«Возвращение к центру внимания». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “Back in Focus.” Srila B. S. Goswami Maharajскачать (формат MP3, 920.04K)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Back in Focus

 

English:

[Back in Focus]

If you’re absent-mindedly taking the Holy Name, in other words you’re just vibrating the sounds, but your mind is elsewhere, or thinking of very mundane things, then he suggests that it would be better to do some other type of seva. And that seva will concentrate you. The necessity of that seva will concentrate the mind, will bring the mind back on focus. And once that’s achieved, then sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. Then we can take the Name.

Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Bulgarian:

[Обратно във фокус]

Ако замислено приемете Святото Име, С други думи просто вибриращи звуци, но съзнанието ви е другаде, или мислите за много светски неща, тогава той предлага, че би било по-добре да направите друг тип Сева. И севата ще ви концентрира. Необходимостта на севата ще концентрита съзнанието ви, ще го върне обратно във фокус. И когато това е постигнато, тогава sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ Тогава можем да приемем Името.

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Hungarian:

[Vissza a középpontba]

Ha szétszórt elmével mondod a Szent Nevet, más szóval, ha csak vibrálod a hangokat, de az elméd máshol jár, vagy nagyon evilági dolgokon gondolkozik, az a javaslat, hogy jobb lenne, ha valamilyen másfajta szévát végeznél. És ez a széva koncentrálttá fog tenni. Ennek a szévának a lényegisége összepontosítja az elmét, és visszahozza azt a középpontba. És egyszer ha ezt eléred, sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ akkor tudjuk majd mondani a Szent Nevet.

Translated by Tunga Vidya Devi Dasi
Edited by Raghunatha Das

 

 

Spanish Mexican:

[Re-Enfocar]

Si estamos tomando el Santo Nombre con una mente ausente en otras palabras si sólo estamos haciendo vibrar el sonido pero tu mente esta en otra parte o pensando en cosas muy mundanas. entonces él sugiere que sería major hacer algún tipo de servicio. Y ese seva podrá hacer que te concentres. La necesidad de ese servicio, podrá concentrar a la mente, hara que la mente se reconcentre Y una vez que se alcance esa concentración, entonces “Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ.” Podremos tomar el nombre.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Chinese:

[回到初衷]

如果念诵圣名的时候走神了

就只是在振动出声

重新集中注意力

脑早跑到九霄云外

想着世俗的东西

议这时候最好去做其他一些服务

来帮你集中精力

这种服务能把大脑拉回来

如此心念集中之后

就可以再次唱诵圣名

Translated by Lilavati Devi Dasi

 

 

Russian:

[Возвращение к центру внимания]

Если вы рассеянно повторяете Святое Имя, иными словами, лишь произносите слова, но ум ваш блуждает, или вы думаете о вещах более чем приземлённых, тогда он [Гуру Махарадж] советует, что лучше будет заняться другим видом севы [служения]. И та сева поможет вам сосредоточиться. Необходимость в той севе сосредоточит ум, вернёт резкость картинке ума. А после этого уже — севонмукхе хи джихва̄дау свайам эва спхуратй адах̣ — мы сможем повторять Святое Имя. 

Edited by Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

 

 

Українська:

[Повернення до центру уваги]

Якщо ви розсіяно повторюєте Святе Ім’я, інакше кажучи, лише випускаєте слова, але ваш розум десь блукає, чи ви думаєте про дуже приземлені речі, тоді він [Гуру Махарадж] радить, що буде краще виконувати якусь іншу севу. І ця сева сконцентрує вас. Необхідність у цій севі сконцентрує ваш розум, поверне вашу увагу. І коли [це] буде досягнуто, тоді севонмукхе хі джіхва̄дау свайам ева спхуратй адах̣ — ми зможемо повторювати Святе Ім’я.

Перекладач: Крішна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві ДасіFinnish

[Paluu tarkkaavaisuuteen]

Jos te toistatte hajamielisesti Pyhää Nimeä, toisin sanoen vain lausutte sanoja, mutta mielenne harhailee tai ajattelette muita arkipäiväisiä asioita, niin silloin hän (Guru Maharaj) neuvoo, että olisi parempi harjoittaa toisenlaista sevaa (palvelua). Ja tuo seva auttaa teitä keskittymään.

Ja tämä (toisenlainen) seva on välttämätöntä, koska se saa mielen keskittymään, tuo mielen takaisin tarkkaavaisuuteen, takaisin fokukseen. Ja vasta sen jälkeen — sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ — voimme toistaa Pyhää Nimeä.

Translated by Lila Devi Dasi

  ←  «Бхаджан-гити». Абхинава Сундар Прабху. 6 ноября 2022 года. Ферма «Говинда», Маэ-Рим ·• Архив новостей •· «Невероятные рассказы о Боге». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “Inconceivable Story of God.” Srila B. S. Goswami Maharaj  →

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 0.9 МБ)

Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Back in Focus

 

English:

[Back in Focus]

If you’re absent-mindedly taking the Holy Name, in other words you’re just vibrating the sounds, but your mind is elsewhere, or thinking of very mundane things, then he suggests that it would be better to do some other type of seva. And that seva will concentrate you. The necessity of that seva will concentrate the mind, will bring the mind back on focus. And once that’s achieved, then sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. Then we can take the Name.

Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Bulgarian:

[Обратно във фокус]

Ако замислено приемете Святото Име, С други думи просто вибриращи звуци, но съзнанието ви е другаде, или мислите за много светски неща, тогава той предлага, че би било по-добре да направите друг тип Сева. И севата ще ви концентрира. Необходимостта на севата ще концентрита съзнанието ви, ще го върне обратно във фокус. И когато това е постигнато, тогава sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ Тогава можем да приемем Името.

Translated by Olga Tsoneva

 

 

Hungarian:

[Vissza a középpontba]

Ha szétszórt elmével mondod a Szent Nevet, más szóval, ha csak vibrálod a hangokat, de az elméd máshol jár, vagy nagyon evilági dolgokon gondolkozik, az a javaslat, hogy jobb lenne, ha valamilyen másfajta szévát végeznél. És ez a széva koncentrálttá fog tenni. Ennek a szévának a lényegisége összepontosítja az elmét, és visszahozza azt a középpontba. És egyszer ha ezt eléred, sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ akkor tudjuk majd mondani a Szent Nevet.

Translated by Tunga Vidya Devi Dasi
Edited by Raghunatha Das

 

 

Spanish Mexican:

[Re-Enfocar]

Si estamos tomando el Santo Nombre con una mente ausente en otras palabras si sólo estamos haciendo vibrar el sonido pero tu mente esta en otra parte o pensando en cosas muy mundanas. entonces él sugiere que sería major hacer algún tipo de servicio. Y ese seva podrá hacer que te concentres. La necesidad de ese servicio, podrá concentrar a la mente, hara que la mente se reconcentre Y una vez que se alcance esa concentración, entonces “Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ.” Podremos tomar el nombre.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Chinese:

[回到初衷]

如果念诵圣名的时候走神了

就只是在振动出声

重新集中注意力

脑早跑到九霄云外

想着世俗的东西

议这时候最好去做其他一些服务

来帮你集中精力

这种服务能把大脑拉回来

如此心念集中之后

就可以再次唱诵圣名

Translated by Lilavati Devi Dasi

 

 

Russian:

[Возвращение к центру внимания]

Если вы рассеянно повторяете Святое Имя, иными словами, лишь произносите слова, но ум ваш блуждает, или вы думаете о вещах более чем приземлённых, тогда он [Гуру Махарадж] советует, что лучше будет заняться другим видом севы [служения]. И та сева поможет вам сосредоточиться. Необходимость в той севе сосредоточит ум, вернёт резкость картинке ума. А после этого уже — севонмукхе хи джихва̄дау свайам эва спхуратй адах̣ — мы сможем повторять Святое Имя. 

Edited by Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

 

 

Українська:

[Повернення до центру уваги]

Якщо ви розсіяно повторюєте Святе Ім’я, інакше кажучи, лише випускаєте слова, але ваш розум десь блукає, чи ви думаєте про дуже приземлені речі, тоді він [Гуру Махарадж] радить, що буде краще виконувати якусь іншу севу. І ця сева сконцентрує вас. Необхідність у цій севі сконцентрує ваш розум, поверне вашу увагу. І коли [це] буде досягнуто, тоді севонмукхе хі джіхва̄дау свайам ева спхуратй адах̣ — ми зможемо повторювати Святе Ім’я.

Перекладач: Крішна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві ДасіFinnish

[Paluu tarkkaavaisuuteen]

Jos te toistatte hajamielisesti Pyhää Nimeä, toisin sanoen vain lausutte sanoja, mutta mielenne harhailee tai ajattelette muita arkipäiväisiä asioita, niin silloin hän (Guru Maharaj) neuvoo, että olisi parempi harjoittaa toisenlaista sevaa (palvelua). Ja tuo seva auttaa teitä keskittymään.

Ja tämä (toisenlainen) seva on välttämätöntä, koska se saa mielen keskittymään, tuo mielen takaisin tarkkaavaisuuteen, takaisin fokukseen. Ja vasta sen jälkeen — sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ — voimme toistaa Pyhää Nimeä.

Translated by Lila Devi Dasi

  

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования