«Обет служения и проповеди». Шрила Б. Н. Ачарья Махарадж. 9 марта 2012 года. Навадвипа Дхама, Индия
Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

Обет служения и проповеди

(9 марта 2012 года. Навадвипа Дхама, Индия)


#00:00:22#

Сарасвати Тхакур во время своей проповеди, во время фестиваля обращался к людям: «Куда вы пришли? Куда вы идете?» Они говорили: «После фестиваля мы возвращаемся домой». Он говорил им: «Сначала осознайте, что является вашим подлинным домом, тогда вы поймете, куда возвращаться. Пообещайте мне, что, приняв посвящение, вы посвятите свою жизнь Господу, Гуру, вайшнавам. Возвращаясь домой, вы должны соблюдать обет, что служение, которое обрели здесь, вы должны продолжать культивировать у себя дома в своем сердце».

Мы не уезжаем домой, чтобы снова погрузиться в обыденную жизнь, быт, и обрести все свои привязанности. Шрила Гурудев всегда просил нас продолжать свою практику. Хотя мы чувствуем удовлетворение, счастье, когда участвуем в духовной жизни, воспевании [святых имен Кришны], но мы также должны задействовать себя, чтобы оставаться в этом процессе и в будущем.

#00:03:06#

Преданные, наши лидеры занимаются организацией нашей миссии не для своего удовлетворения, а для того чтобы исполнить волю Шрилы Гурудева. Поэтому мое желание — продолжайте служить под их руководством.

#00:07:04#

Вы оказались здесь. Навадвипа — наш трансцендентный дом, это проявление нашей высшей духовной обители.

Нава Налини деви даси: Мы сюда едем как домой с работы, с вахты.

Шрила Ачарья Махарадж: Такое умонастроение должны иметь преданные. Россия — это ваше временное место пребывания, а Навадвипа — наш вечный дом.

Мы знаем, что великие Гуру, вайшнавы, великие святые странствуют от дома к дому и проповедуют сознание Кришны не для самоудовлетворения, но для того, чтобы принести благо всем живым существам.

Я молю Гурудева о том, чтобы в следующий раз Бхарати Махарадж привез сюда группу немецких преданных. Это мое желание. Теперь, когда ты полностью посвятил  себя, ты должен заняться проповедью, чтобы дать возможность людям обрести сознание Кришны. Главная задача — это посвятить свою жизнь проповеди, мы не принимаем какие-то внешние атрибуты. Гурудев дал нам санньясу и брахмачарью, чтобы мы посвятили свою жизнь проповеди.

#00:12:16#

Когда мы в первый раз приехали в Экачакру, нас не пустили местные сахаджии, нам пришлось готовить и кормить людей на дороге. Потом мы устроили пир для спутников Нитьянанды Прабху в Экачакре на том месте, где потом появилась земля.

Переводчик: Шрила Б. Б. Авадхут Махарадж
Транскрипцию выполнила Сварнанги Деви Даси
Редактор: Традиш Дас

 

 

Ukrainian

Шріла Бхакті Нірмал Ачарья Махарадж

Обітницю служіння і проповіді

(9 березня 2012 року. Навадвіпа Дхам, Індія)

  

Сарасваті Тгакур під час своєї проповіді, під час фестивалю, звертався до людей: «Куди ви прийшли? Куди ви йдете?» Вони відповідали: «Після фестивалю ми повертаємося додому». І він казав їм: «Спочатку усвідомте, що є вашим справжнім домом, тоді ви зрозумієте, куди повертатися. Пообіцяйте мені, що прийнявши посвячення, ви віддасте своє життя Господу, Гуру та вайшнавам. Повертаючись додому, ви повинні дотримуватися обітниці, що служіння, яке ви отримали тут, ви повинні продовжувати розвивати у себе вдома — у серці».

Ми не повертаємося додому, щоб знов зануритися у повсякденне життя, побут, та повернути всі свої уподобання. Шріла Гурудев завжди прохав нас продовжувати свою практику. Хоча ми й відчуваємо задоволення та щастя, коли беремо участь у духовному житті, оспівуванні, але також ми повинні задіяти себе у фестивалі наступного року, задіяти інших в служінні відданим та оспівуванні святих імен.

Шріла Авадхут Махарадж, Шріпад Бхараті Махарадж будують храми та займаються проповіддю не заради свого власного задоволення, своїх особистих інтересів — вони здійснюють служіння Гурудеву. Тому моє бажання — продовжуйте служити під їх керівництвом.

Ви опинилися тут. Навадвіп — це наш трансцендентний дім, це місце нашого Гурудева, це прояв нашої вищої духовної обителі.

Нава Наліні Деві Дасі: Ми сюди приїжджаємо як додому з роботи, з вахти.

Шріла Ачар’я Махарадж: Таким настроєм повинні володіти віддані. Росія — це ваше тимчасове місцеперебування, а Навадвіп — наш вічний дім.

Ми знаємо, що великі Гуру, вайшнави, видатні святі мандрують від будинку до будинку і проповідують свідомість Крішни не задля самозадоволення, але для того, щоб принести благо всім живим істотам.

Я молю Гурудева про те, щоб наступного разу Бхараті Махарадж привіз сюди групу німецьких відданих. Це моє щире бажання. Я дуже щасливий що ти [звертаючись до Шріпада Бхараті Махараджа] заснував храм у замку, але я буду ще більш щасливий, якщо ти приїдеш сюди із групою німецьких відданих. Зараз, коли ти повністю присвятив себе, ти повинен зайнятися проповіддю, щоб дати можливість людям прийти в лінію Гурудева — до лотосових стіп Гурудева. Головна мета — це присвятити своє життя проповіді, ми не приймаємо якісь зовнішні атрибути. Гурудев дав нам санньясу та брахмачар’ю, не для того, щоб ми хизувалися своїм положенням. Гурудев зробив нас солдатами для проповіді, щоб ми направляли все більше людей до його лотосових стіп. Це наш головний обов’язок. [Далі Махарадж радить обідати раніше наступного дня, щоб встигнути відвідати Екачакру до заходу сонця.]

Шріла Авадхут Махарадж: Пам’ятаєш, як першого разу, коли ми приїхали до Екачакри, місцеві дітлахи вихоплювали наші ктчері. Це насправді було щось божественне.

Шріла Ачар’я Махарадж: Коли нам не дали там води, Шріла Авадхут Махарадж розлютився, кажучи: «Я хочу придбати тут ділянку [для храму] зараз!» Тоді Гурудев сказав: «Заспокойся, зачекай. Крішна та Ніт’янанда усе влаштують, пізніше вони дадуть нам притулок». Та зараз Гурудев та Ніт’янанда Прабгу все влаштували, вони дали нам притулок і тепер всі ми маємо можливість проводити там час в суспільстві Ніт’янанди Прабгу та Вірачандри Прабгу, там, у Екачакрі.

Шріла Авадхут Махарадж: Коли ми вперше приїхали до Екачакри, місцеві сахаджиі не пустили нас до жодного храму, нам довелось готувати їжу прямо на дорозі,Ачар’я Махарадж готував їжу. Потім прибігло двісті маленьких індусів, які повністю з’їли все. Опісля ми влаштували бенкет для супутників Ніт’янанди Прабгу у Екачакрі майже на тому самому місці, де потім з’явилася земля.

Перекладач: Аннапурна Девi Дасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас

 
←  «Смысл триданды Махапрабху». Шрила Б. Р. Шридхар Дев-Госвами Махарадж. 20 марта 1983 года. Навадвипа Дхама, Индия ·• Архив новостей •· Празднование Вьяса-пуджи Шрилы Ачарьи Махараджа →


Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

Обет служения и проповеди

(9 марта 2012 года. Навадвипа Дхама, Индия)


#00:00:22#

Сарасвати Тхакур во время своей проповеди, во время фестиваля обращался к людям: «Куда вы пришли? Куда вы идете?» Они говорили: «После фестиваля мы возвращаемся домой». Он говорил им: «Сначала осознайте, что является вашим подлинным домом, тогда вы поймете, куда возвращаться. Пообещайте мне, что, приняв посвящение, вы посвятите свою жизнь Господу, Гуру, вайшнавам. Возвращаясь домой, вы должны соблюдать обет, что служение, которое обрели здесь, вы должны продолжать культивировать у себя дома в своем сердце».

Мы не уезжаем домой, чтобы снова погрузиться в обыденную жизнь, быт, и обрести все свои привязанности. Шрила Гурудев всегда просил нас продолжать свою практику. Хотя мы чувствуем удовлетворение, счастье, когда участвуем в духовной жизни, воспевании [святых имен Кришны], но мы также должны задействовать себя, чтобы оставаться в этом процессе и в будущем.

#00:03:06#

Преданные, наши лидеры занимаются организацией нашей миссии не для своего удовлетворения, а для того чтобы исполнить волю Шрилы Гурудева. Поэтому мое желание — продолжайте служить под их руководством.

#00:07:04#

Вы оказались здесь. Навадвипа — наш трансцендентный дом, это проявление нашей высшей духовной обители.

Нава Налини деви даси: Мы сюда едем как домой с работы, с вахты.

Шрила Ачарья Махарадж: Такое умонастроение должны иметь преданные. Россия — это ваше временное место пребывания, а Навадвипа — наш вечный дом.

Мы знаем, что великие Гуру, вайшнавы, великие святые странствуют от дома к дому и проповедуют сознание Кришны не для самоудовлетворения, но для того, чтобы принести благо всем живым существам.

Я молю Гурудева о том, чтобы в следующий раз Бхарати Махарадж привез сюда группу немецких преданных. Это мое желание. Теперь, когда ты полностью посвятил  себя, ты должен заняться проповедью, чтобы дать возможность людям обрести сознание Кришны. Главная задача — это посвятить свою жизнь проповеди, мы не принимаем какие-то внешние атрибуты. Гурудев дал нам санньясу и брахмачарью, чтобы мы посвятили свою жизнь проповеди.

#00:12:16#

Когда мы в первый раз приехали в Экачакру, нас не пустили местные сахаджии, нам пришлось готовить и кормить людей на дороге. Потом мы устроили пир для спутников Нитьянанды Прабху в Экачакре на том месте, где потом появилась земля.

Переводчик: Шрила Б. Б. Авадхут Махарадж
Транскрипцию выполнила Сварнанги Деви Даси
Редактор: Традиш Дас

 

 

Ukrainian

Шріла Бхакті Нірмал Ачарья Махарадж

Обітницю служіння і проповіді

(9 березня 2012 року. Навадвіпа Дхам, Індія)

  

Сарасваті Тгакур під час своєї проповіді, під час фестивалю, звертався до людей: «Куди ви прийшли? Куди ви йдете?» Вони відповідали: «Після фестивалю ми повертаємося додому». І він казав їм: «Спочатку усвідомте, що є вашим справжнім домом, тоді ви зрозумієте, куди повертатися. Пообіцяйте мені, що прийнявши посвячення, ви віддасте своє життя Господу, Гуру та вайшнавам. Повертаючись додому, ви повинні дотримуватися обітниці, що служіння, яке ви отримали тут, ви повинні продовжувати розвивати у себе вдома — у серці».

Ми не повертаємося додому, щоб знов зануритися у повсякденне життя, побут, та повернути всі свої уподобання. Шріла Гурудев завжди прохав нас продовжувати свою практику. Хоча ми й відчуваємо задоволення та щастя, коли беремо участь у духовному житті, оспівуванні, але також ми повинні задіяти себе у фестивалі наступного року, задіяти інших в служінні відданим та оспівуванні святих імен.

Шріла Авадхут Махарадж, Шріпад Бхараті Махарадж будують храми та займаються проповіддю не заради свого власного задоволення, своїх особистих інтересів — вони здійснюють служіння Гурудеву. Тому моє бажання — продовжуйте служити під їх керівництвом.

Ви опинилися тут. Навадвіп — це наш трансцендентний дім, це місце нашого Гурудева, це прояв нашої вищої духовної обителі.

Нава Наліні Деві Дасі: Ми сюди приїжджаємо як додому з роботи, з вахти.

Шріла Ачар’я Махарадж: Таким настроєм повинні володіти віддані. Росія — це ваше тимчасове місцеперебування, а Навадвіп — наш вічний дім.

Ми знаємо, що великі Гуру, вайшнави, видатні святі мандрують від будинку до будинку і проповідують свідомість Крішни не задля самозадоволення, але для того, щоб принести благо всім живим істотам.

Я молю Гурудева про те, щоб наступного разу Бхараті Махарадж привіз сюди групу німецьких відданих. Це моє щире бажання. Я дуже щасливий що ти [звертаючись до Шріпада Бхараті Махараджа] заснував храм у замку, але я буду ще більш щасливий, якщо ти приїдеш сюди із групою німецьких відданих. Зараз, коли ти повністю присвятив себе, ти повинен зайнятися проповіддю, щоб дати можливість людям прийти в лінію Гурудева — до лотосових стіп Гурудева. Головна мета — це присвятити своє життя проповіді, ми не приймаємо якісь зовнішні атрибути. Гурудев дав нам санньясу та брахмачар’ю, не для того, щоб ми хизувалися своїм положенням. Гурудев зробив нас солдатами для проповіді, щоб ми направляли все більше людей до його лотосових стіп. Це наш головний обов’язок. [Далі Махарадж радить обідати раніше наступного дня, щоб встигнути відвідати Екачакру до заходу сонця.]

Шріла Авадхут Махарадж: Пам’ятаєш, як першого разу, коли ми приїхали до Екачакри, місцеві дітлахи вихоплювали наші ктчері. Це насправді було щось божественне.

Шріла Ачар’я Махарадж: Коли нам не дали там води, Шріла Авадхут Махарадж розлютився, кажучи: «Я хочу придбати тут ділянку [для храму] зараз!» Тоді Гурудев сказав: «Заспокойся, зачекай. Крішна та Ніт’янанда усе влаштують, пізніше вони дадуть нам притулок». Та зараз Гурудев та Ніт’янанда Прабгу все влаштували, вони дали нам притулок і тепер всі ми маємо можливість проводити там час в суспільстві Ніт’янанди Прабгу та Вірачандри Прабгу, там, у Екачакрі.

Шріла Авадхут Махарадж: Коли ми вперше приїхали до Екачакри, місцеві сахаджиі не пустили нас до жодного храму, нам довелось готувати їжу прямо на дорозі,Ачар’я Махарадж готував їжу. Потім прибігло двісті маленьких індусів, які повністю з’їли все. Опісля ми влаштували бенкет для супутників Ніт’янанди Прабгу у Екачакрі майже на тому самому місці, де потім з’явилася земля.

Перекладач: Аннапурна Девi Дасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования