«Садху-санга». Шрила Б. Н. Ачарья Махарадж. 1 августа 2002 года. Лахта, Санкт-Петербургскачать (формат MP3, 4.73M)

Russian

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

Садху-санга

(1 августа 2002 года. Лахта, Санкт-Петербург)

 

#00:01:01#

Мы не нуждаемся в знании, поскольку единственное, что нас заботит, — это служение. Какой ценностью обладает знание в мире служения? Никакой. Преданность — единственное, что необходимо. Преданность и служение. Шрила Шридхар Махарадж объяснял, что Гаятри-мантра может возвысить человека до уровня Вайкунтхи, но только харинама-санкиртана, служение в чистом виде, способна дать нам самое возвышенное, что есть, а именно — мир Голоки, служение Голоке. 

#00:02:29#

Многие истины иллюстрирует лого Шри Чайтанья Сарасват Матха, на котором изображен лотос, растущий в водах реки. В этом заложен глубокий смысл. Лотос символизирует собой ученика; воды, в которых он растет, — Гурудева. Если в этом мире землю лишить воды, то она высыхает, тогда солнце [Кришна] сжигает лотос. Поэтому наше единственное прибежище — это Гурудев и служение ему. Если мы лишаемся этого прибежища, тогда что нам остается? 

#00:04:27#

На днях кто-то рассказывал историю о том, как в свое время Шрила Свами Прабхупада проповедовал в Индии, в местности, где люди говорили на гуджарати. Он гуджарати не знал, он говорил на бенгали. Во время его выступления некто в аудитории обратился к нему: «Прабхупада, эти люди не говорят на бенгали, они знают только гуджарати. Какой смысл тогда в том, что вы им рассказываете о сознании Кришны?» Прабхупада ответил: «Мы не говорим ни на английском, ни на хинди, ни на бенгали, ни на гуджарати, мы говорим хари-катху. Если мы желаем знать, где нам найти Кришну, ответ таков: в хари-катхе. Кришна может низойти к нам через это». 

#00:05:07#

Нам повезло, что сейчас мы находимся здесь в обществе Гурудева и в обществе преданных, где мы можем слышать хари-катху, ту хари-катху, которая способна даровать нам Кришну. 

#00:06:40#

Садху-санга обладает удивительной природой. Не нужно думать, что садху-санга — это некая физическая близость к садху. Можно быть рядом с ним, можно жить в соседнем доме от него или спать в соседней комнате, но это еще не есть садху-санга. Если мы находимся здесь сейчас, в Санкт-Петербурге, и думаем о Навадвипе или о Вриндаване, или о Говардхане, тогда мы находимся в Навадвипе, Вриндаване или на Говардхане. Все это происходит в сознании. В противном случае, просто физическое пребывание в Дхаме не является подлинным пребыванием в ней. Близость к садху, близость к вайшнаву не есть просто физическая близость, но служение ему. Через служение вайшнавам и садху, садху-санга, то есть их общество, санга, может низойти к нам.

Хорошо. Сейчас время почтить прасадам. Простите мне все оскорбления. 

Переводчик: Муралишвар Дас
Транскрипция и редактура: Традиш Дас

 

 

Шріла Бхакті Нірмал Ачар’я Махарадж

Садху-санга

(1 серпня 2002 року. Лахта, Санкт-Петербург)

 

У нас не має потреби в знанні, оскільки єдине, що нас турбує, — служіння. Якою цінністю володіє знання у світі служіння? Ніякою. Відданість — єдине, що необхідно. Відданість та служіння. Шріла Шрідхар Махарадж пояснює, що Гаятрі‑мантра може піднести людину до рівня Вайкунтхи, але тільки Харінама‑санкіртана, служіння в чистому вигляді, здатна дати нам найвеличніше, що тільки існує, а саме — світ Голоки, служіння Голоці.

Багато які істини ілюструє лого Шрі Чайтан’я Сарасват Матха, на якому зображений лотос, що росте у водах річки. В цьому закладено глибокий зміст. Лотос символізує собою учня; води, в котрих він росте, — Гурудева. Якщо в цьому світі землю позбавити води, то вона висихає, сонце [Крішна] спалює лотос. Тому наш єдиний притулок — це Гурудев та служіння йому. Якщо ми втратимо це пристанище, тоді що нам залишиться?

Цими днями хтось розповідав історію про те, як у свій час Шріла Свамі Прабхупада проповідував в Індії, в місцевості, де люди говорили на гуджараті. Він не знав гуджараті, він говорив бенгальською. Під час його виступу дехто з аудиторії звернувся до нього: «Прабхупада, ці люди не розмовляють бенгальською, вони знають тільки гуджараті. Який сенс тоді в тому, що ви їм розповідаєте про свідомість Крішни?» Прабхупада відповів: «Ми не говоримо ні англійською, ні хінді, ні бенгалі, ні гуджараті, ми говоримо харі‑катху. Якщо ми бажаємо знати, де нам знайти Крішну, відповідь така: через харі‑катху. Крішна може зійти до нас через це».

Нам дуже поталанило, що ми знаходимось тут в оточенні Гурудева та в оточенні відданих, де ми можемо слухати харі‑катху, саме ту харі‑катху, котра здатна подарувати нам Крішну.

Садху‑санга володіє дивовижною природою. Не слід думати, що садху‑санга — це якась фізична близькість із садху. Можна бути поряд із ним, можна жити у сусідньому будинку від нього чи спати у сусідській кімнаті, але це ще не є садху‑санга. Якщо ми знаходимось зараз тут, в Санк-Петербурзі, і думаємо про Навадвіпу чи Вріндаван, чи Говардхан, тоді ми перебуваємо в Навадвіпі, Вріндавані чи на Говардхані. Все це відбувається у свідомості. В протилежному випадку, просто фізичне перебування у Дхамі не є істинним перебуванням у ній. Близькість до садху, близькість до вайшнавів не є просто фізичною близькістю, але служіння йому. Через служіння до вайшнавів та садху, садху-санга, тобто їх товариство — санга — може зійти до нас.

Добре. Зараз вже час вшановувати прасадам. Пробачте мені, будь-ласка, всі мої образи. 

Переклачад: Аннапурна Девi Дасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас

 
←  Вьяса-пуджа Шрилы Шридхара Махараджа в Лахте. 2010 год ·• Архив новостей •· «Путешествие в мире веры» (часть 2). Шрила Б. Р. Шридхар Дев-Госвами Махарадж →

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 5.0 МБ)

Russian

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

Садху-санга

(1 августа 2002 года. Лахта, Санкт-Петербург)

 

#00:01:01#

Мы не нуждаемся в знании, поскольку единственное, что нас заботит, — это служение. Какой ценностью обладает знание в мире служения? Никакой. Преданность — единственное, что необходимо. Преданность и служение. Шрила Шридхар Махарадж объяснял, что Гаятри-мантра может возвысить человека до уровня Вайкунтхи, но только харинама-санкиртана, служение в чистом виде, способна дать нам самое возвышенное, что есть, а именно — мир Голоки, служение Голоке. 

#00:02:29#

Многие истины иллюстрирует лого Шри Чайтанья Сарасват Матха, на котором изображен лотос, растущий в водах реки. В этом заложен глубокий смысл. Лотос символизирует собой ученика; воды, в которых он растет, — Гурудева. Если в этом мире землю лишить воды, то она высыхает, тогда солнце [Кришна] сжигает лотос. Поэтому наше единственное прибежище — это Гурудев и служение ему. Если мы лишаемся этого прибежища, тогда что нам остается? 

#00:04:27#

На днях кто-то рассказывал историю о том, как в свое время Шрила Свами Прабхупада проповедовал в Индии, в местности, где люди говорили на гуджарати. Он гуджарати не знал, он говорил на бенгали. Во время его выступления некто в аудитории обратился к нему: «Прабхупада, эти люди не говорят на бенгали, они знают только гуджарати. Какой смысл тогда в том, что вы им рассказываете о сознании Кришны?» Прабхупада ответил: «Мы не говорим ни на английском, ни на хинди, ни на бенгали, ни на гуджарати, мы говорим хари-катху. Если мы желаем знать, где нам найти Кришну, ответ таков: в хари-катхе. Кришна может низойти к нам через это». 

#00:05:07#

Нам повезло, что сейчас мы находимся здесь в обществе Гурудева и в обществе преданных, где мы можем слышать хари-катху, ту хари-катху, которая способна даровать нам Кришну. 

#00:06:40#

Садху-санга обладает удивительной природой. Не нужно думать, что садху-санга — это некая физическая близость к садху. Можно быть рядом с ним, можно жить в соседнем доме от него или спать в соседней комнате, но это еще не есть садху-санга. Если мы находимся здесь сейчас, в Санкт-Петербурге, и думаем о Навадвипе или о Вриндаване, или о Говардхане, тогда мы находимся в Навадвипе, Вриндаване или на Говардхане. Все это происходит в сознании. В противном случае, просто физическое пребывание в Дхаме не является подлинным пребыванием в ней. Близость к садху, близость к вайшнаву не есть просто физическая близость, но служение ему. Через служение вайшнавам и садху, садху-санга, то есть их общество, санга, может низойти к нам.

Хорошо. Сейчас время почтить прасадам. Простите мне все оскорбления. 

Переводчик: Муралишвар Дас
Транскрипция и редактура: Традиш Дас

 

 

Шріла Бхакті Нірмал Ачар’я Махарадж

Садху-санга

(1 серпня 2002 року. Лахта, Санкт-Петербург)

 

У нас не має потреби в знанні, оскільки єдине, що нас турбує, — служіння. Якою цінністю володіє знання у світі служіння? Ніякою. Відданість — єдине, що необхідно. Відданість та служіння. Шріла Шрідхар Махарадж пояснює, що Гаятрі‑мантра може піднести людину до рівня Вайкунтхи, але тільки Харінама‑санкіртана, служіння в чистому вигляді, здатна дати нам найвеличніше, що тільки існує, а саме — світ Голоки, служіння Голоці.

Багато які істини ілюструє лого Шрі Чайтан’я Сарасват Матха, на якому зображений лотос, що росте у водах річки. В цьому закладено глибокий зміст. Лотос символізує собою учня; води, в котрих він росте, — Гурудева. Якщо в цьому світі землю позбавити води, то вона висихає, сонце [Крішна] спалює лотос. Тому наш єдиний притулок — це Гурудев та служіння йому. Якщо ми втратимо це пристанище, тоді що нам залишиться?

Цими днями хтось розповідав історію про те, як у свій час Шріла Свамі Прабхупада проповідував в Індії, в місцевості, де люди говорили на гуджараті. Він не знав гуджараті, він говорив бенгальською. Під час його виступу дехто з аудиторії звернувся до нього: «Прабхупада, ці люди не розмовляють бенгальською, вони знають тільки гуджараті. Який сенс тоді в тому, що ви їм розповідаєте про свідомість Крішни?» Прабхупада відповів: «Ми не говоримо ні англійською, ні хінді, ні бенгалі, ні гуджараті, ми говоримо харі‑катху. Якщо ми бажаємо знати, де нам знайти Крішну, відповідь така: через харі‑катху. Крішна може зійти до нас через це».

Нам дуже поталанило, що ми знаходимось тут в оточенні Гурудева та в оточенні відданих, де ми можемо слухати харі‑катху, саме ту харі‑катху, котра здатна подарувати нам Крішну.

Садху‑санга володіє дивовижною природою. Не слід думати, що садху‑санга — це якась фізична близькість із садху. Можна бути поряд із ним, можна жити у сусідньому будинку від нього чи спати у сусідській кімнаті, але це ще не є садху‑санга. Якщо ми знаходимось зараз тут, в Санк-Петербурзі, і думаємо про Навадвіпу чи Вріндаван, чи Говардхан, тоді ми перебуваємо в Навадвіпі, Вріндавані чи на Говардхані. Все це відбувається у свідомості. В протилежному випадку, просто фізичне перебування у Дхамі не є істинним перебуванням у ній. Близькість до садху, близькість до вайшнавів не є просто фізичною близькістю, але служіння йому. Через служіння до вайшнавів та садху, садху-санга, тобто їх товариство — санга — може зійти до нас.

Добре. Зараз вже час вшановувати прасадам. Пробачте мені, будь-ласка, всі мої образи. 

Переклачад: Аннапурна Девi Дасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования