — бог вітру Вайю і повелитель смерті Яма. Ти — бог вогню Агні, бог океану Варуна і бог місяця Чандра. Ти — творець Брахма і Ти ж — його праотець. Я кланяюсь Тобі знову й знову, тисячі разів!

11.40

नम: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं
सर्वं समाप्‍नोषि ततोऽसि सर्व: ॥ ४० ॥

намах̣ пураста̄д атга пр̣шт̣гатас те
намо ’сту те сарвата ева сарва
ананта-вı̄рйа̄міта-вікрамас твам̇
сарвам̇ сама̄пноші тато ’сі сарвах̣

О безмежно могутній Владико, Джерело невичерпної доблесті, я кланяюсь Тобі спереду, позаду і зі всіх боків. Ти пронизуєш Собою все, і Ти — все суще!

11.41,42

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अजानता महिमानं तवेदं
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥
यच्च‍ावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासनभोजनेषु ।
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

сакгеті матва̄ прасабгам̇ йад уктам̇
хе кр̣шн̣а хе йа̄дава хе сакге
аджа̄ната̄ махіма̄нам̇ таведам̇
майа̄ прама̄да̄т пран̣айена ва̄пі

йач ча̄ваха̄са̄ртгам асат-кр̣то ’сі
віха̄ра-ш́аййа̄сана-бгоджанешу
еко ’тга ва̄пй ачйута тат-самакшам̇
тат кша̄майе тва̄м ахам апрамейам

Не знаючи Твоєї безмежної величі, керований теплими дружніми почуттями, я безтурботно звертався до Тебе: «Крішно!», «Ядаво!», «Мій друже!» О Непогрішимий Господи! Як нешанобливо не повів би я себе стосовно Тебе — жартома, чи з безпечності, відпочиваючи або під час трапези, у дружньому колі чи на самоті з Тобою, прошу Тебе, незбагненно могутній, прости мені.

11.43

पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक: कुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

піта̄сі локасйа чара̄чарасйа
твам асйа пӯджйаш́ ча ґурур ґарı̄йа̄н
на тват-само ’стй абгйадгіках̣ куто ’нйо
лока-трайе ’пй апратіма-прабга̄ва

Ти — праотець усього, що є у всесвіті, — рухомого і нерухомого. Ти гідний поклоніння і найвищий духовний учитель! О Владико незрівнянної могутності! Хто може у всіх трьох світах рівнятися до Тобе чи перевершити Твоє величчя?

11.44

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु:
प्रिय: प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

тасма̄т пран̣амйа пран̣ідга̄йа ка̄йам̇
праса̄дайе тва̄м ахам ı̄ш́ам ı̄д̣йам
пітева путрасйа сакгева сакгйух̣
прійах̣ прійа̄йа̄рхасі дева сод̣гум

О мій Господь, Кому поклоняються вся світобудова! Я падаю ниць перед Тобою, благаючи милості. Як вибачає синові помилки батько, друг — фамільярність товаришу, а люблячий — зухвалість коханій, так і Ти, будь ласка, пробач мені ті образи, які я заподіяв Тобі.

11.45

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।
तदेव मे दर्शय देव रूपं
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

адр̣шт̣а-пӯрвам̇ хр̣шіто ’смі др̣шт̣ва̄
бгайена ча правйатгітам̇ мано ме
тад ева ме дарш́айа дева рӯпам̇
прасı̄да девеш́а джаґан-ніва̄са

О Господи! Мене охопила радість, побачивши те, чого не бачив досі, та мій ум збентежений від страху. О Повелителю богів, Хранителю всесвіту! Змилуйся наді мною і яви Свою форму Бога-Особи.

11.46

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

кірı̄т̣інам̇ ґадінам̇ чакра-хастам
іччга̄мі тва̄м̇ драшт̣ум ахам̇ татгаіва
тенаіва рӯпен̣а чатур-бгуджена
сахасра-ба̄хо бгава віш́ва-мӯрте

О тисячорукий Господи, всесвітня формо! Я дуже хочу побачити Тебе у Твоїй чотирирукій формі, з короною на голові, з булавою, диском, мушлею та квіткою лотосу в руках.

11.47

श्रीभगवानुवाच
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
майа̄ прасаннена тава̄рджунедам̇
рӯпам̇ парам̇ дарш́ітам а̄тма-йоґа̄т
теджо-майам̇ віш́вам анантам а̄дйам̇
йан ме твад анйена на др̣шт̣а-пӯрвам

Всевишній відповів:

Арджуно, задля твоєї втіхи, Я радо показав тобі цей найвищий всесвітній образ, сотворений Моєю духовною енергією. Цю сяючу, безмежну, одвічну всесвітню форму досі ніхто й ніколи не бачив.

11.48

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-
र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै: ।
एवंरूप: शक्य अहं नृलोके
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

на веда-йаджн̃а̄дгйайанаір на да̄наір
на ча крійа̄бгір на тапобгір уґраіх̣
евам̇-рӯпах̣ ш́акйа ахам̇ нр̣-локе
драштум̇ твад анйена куру-правı̄ра

Арджуно, самий доблесний посеред Куру! Жоден смертний не був удостоєний бачити цей Мій образ, явлений тобі. Ні вивчення Вед, ні звершення жертвопринесень, ні благочестива діяльність, ні суворий аскетизм чи будь-які ритуальні дії не дають змоги побачити його.

11.49

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्‍ममेदम् ।
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

ма̄ те вйатга̄ ма̄ ча вімӯд̣га-бга̄во
др̣шт̣ва рӯпам̇ ґгорам ı̄др̣н̇ мамедам
вйапета-бгı̄х̣ прı̄та-мана̄х̣ пунас твам̇
тад ева ме рӯпам ідам̇ прапаш́йа

Ти був вражений і розгублений, побачивши Мою застрашливу всесвітню форму! Та нині забудь усі страхи і зі спокійним серцем споглядай Мій образ, який ти хотів бачити.

11.50

सञ्जय उवाच
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूय: ।
आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुन: सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

сан̃джайа ува̄ча
ітй арджунам̇ ва̄судевас татгоктва̄
свакам̇ рӯпам̇ дарш́айа̄м а̄са бгӯйах̣
а̄ш́ва̄сайа̄м а̄са ча бгı̄там енам̇
бгӯтва̄ пунах̣ саумйа-вапур маха̄тма̄

Санджая сказав:

Промовивши ці слова, син Васудеви постав перед Арджуною у Своїй чотирирукій формі. А потім, щоб зовсім заспокоїти близького друга, Крішна явив йому Свій дворукий образ, сповнений незрівнянної краси та чарівності.

11.51

अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।
इदानीमस्मि संवृत्त: सचेता: प्रकृतिं गत: ॥ ५१ ॥

арджуна ува̄ча
др̣шт̣ведам̇ ма̄нушам̇ рӯпам̇
тава саумйам̇ джана̄рдана
іда̄нı̄м асмі сам̇вр̣ттах̣
са-чета̄х̣ пракр̣тім̇ ґатах̣

Арджуна промовив:

О Джанардано! Побачивши Твою, схожу на людську, прегарну форму, мій розум заспокоївся і я знову став умиротвореним.

11.52

श्रीभगवानुवाच
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्‍‍क्षिण: ॥ ५२ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
су-дурдарш́ам ідам̇ рӯпам̇
др̣шт̣ава̄н асі йан мама
дева̄ апй асйа рӯпасйа
нітйам̇ дарш́ана-ка̄н̇кшін̣ах̣

Всевишній сказав:

Арджуно! Надзвичайно важко побачити Мене таким, як нині Я стою перед тобою. Споглядати цю Мою форму хоча би мить жадають навіть боги.

11.53

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

на̄хам̇ ведаір на тапаса̄, на да̄нена на чеджйайа̄
ш́акйа евам̇-відго драшт̣ум̇, др̣шт̣ава̄н асі ма̄м̇ йатга̄

Ні вивченням Вед, ні звершенням аскез, ані роздаванням дарів, ані через жертвування, неможливо побачити Мою таємну форму, схожу на людську. Ці практики не дають можливості спізнати Мене таким, який Я є.

11.54

भक्त्य‍ा त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ ५४ ॥

бгактйа̄ тв ананйайа̄ ш́акйа, ахам евам̇-відго ’рджуна
джн̃а̄тум̇ драшт̣ум̇ ча таттвена, правешт̣ум̇ ча парантапа

О переможцю ворогів, Арджуно! Лише безроздільна відданість Мені по-справжньому відкриває Мене, дає змогу побачити Мою прекрасну людську подобу та увійти до Моєї обителі.

11.55

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भ‍क्त: सङ्गवर्जित: ।
निर्वैर: सर्वभूतेषु य: स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

мат-карма-кр̣н мат-парамо, мад-бгактах̣ сан̇ґа-варджітах̣
нірваірах̣ сарва-бгӯтешу, йах̣ са ма̄м еті па̄н̣д̣ава

Арджуно, хто присвячує всі свої дії Мені й для кого Я — найвища мета життя, хто відкинув мирські прихильності та повністю довірився Мені, хто дружньо ставиться до всіх живих створінь, той неодмінно прийде до Мене.

(глава 12)
←  Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 10.  Велич і краса Господа. Вібгӯті-йога ·• Архив новостей •· Бгаґавад-ґіта в українському перекладі Гаятрі Діді. Глава 12. Йога відданості. Бгакті-йога  →

Ukrainian

Глава 11

Споглядання вселенського образу

Віш́ва-рӯпа-дарш́ана-йога

11.1

अर्जुन उवाच
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

арджуна ува̄ча
мад-ануґраха̄йа парамам̇, ґухйам адгйа̄тма-сам̇джн̃ітам
йат твайоктам̇ вачас тена, мохо ’йам̇ віґато мама

Арджуна сказав:

З безпричинної ласки Ти відкрив мені найпотаємніші духовні істини, повністю звільнивши мене з полону ілюзії.

11.2

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।
त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

бгава̄пйайау хі бгӯта̄на̄м̇, ш́рутау вістараш́о майа̄
тваттах̣ камала-патра̄кша, ма̄ха̄тмйам апі ча̄вйайам

О лотосоокий Господи! Вислухавши Твої детальні пояснення про те, як з’являються і зникають усі живі істоти, я ще раз усвідомив Твою безмежну величність.

11.3

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

евам етад йатга̄ттга твам, а̄тма̄нам̇ парамеш́вара
драшт̣ум іччга̄мі те рӯпам, аіш́варам̇ пурушоттама

О Владико! Я приймаю як абсолютну істину все, що Ти повідав про Себе. О Найвища Особо! Дозволь же мені побачити Твою форму, сповнену божественної величі та могутності.

11.4

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

манйасе йаді тач чгакйам̇, майа̄ драшт̣ум іті прабго
йоґеш́вара тато ме твам̇, дарш́айа̄тма̄нам авйайам

Господи, якщо Ти вважаєш, що я здатен побачити Твою вічну вселенську форму, то прошу, яви мені її, о Владико містичних сил!

11.5

श्रीभगवानुवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश: ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
паш́йа ме па̄ртга рӯпа̄н̣і, ш́аташ́о ’тга сахасраш́ах̣
на̄на̄-відга̄ні дівйа̄ні, на̄на̄-варн̣а̄кр̣тı̄ні ча

Всевишній відповів:

Сину Прітги, ти побачиш Мою могутність, явлену в різноманітних, незліченних, багатобарвних божественних формах!

11.6

पश्यादित्यान्वसून्‍रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

паш́йа̄дітйа̄н васӯн рудра̄н, аш́вінау марутас татга̄
бахӯнй адр̣шт̣а-пӯрва̄н̣і, паш́йа̄ш́чарйа̄н̣і бга̄рата

Бгарато, ти побачиш небожителів: Адітів, Васу, Рудрів, Ашвіні-кумарів, Марутів та багато інших чудесних форм, яких ніхто досі не бачив.

11.7

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यच्च‍ान्यद्‍द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

іхаіка-стгам̇ джаґат кр̣тснам̇, паш́йа̄дйа са-чара̄чарам
мама дехе ґуд̣а̄кеш́а, йач ча̄нйад драшт̣ум іччгасі

О Арджуно, переможцю сну, все рухоме й нерухоме у всесвіті буде явлене тобі в цьому одному Моєму образі. Ти зможеш побачити у цій всесвітній формі усе, що забажаєш!

11.8

न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

на ту ма̄м̇ ш́акйасе драшт̣ум, аненаіва сва-чакшуша̄
дівйам̇ дада̄мі те чакшух̣, паш́йа ме йоґам аіш́варам

Мою містичну могутність не можна побачити фізичними очима, тому Я дарую тобі божественне бачення, щоби споглядати Мене!

11.9

सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि: ।
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

сан̃джайа ува̄ча
евам уктва̄ тато ра̄джан, маха̄-йоґеш́варо харіх̣
дарш́айам а̄са па̄ртга̄йа, парамам̇ рӯпам аіш́варам

Санджая сказав:

Царю Дгрітараштро! Промовивши це, Повелитель усіх містичних сил Господь Шрі Харі явив Арджуні Свою найвищу величну божественну форму.

11.10,11

अनेकवक्‍त्रनयनमनेकाद्भ‍ुतदर्शनम् ।
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

анека-вактра-найанам, анека̄дбгута-дарш́анам
анека-дівйа̄бгаран̣ам̇, дівйанекодйата̄йудгам

дівйа-ма̄лйа̄мбара-дгарам̇, дівйа-ґандга̄нулепанам
сарва̄ш́чарйа-майам̇ девам, анантам̇ віш́вато-мукгам

Всевишній явив Свій образ, з безліччю вуст і очей, поставши в нескінченній кількості дивовижних обрисів. На Ньому були неземні коштовності, Він потрясав гідною подиву зброєю. Його прикрашали чудові гірлянди, Він був одягнений у вишуканий одяг і умащений божественними ароматичними оліями. Його безмежна сяюча всесвітня форма, сповнена різноманітних чудес, пронизувала собою все.

11.12

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
यदि भा: सदृशी सा स्याद्भ‍ासस्तस्य महात्मन: ॥ १२ ॥

діві сӯрйа-сахасрасйа, бгавед йуґапад уттгіта̄
йаді бга̄х̣ садр̣ш́ı̄ са̄ сйа̄д, бга̄сас тасйа маха̄тманах̣

Сяйво цієї гігантської всесвітньої форми Господа було схоже на світло від тисяч сонць, що одночасно зійшли в небі.

11.13

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

татраіка-стгам̇ джаґат кр̣тснам̇, правібгактам анекадга̄
апаш́йад дева-девасйа, ш́арı̄ре па̄н̣д̣авас тада̄

Тої миті Арджуна, знаходячись на полі бою, побачив одночасно увесь розмаїтий неминущий світ у вселенському тілі Бога богів.

11.14

तत: स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय: ।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

татах̣ са вісмайа̄вішт̣о, хр̣шт̣а-рома̄ дганан̃д̣жайах̣
пран̣амйа ш́іраса̄ девам̇, кр̣та̄н̃джалір абга̄шата

Тоді приголомшений Арджуна, охоплений трепетом, схилив голову перед Господом і, молитовно склавши долоні, звернувся до Нього.

11.15

अर्जुन उवाच
पश्यामि देवांस्तव देव देहे
सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

арджуна ува̄ча
паш́йа̄мі дева̄м̇с тава дева дехе
сарва̄м̇с татга̄ бгӯта-віш́еша-сан̇ґга̄н
брахма̄н̣ам ı̄ш́ам̇ камала̄сана-стгам
р̣шı̄м̇ш́ ча сарва̄н ураґа̄м̇ш́ ча дівйа̄н

Арджуна сказав:

О Господи! У Твоєму тілі я бачу всіх богів і всі, зібрані разом, форми життя, творця Брахму, сидячого на квітці лотосу, і Шіву, величних мудреців і дивовижних зміїв.

11.16

अनेकबाहूदरवक्‍त्रनेत्रं
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

анека-ба̄хӯдара-вактра-нетрам̇
паш́йа̄мі тва̄м̇ сарвато ’нанта-рӯпам
на̄нтам̇ на мадгйам̇ на пунас тава̄дім̇
паш́йа̄мі віш́веш́вара віш́ва-рӯпа

О Владико світобудови! О всесвітня формо! Куди б я не подивився, я бачу Твої безмежні образи з нескінченною кількістю рук, животів, вуст і очей. Я не збагну, де Твій початок, середина чи кінець.

11.17

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च
तेजोराशिं सर्वतो दीप्‍तिमन्तम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-
द्दीप्‍तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

кірı̄т̣інам̇ ґадінам̇ чакрін̣ам̇ ча
теджо-ра̄ш́ім̇ сарвато дı̄птімантам
паш́йа̄мі тва̄м̇ дурнірı̄кшйам̇ саманта̄д
дı̄пта̄нала̄рка-дйутім апрамейам

Повсюди я бачу Твій величний образ, увінчаний коронами, з палицями та дисками в руках! Він освітлює все навколо. На Тебе важко дивитись крізь це сліпуче сяйво, що розливається повсюди, немов світло вогню чи сонця.

11.18

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्यय: शाश्वतधर्मगोप्‍ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

твам акшарам̇ парамам̇ ведітавйам̇
твам асйа віш́васйа парам̇ нідга̄нам
твам авйайах̣ ш́а̄ш́вата-дгарма-ґопта̄
сана̄танас твам̇ пурушо мато ме

Ти – Найвища непогрішима Істина, яку можна пізнавати, вивчаючи Веди. Ти – першооснова світобудови та безсмертний Хранитель вічних принципів релігії. Я знаю, що Ти і є Сам Всевишній!

11.19

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-
मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वां दीप्‍तहुताशवक्‍त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥

ана̄ді-мадгйа̄нтам ананта-вı̄рйам
ананта-ба̄хум̇ ш́аш́і-сӯрйа-нетрам
паш́йа̄мі тва̄м̇ дı̄пта-хута̄ш́а-вактрам̇
сва-теджаса̄ віш́вам ідам̇ тапантам

Я бачу Тебе, безмежно могутнього та многорукого – без початку, середини і кінця. Твої очі – сонце і місяць! Твої вуста вивергають палаючий вогонь, а Твоє сяєво обпалює увесь Всесвіт!

11.20

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि
व्याप्‍तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा: ।
दृष्ट्वाद्‍भुतं रूपमुग्रं तवेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

дйа̄в а̄-пр̣тгівйор ідам антарам̇ хі
вйа̄птам̇ твайаікена діш́аш́ ча сарва̄х̣
др̣шт̣ва̄дбгутам̇ рӯпам уґрам̇ таведам̇
лока-трайам̇ правйатгітам̇ маха̄тман

Єдиним Тобою пронизані всі кінці світу і заповнено простір поміж небом і землею. О Найвеличніший! Жителі усіх трьох світів тремтять перед Тобою, дивлячись на цей застрашливий і дивовижний образ!

11.21

अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति
केचिद्भ‍ीता: प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा:
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पुष्कलाभि: ॥ २१ ॥

амı̄ хі тва̄м̇ сура-сан̇ґга̄ віш́анті
кечід бгı̄та̄х̣ пра̄н̃джалайо ґр̣н̣анті
свастı̄тй уктва̄ махарші-сіддга-сан̇ґга̄х̣
стуванті тва̄м̇ стутібгіх̣ пушкала̄бгіх̣

Сонми небожителів входять в Тебе і деякі з них, склавши долоні, з благоговійним страхом підносять Тобі молитви. Величні мудреці та просвітлені містики славлять Тебе, співаючи священні гімни та викликують: «Мир усім!»

11.22

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

рудра̄дітйа̄ васаво йе ча са̄дгйа̄
віш́ве ’ш́вінау маруташ́ чошмапа̄ш́ ча
ґандгарва-йакша̄сура-сіддга-сан̇ґга̄
вı̄кшанте тва̄м̇ вісміта̄ш́ чаіва сарве

Всі різноманітні прояви Господа Ш́іви, А̄дітйі, Васу, Са̄дгйі, Віш́ведеви, обидва Аш́вı̄ни-кумари, Марути, – а також предки, ґандгарви, йакші, асури та сіддги з великим подивом дивляться на Тебе.

11.23

रूपं महत्ते बहुवक्‍त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं
दृष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥

рӯпам̇ махат те баху-вактра-нетрам̇
маха̄-ба̄хо баху-ба̄хӯру-па̄дам
бахӯдарам̇ баху-дам̇шт̣ра̄-кара̄лам̇
др̣шт̣ва̄ лока̄х̣ правйатгіта̄с татга̄хам

О Могутньорукий! Споглядаючи Твою неосяжну форму з її численними вустами, очима, руками, стегнами, стопами, животами та страхітливими зубами, жителі всіх світів, разом зі мною, дуже налякані та збентежені.

11.24

नभ:स्पृशं दीप्‍तमनेकवर्णं
व्यात्ताननं दीप्‍तविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

набгах̣-спр̣ш́ам̇ дı̄птам анека-варн̣ам̇
вйа̄тта̄нанам̇ дı̄пта-віш́а̄ла-нетрам
др̣шт̣ва̄ хі тва̄м̇ правйатгіта̄нтар-а̄тма̄
дгр̣тім̇ на вінда̄мі ш́амам̇ ча вішн̣о

О Вішну! Дивлячись на Твій, сягаючий небес, сліпучий образ, що переливається нескінченною кількістю відтінків, з відкритими вустами й гігантськими палаючими очима, я не можу лишатися незворушним! Я втратив спокій, а моє серце тріпоче від страху.

11.25

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

дам̇шт̣ра̄-кара̄ла̄ні ча те мукга̄ні
др̣шт̣ваіва ка̄ла̄нала-саннібга̄ні
діш́о на джа̄не на лабге ча ш́арма
прасı̄да девеш́а джаґан-ніва̄са

Побачивши Твої роти з жахливими зубами, сяючими як полум’я при загибелі всесвіту, я не можу зберігати рівновагу. О Владико всіх богів, притулок всесвіту, зглянься наді мною!

11.26, 27

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा:
सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै: ।
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै: ॥ २६ ॥
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्न‍ा दशनान्तरेषु
सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै: ॥ २७ ॥

амı̄ ча тва̄м̇ дгр̣тара̄шт̣расйа путра̄х̣
сарве сахаіва̄вані-па̄ла-сан̇ґгаіх̣
бгı̄шмо дрон̣ах̣ сӯта-путрас татга̄сау
саха̄смадı̄йаір апі йодга-мукгйаіх̣

вактра̄н̣і те тварама̄н̣а̄ віш́анті
дам̇шт̣ра̄-кара̄ла̄ні бгайа̄нака̄ні
кечід вілаґна̄ даш́ана̄нтарешу
сандр̣ш́йанте чӯрн̣ітаір уттама̄н̇ґаіх̣

Сини Дгрітараштри разом із тими царями, що воюють на їхньому боці, а ще Бгішма, Дрона та Карна разом з нашими воєначальниками, стрімко мчать у Твої страхітливі роти. Я бачу, як деякі з них перемелюються Твоїми зубами, а їхні голови трощаться.

11.28

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा:
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा
विशन्ति वक्‍त्राण्यभिविज्‍वलन्ति ॥ २८ ॥

йатга̄ надı̄на̄м̇ бахаво ’мбу-веґа̄х̣
самудрам ева̄бгімукга̄ драванті
татга̄ тава̄мı̄ нара-лока-вı̄ра̄
віш́анті вактра̄н̣й абгівіджваланті

Як ріки потоками вод впадають в океан, так найвеличніші герої Землі прямують у Твої пломеніючі вуста, що осявають все навкруги.

11.29

यथा प्रदीप्‍तं ज्‍वलनं पतङ्गा
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा: ।
तथैव नाशाय विशन्ति लोका-
स्तवापि वक्‍त्राणि समृद्धवेगा: ॥ २९ ॥

йатга̄ прадı̄птам̇ джваланам̇ патан̇ґа̄
віш́анті на̄ш́а̄йа самр̣ддга-веґа̄х̣
татгаіва на̄ш́а̄йа віш́анті лока̄с
тава̄пі вактра̄н̣ı̄ самр̣ддга-веґа̄х̣

Як метелики летять у вогонь назустріч неминучій смерті, так і всі світи разом з їхніми жителями стрімко простують до невідворотної загибелі, зникаючи у Твоїх ротах.

11.30

लेलिह्यसे ग्रसमान: समन्ता-
ल्ल‍ोकान्समग्रान्वदनैज्‍‍र्वलद्भ‍िः ।
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं
भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

леліхйасе ґрасама̄нах̣ саманта̄л
лока̄н самаґра̄н ваданаір джваладбгіх̣
теджобгір а̄пӯрйа джаґат самаґрам̇
бга̄сас тавоґра̄х̣ пратапанті вішн̣о

О Вішну! Вогненними язиками, що розповзаються повсюди, Ти злизуєш і поглинаєш сонми живих створінь. Твоє всюдисуще сяйво обпалює нищівними променями всесвіт.

11.31

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

а̄кгйа̄хі ме ко бгава̄н уґра-рӯпо
намо ’сту те дева-вара прасı̄да
віджн̃а̄тум іччга̄мі бгавантам а̄дйам̇
на хі праджа̄на̄мі тава правр̣ттім

О Той, Хто виглядає так застрашливо, відкрий мені, Хто Ти є? О Найбільший серед богів, я схиляюсь перед Тобою – зглянься ж наді мною! Я намагаюсь осягнути Тебе, одвічну Особу, та не в змозі збагнути Твоїх діянь.

11.32

श्रीभगवानुवाच
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त: ।
‍ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
येऽवस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा: ॥ ३२ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
ка̄ло ’смі лока-кшайа-кр̣т правр̣ддго
лока̄н сама̄хартум іха правр̣ттах̣
р̣те ’пі тва̄м̇ на бгавішйанті сарве
йе ’вастгіта̄х̣ пратйанı̄кешу йодга̄х̣

Всевишній відповів:

Я – час, могутня сила, що знищує кожного і руйнує всі світи. Навіть якщо ти нічого не зробиш, все одно ніхто в обох арміях, окрім вас (п’ятьох братів Пандавів), не залишиться живим.

11.33

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जित्वा शत्रून्भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहता: पूर्वमेव
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

тасма̄т твам уттішт̣га йаш́о лабгасва
джітва̄ ш́атрӯн бгун̇кшва ра̄джйам̇ самр̣ддгам
майаіваіте ніхата̄х̣ пӯрвам ева
німітта-ма̄трам̇ бгава савйа-са̄чін

Тож піднесись духом, вступи до бою та отримай славу! Розбий ворогів і зазнай втіхи від процвітаючого царства. Всі ці воїни уже давно вбиті Мною, о вмілий лучнику, – будь же лише знаряддям у Моїх руках!

11.34

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्‍नान् ॥ ३४ ॥

дрон̣ам̇ ча бгı̄шмам̇ ча джайадратгам̇ ча
карн̣ам̇ татга̄нйа̄н апі йодга-вı̄ра̄н
майа̄ хата̄м̇с твам̇ джахі ма̄ вйатгішт̣га̄
йудгйасва джета̄сі ран̣е сапатна̄н

Дрона, Бгішма, Джаядратга, Карна та інші великі воїни вже вбиті Мною. Тож безстрашно вступай до бою! Ти здобудеш перемогу.

11.35

सञ्जय उवाच
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वेपमान: किरीटी ।
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
सगद्ग‍दं भीतभीत: प्रणम्य ॥ ३५ ॥

сан̃джайа ува̄ча
етач чгрутва̄ вачанам̇ кеш́авасйа
кр̣та̄н̃джалір вепама̄нах̣ кірı̄тı̄
намаскр̣тва̄ бгӯйа ева̄ха кр̣шн̣ам̇
са-ґадґадам̇ бгı̄та-бгı̄тах̣ пран̣амйа

Санджая сказав:

Вислухавши ці слова Господні, Арджуна, тремтячи всім тілом, молитовно склав долоні та шанобливо схилився. Він кланявся знову й знову, а потім, затинаючись від страху, що сповнював його серце, промовив.

11.36

अर्जुन उवाच
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा: ॥ ३६ ॥

арджуна ува̄ча
стга̄не хр̣шı̄кеш́а тава пракı̄ртйа̄
джаґат прахр̣шйатй анураджйате ча
ракша̄м̇сі бгı̄та̄ні діш́о драванті
сарве намасйанті ча сіддга-сан̇ґга̄х̣

Арджуна сказав:

О Повелителю чуттів! Жителі всесвіту радіють, любовно співаючи Тобі славу. Демони, жахаючись, розбігаються в усі боки, а святі поклоняються Тобі.

11.37

कस्माच्च‍ ते न नमेरन्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।
अनन्त देवेश जगन्निवास
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

касма̄ч ча те на намеран маха̄тман
ґарı̄йасе брахман̣о ’пй а̄ді-картре
ананта девеш́а джаґан-ніва̄са
твам акшарам̇ сад-асат тат парам̇ йат

Як же їм не схилятися перед Тобою, шанованим Сотворителем творця цього всесвіту, Брахми? Ти неосяжний Владика всіх богів, Притулок всього світу, нетлінна Реальність за межами проявленого та непроявленого буття.

11.38

त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण-
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

твам а̄ді-девах̣ пурушах̣ пура̄н̣ас
твам асйа віш́васйа парам̇ нідга̄нам
ветта̄сі ведйам̇ ча парам̇ ча дга̄ма
твайа̄ татам̇ віш́вам ананта-рӯпа

Ти одвічний Господь, найдревніша Особа, Хранитель всесвіту! Ти єдиний все знаєш, і Ти – найвище знання, необхідне кожному, Ти – найвищий притулок. О Господи, Ти, Хто постає в незліченній кількості форм, Тобою пронизаний увесь світ!

11.39

वायुर्यमोऽग्न‍िर्वरुण: शशाङ्क:
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व:
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

ва̄йур йамо ’ґнір варун̣ах̣ ш́аш́а̄н̇ках̣
праджа̄патіш́ твам̇ прапіта̄махаш́ ча
намо намас те ’сту сахасра-кр̣твах̣
пунаш́ ча бгӯйо ’пі намо намас те

Ти – бог вітру Вайю і повелитель смерті Яма. Ти – бог вогню Агні, бог океану Варуна і бог місяця Чандра. Ти – творець Брахма і Ти ж – його праотець. Я кланяюсь Тобі знову й знову, тисячі разів!

11.40

नम: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं
सर्वं समाप्‍नोषि ततोऽसि सर्व: ॥ ४० ॥

намах̣ пураста̄д атга пр̣шт̣гатас те
намо ’сту те сарвата ева сарва
ананта-вı̄рйа̄міта-вікрамас твам̇
сарвам̇ сама̄пноші тато ’сі сарвах̣

О безмежно могутній Владико, Джерело невичерпної доблесті, я кланяюсь Тобі спереду, позаду і зі всіх боків. Ти пронизуєш Собою все, і Ти – все суще!

11.41,42

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अजानता महिमानं तवेदं
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥
यच्च‍ावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासनभोजनेषु ।
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

сакгеті матва̄ прасабгам̇ йад уктам̇
хе кр̣шн̣а хе йа̄дава хе сакге
аджа̄ната̄ махіма̄нам̇ таведам̇
майа̄ прама̄да̄т пран̣айена ва̄пі

йач ча̄ваха̄са̄ртгам асат-кр̣то ’сі
віха̄ра-ш́аййа̄сана-бгоджанешу
еко ’тга ва̄пй ачйута тат-самакшам̇
тат кша̄майе тва̄м ахам апрамейам

Не знаючи Твоєї безмежної величі, керований теплими дружніми почуттями, я безтурботно звертався до Тебе: «Крішно!», «Ядаво!», «Мій друже!» О Непогрішимий Господи! Як нешанобливо не повів би я себе стосовно Тебе – жартома, чи з безпечності, відпочиваючи або під час трапези, у дружньому колі чи на самоті з Тобою, прошу Тебе, незбагненно могутній, прости мені.

11.43

पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक: कुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

піта̄сі локасйа чара̄чарасйа
твам асйа пӯджйаш́ ча ґурур ґарı̄йа̄н
на тват-само ’стй абгйадгіках̣ куто ’нйо
лока-трайе ’пй апратіма-прабга̄ва

Ти – праотець усього, що є у всесвіті, – рухомого і нерухомого. Ти гідний поклоніння і найвищий духовний учитель! О Владико незрівнянної могутності! Хто може у всіх трьох світах рівнятися до Тобе чи перевершити Твоє величчя?

11.44

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु:
प्रिय: प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

тасма̄т пран̣амйа пран̣ідга̄йа ка̄йам̇
праса̄дайе тва̄м ахам ı̄ш́ам ı̄д̣йам
пітева путрасйа сакгева сакгйух̣
прійах̣ прійа̄йа̄рхасі дева сод̣гум

О мій Господь, Кому поклоняються вся світобудова! Я падаю ниць перед Тобою, благаючи милості. Як вибачає синові помилки батько, друг – фамільярність товаришу, а люблячий – зухвалість коханій, так і Ти, будь ласка, пробач мені ті образи, які я заподіяв Тобі.

11.45

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।
तदेव मे दर्शय देव रूपं
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

адр̣шт̣а-пӯрвам̇ хр̣шіто ’смі др̣шт̣ва̄
бгайена ча правйатгітам̇ мано ме
тад ева ме дарш́айа дева рӯпам̇
прасı̄да девеш́а джаґан-ніва̄са

О Господи! Мене охопила радість, побачивши те, чого не бачив досі, та мій ум збентежений від страху. О Повелителю богів, Хранителю всесвіту! Змилуйся наді мною і яви Свою форму Бога-Особи.

11.46

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

кірı̄т̣інам̇ ґадінам̇ чакра-хастам
іччга̄мі тва̄м̇ драшт̣ум ахам̇ татгаіва
тенаіва рӯпен̣а чатур-бгуджена
сахасра-ба̄хо бгава віш́ва-мӯрте

О тисячорукий Господи, всесвітня формо! Я дуже хочу побачити Тебе у Твоїй чотирирукій формі, з короною на голові, з булавою, диском, мушлею та квіткою лотосу в руках.

11.47

श्रीभगवानुवाच
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
майа̄ прасаннена тава̄рджунедам̇
рӯпам̇ парам̇ дарш́ітам а̄тма-йоґа̄т
теджо-майам̇ віш́вам анантам а̄дйам̇
йан ме твад анйена на др̣шт̣а-пӯрвам

Всевишній відповів:

Арджуно, задля твоєї втіхи, Я радо показав тобі цей найвищий всесвітній образ, сотворений Моєю духовною енергією. Цю сяючу, безмежну, одвічну всесвітню форму досі ніхто й ніколи не бачив.

11.48

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-
र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै: ।
एवंरूप: शक्य अहं नृलोके
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

на веда-йаджн̃а̄дгйайанаір на да̄наір
на ча крійа̄бгір на тапобгір уґраіх̣
евам̇-рӯпах̣ ш́акйа ахам̇ нр̣-локе
драштум̇ твад анйена куру-правı̄ра

Арджуно, самий доблесний посеред Куру! Жоден смертний не був удостоєний бачити цей Мій образ, явлений тобі. Ні вивчення Вед, ні звершення жертвопринесень, ні благочестива діяльність, ні суворий аскетизм чи будь-які ритуальні дії не дають змоги побачити його.

11.49

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्‍ममेदम् ।
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

ма̄ те вйатга̄ ма̄ ча вімӯд̣га-бга̄во
др̣шт̣ва рӯпам̇ ґгорам ı̄др̣н̇ мамедам
вйапета-бгı̄х̣ прı̄та-мана̄х̣ пунас твам̇
тад ева ме рӯпам ідам̇ прапаш́йа

Ти був вражений і розгублений, побачивши Мою застрашливу всесвітню форму! Та нині забудь усі страхи і зі спокійним серцем споглядай Мій образ, який ти хотів бачити.

11.50

सञ्जय उवाच
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूय: ।
आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुन: सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

сан̃джайа ува̄ча
ітй арджунам̇ ва̄судевас татгоктва̄
свакам̇ рӯпам̇ дарш́айа̄м а̄са бгӯйах̣
а̄ш́ва̄сайа̄м а̄са ча бгı̄там енам̇
бгӯтва̄ пунах̣ саумйа-вапур маха̄тма̄

Санджая сказав:

Промовивши ці слова, син Васудеви постав перед Арджуною у Своїй чотирирукій формі. А потім, щоб зовсім заспокоїти близького друга, Крішна явив йому Свій дворукий образ, сповнений незрівнянної краси та чарівності.

11.51

अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।
इदानीमस्मि संवृत्त: सचेता: प्रकृतिं गत: ॥ ५१ ॥

арджуна ува̄ча
др̣шт̣ведам̇ ма̄нушам̇ рӯпам̇
тава саумйам̇ джана̄рдана
іда̄нı̄м асмі сам̇вр̣ттах̣
са-чета̄х̣ пракр̣тім̇ ґатах̣

Арджуна промовив:

О Джанардано! Побачивши Твою, схожу на людську, прегарну форму, мій розум заспокоївся і я знову став умиротвореним.

11.52

श्रीभगवानुवाच
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्‍‍क्षिण: ॥ ५२ ॥

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
су-дурдарш́ам ідам̇ рӯпам̇
др̣шт̣ава̄н асі йан мама
дева̄ апй асйа рӯпасйа
нітйам̇ дарш́ана-ка̄н̇кшін̣ах̣

Всевишній сказав:

Арджуно! Надзвичайно важко побачити Мене таким, як нині Я стою перед тобою. Споглядати цю Мою форму хоча би мить жадають навіть боги.

11.53

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

на̄хам̇ ведаір на тапаса̄, на да̄нена на чеджйайа̄
ш́акйа евам̇-відго драшт̣ум̇, др̣шт̣ава̄н асі ма̄м̇ йатга̄

Ні вивченням Вед, ні звершенням аскез, ані роздаванням дарів, ані через жертвування, неможливо побачити Мою таємну форму, схожу на людську. Ці практики не дають можливості спізнати Мене таким, який Я є.

11.54

भक्त्य‍ा त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ ५४ ॥

бгактйа̄ тв ананйайа̄ ш́акйа, ахам евам̇-відго ’рджуна
джн̃а̄тум̇ драшт̣ум̇ ча таттвена, правешт̣ум̇ ча парантапа

О переможцю ворогів, Арджуно! Лише безроздільна відданість Мені по-справжньому відкриває Мене, дає змогу побачити Мою прекрасну людську подобу та увійти до Моєї обителі.

11.55

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भ‍क्त: सङ्गवर्जित: ।
निर्वैर: सर्वभूतेषु य: स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

мат-карма-кр̣н мат-парамо, мад-бгактах̣ сан̇ґа-варджітах̣
нірваірах̣ сарва-бгӯтешу, йах̣ са ма̄м еті па̄н̣д̣ава

Арджуно, хто присвячує всі свої дії Мені й для кого Я – найвища мета життя, хто відкинув мирські прихильності та повністю довірився Мені, хто дружньо ставиться до всіх живих створінь, той неодмінно прийде до Мене.

(глава 12)


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования