«Горькая правда являет сладостный Абсолют». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “Bitter Truth Reveals Sweet Absolute.” Srila B. S. Goswami MaharajIn English 


Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Bitter Truth Reveals Sweet Absolute

 

English:

[Bitter Truth Reveals Sweet Absolute] 

What is the actual original function, purpose of the senses, of sense perception beyond just navigating the mundane world? What really is the ultimate purpose of seeing, hearing, tasting, touching, smelling, feeling? In the Second Canto of the Bhagavatam when Shukadev Goswami begins speaking to Parikshit Maharaj answering his questions, there’s a series of verses, five or six verses that are very heavy. Where he says: “If the tongue isn’t used for vibrating the Holy Name of Krishna, or glorifying Krishna it’s like the croaking of frogs,” then it says: “Those ears that don’t hear are like the ear holes of a snake, the eyes that don’t behold the divine form of Krishna are like the eyes on a peacock plume.” So, each one of the senses is denigrated in that way. And we think this is that sweet boy, sixteen-year-old boy Shukadev Goswami suddenly saying these very heavy things. Is he cruel? Is he mean? Is it some fanatical brahmachari speaking, who’s just insulting everybody? Rather we should see this as… it’s brutal, the description, because of the intensity of feeling in the inverse, how beautiful is the form of Krishna, how sweet is the sound of Krshna’s Holy Name, the sound of the flute, how soft is the body of Krishna, how extraordinary is the fragrance, the scent, of Krishna. All of these things are so wonderful that someone will say: if you are not using it for that, you’ve wasted your life. What are they for? What are your senses for? Even in this world we have people who say things like that: “Oh, if you haven’t done this, you haven’t lived!” It means that it is a particular level of intensity of feeling of appreciation.

Captioned by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Chinese:

[苦中有甜] 

什么是感官感官知

它的原始功能和目的是什么

除了可以认知这个红尘俗世

苦中有甜

、听、尝、摸、闻感觉

这些感官的真正的最终的目的是什么?

在《薄伽瓦谭》的第二章

Shukadeva Goswami开始答

Pariket Maharaj 问题

一系列的诗句

其中有56句措辞很强烈

如果舌头的震动发声不是为了

Krsna 圣名或是荣耀他

那就像是青蛙在呱呱叫

接着他又如果耳朵不是用来聆听Krsna

那和蛇的耳洞没有分

眼睛不用来注视着

Krishna 神圣的形

那么就像孔雀翎上的眼睛一

每个感官就这么被诋毁了

们想这还是那个纯净的男孩

16岁的Shukadeva Goswami

他突然说了这么沉重的话

他残忍

他刻薄

这话是某个狂热的 brahmachari贞守生

故意侮辱大家的

反而们应该这么看

这些描述确实残酷

这是由于背后那种强烈的感情

Krishna 是多么的美

Krishna 的圣名和他的笛声

是多么美妙

Krishna 是多么温柔

他的气味是多么慑人心脾的馨香

他的一切都那么美好

以至于有人会

如果你的感官不用来感知这些

简直是浪费生命

你的感觉是用来干嘛的

义是什么

即便在这个俗世也总会听到有人说

如果你没有做过这个简直是白活

这意味着你对某事的喜爱

经上升到特别强烈的高度

Translated by Lila Vati Devi Dasi
Edited by Sulakshana Devi Dasi

 

 

Hungarian:

[Keserű igazság, mely az Édes Abszolúthoz vezet] 

Mi a tényleges eredeti rendeltetése, célja az érzékeknek, az érzékelésnek, az anyagi világban való tájékozódáson kívül? “Keserű igazság, mely az édes Abszolúthoz vezet” Mi valójában a végső célja a látásnak, hallásnak, ízlelésnek, érintésnek, szaglásnak, érzésnek? A Bhāgavatam Második Énekében amikor Śukadeva Gosvāmī elkezd válaszolni Parīkṣit Mahārāja kérdéseire, van egy sor vers, öt-hat versből álló szakasz, amely nagyon súlyos kérdéseket vet fel. Azt mondja: „Ha a nyelvet nem Kṛṣṇa szent nevének zengésére vagy dicsőítésére használják, az olyan, mint a békák kuruttyolása.” Aztán így folytatja: Ha a fül nem szent nevét hallgatja, az olyan, mint a kígyó testén lévő lyuk. Ha a szemek nem Kṛṣṇa isteni formáját nézik, olyanok, mint a pávatoll szemei. Tehát minden egyes érzékszerv hasonló elbánásban részesül És arra gondolunk, hogy ez az édes kis tizenhat éves fiú, Ez a Śukadeva Gosvāmī, Hogyhogy hirtelen ilyen súlyos dolgokat mond? Ilyen kegyetlen? Ilyen kemény? Ez valami fanatikus brahmacārī szöveg, amivel csak sokkolni akar minket? Inkább azt kellene látnunk, hogy azért ilyen durva a megfogalmazása, mert olyan intenzívek az érzései. És a másik oldalon olyan csodálatos Kṛṣṇa formája, olyan édes Kṛṣṇa szent nevének hangja, fuvolájának hangzása, testének puhasága olyan különleges testének illata; mindezek a dolgok annyira rendkívüliek, hogy azt is mondhatnánk: ha nem erre használod az érzékszerveidet, elvesztegetted az életed. Mire valók tehát? Mire valók az érzékek? Az anyagi világban is akadnak emberek, akik így beszélnek: “Ha nem próbáltad ki ezt és ezt, nem is éltél!” Emögött valamilyen különleges intenzitású dologra mutató elismerés rejtőzik.

Translated by Madhubala Devi Dasi
Edited by Sunanda Devi Dasi, Balai Das

 

 

Spanish:

[La Amarga Verdad Revela al Dulce Absoluto] 

¿Cuál es de hecho la función original, el propósito de los sentidos, de la percepción de los sentidos más allá de la simple navegación del mundo material? La Verdad Amarga Revela al Dulce Absoluto ¿Cuál es en realidad el propósito final de: ver, escuchar, saborear, tocar, oler, sentir? En el canto segundo del Bhagavatam cuando Sukadeva Goswami empieza a hablar a Pariket Maharaja repondiendo a sus preguntas, hay una serie de versos, cinco o seis versos de mucho peso. En donde dice: “Si la lengua no se utiliza para vibrar el santo nombre de Krsna, o para glorificar a Krsna es como el croar de las ranas. luego dice: esos oídos que no escuchan son como huecos de serpientes los ojos que no contemplan la forma divina de Krsna son como ojos de una pluma de pavoreal.” Osea, cada uno de los sentidos son denigrados así. Y nosotros pensamos que ese es ese dulce niño, Sukadeva Goswami, el niño de dieciseis años de pronto diciendo estas cosas de tanto peso. ¿Es acaso cruel? ¿Es mezquino? ¿Será algún brahmachari fanático hablando, que sólo insulta a todos? Más bien tenemos que ver que es una descripción brutal, por la intensidad del sentimiento y su inverso, qué hermosa es la forma de Krsna qué dulce es el sonido del santo nombre de Krsna el sonido de la flauta que tan suave es el cuerpo de Krsna, qué extraordinaria es la fragancia, la esencia de Krsna, todas estas cosas son tan maravillosas que alguien diría: si no las usas para eso, haz desperdiciado tu vida. ¿Para qué son? ¿Para qué son los sentidos? Aún en este mundo hay gente que dice cosas como ésta: “¡Oh, si no haz hecho ésto, no haz vivido!” Significa que tiene un nivel de intensidad único de aprecio sensorial.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Russian:

[Горькая правда являет сладостный Абсолют] 

Для чего вообще чувства даны? Для чего мы способны чувствовать, помимо ориентации в материальном мире? В чём же высшее предназначение зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния, ощущения? Во второй песни «Шримад-Бхагаватам», когда Шукадева Госвами обращает свою речь к Махараджу Парикшиту, отвечая на его вопросы, приводится несколько очень жёстких стихов, пять или шесть. В них он говорит: «Звуки, извлекаемые с помощью языка, что не произносит Святое Имя Кришны или не прославляет Кришну, подобны кваканью жаб». И далее: «Те уши, что не слушают [о славе Кришны], подобны дырам змеиных ушей, а те глаза, что не созерцают божественный облик Кришны, подобны „глазам” на перьях павлина». Так он принижает важность всех чувств. И мы задумываемся, почему этот милый мальчик, шестнадцатилетний Шукадева Госвами, вдруг говорит такие столь неприятные вещи? Неужели он так жесток? Он так зол? Или это говорит фанатичный брахмачари, желая просто оскорбить окружающих? Напротив, мы поймём, что суровость сказанного вызвана глубиной восприятия красоты облика Кришны, сладости звука Его Святого Имени, звука Его флейты, нежности тела Кришны, а также прекрасного аромата, запаха Кришны. Всё это столь удивительно, что хочется сказать: «Если ты не используешь чувства для [восприятия] этого, то живёшь напрасно». Для чего существуют чувства? Зачем? Очень часто мы слышим нечто подобное: «О, если вы этого не пробовали, то вы и не начинали жить». Речь идёт об определённой силе чувств, о благодарности.

 Translated by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

 

 

Українська: 

[Гірка правда являє солодкий Абсолют] 

Взагалі, яке первісне призначення почуттів, чуттєвого сприйняття, поза лише орієнтуванням у матеріальному світі? В чому ж вище призначення зору, слуху, смаку, дотику, нюху, емоцій? У Другій пісні «Бхагаватам», коли Шукадев Госвамі звертається до Парікшита Махараджа, відповідаючи на його запитання, наводиться десь п’ять чи шість дуже серйозних віршів в яких він говорить: «Звуки, що сходять з язика, котрі не промовляють Святе Ім’я Крішни чи не прославляють Крішну, подібні до квакання жаби». Й далі: «Ті вуха, які не слухають [про славу Крішни], подібні до слухових отворів змії. Очі, що не споглядають божественну форму Крішни, вони подібні до очей на пір’ях павича». Таким чином він обмовляє кожне з почуттів. І ми замислюємось, що ці доволі жорсткі речі, несподівано, каже той самий хлопчина шістнадцяти років, Шукадев Госвамі. Чи не жорстокий він? Злий? Чи це каже якийсь фанатичний брахмачарі, бажаючи скривдити оточуючих?

Скоріше нам слід сприймати ці суворі вислови навпаки, як такі, що викликані інтенсивністю почуттів: яка прекрасна форма Крішни, який солодкий звук Його Святого Імені, звук Його флейти, яке тендітне тіло Крішни, який надзвичайний аромат Крішни. Всі ці речі є настільки дивовижними, що хтось може сказати: «Якщо ви не використовуєте свої почуття для сприйняття цього, то ви живете даремно». Навіщо наші почуття? Навіть у цьому світі ми чуємо, як люди кажуть: «О, якщо ви не спробували цього, ви живете даремно». Мова йде про певний рівень схвалення інтенсивності почуттів.

Перекладач: Крiшна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 ←  Воскресный фестиваль в киевской студии йоги VEDALIFE. 14 апреля 2013 года ·• Архив новостей •· «Э гхора самсаре». Шрила Бхактивинод Тхакур | “E Ghora Samsare.” Srila Bhaktivinod Thakur  →


In English 


Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Bitter Truth Reveals Sweet Absolute

 

English:

[Bitter Truth Reveals Sweet Absolute] 

What is the actual original function, purpose of the senses, of sense perception beyond just navigating the mundane world? What really is the ultimate purpose of seeing, hearing, tasting, touching, smelling, feeling? In the Second Canto of the Bhagavatam when Shukadev Goswami begins speaking to Parikshit Maharaj answering his questions, there’s a series of verses, five or six verses that are very heavy. Where he says: “If the tongue isn’t used for vibrating the Holy Name of Krishna, or glorifying Krishna it’s like the croaking of frogs,” then it says: “Those ears that don’t hear are like the ear holes of a snake, the eyes that don’t behold the divine form of Krishna are like the eyes on a peacock plume.” So, each one of the senses is denigrated in that way. And we think this is that sweet boy, sixteen-year-old boy Shukadev Goswami suddenly saying these very heavy things. Is he cruel? Is he mean? Is it some fanatical brahmachari speaking, who’s just insulting everybody? Rather we should see this as… it’s brutal, the description, because of the intensity of feeling in the inverse, how beautiful is the form of Krishna, how sweet is the sound of Krshna’s Holy Name, the sound of the flute, how soft is the body of Krishna, how extraordinary is the fragrance, the scent, of Krishna. All of these things are so wonderful that someone will say: if you are not using it for that, you’ve wasted your life. What are they for? What are your senses for? Even in this world we have people who say things like that: “Oh, if you haven’t done this, you haven’t lived!” It means that it is a particular level of intensity of feeling of appreciation.

Captioned by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das

 

 

Chinese:

[苦中有甜] 

什么是感官感官知

它的原始功能和目的是什么

除了可以认知这个红尘俗世

苦中有甜

、听、尝、摸、闻感觉

这些感官的真正的最终的目的是什么?

在《薄伽瓦谭》的第二章

Shukadeva Goswami开始答

Pariket Maharaj 问题

一系列的诗句

其中有56句措辞很强烈

如果舌头的震动发声不是为了

Krsna 圣名或是荣耀他

那就像是青蛙在呱呱叫

接着他又如果耳朵不是用来聆听Krsna

那和蛇的耳洞没有分

眼睛不用来注视着

Krishna 神圣的形

那么就像孔雀翎上的眼睛一

每个感官就这么被诋毁了

们想这还是那个纯净的男孩

16岁的Shukadeva Goswami

他突然说了这么沉重的话

他残忍

他刻薄

这话是某个狂热的 brahmachari贞守生

故意侮辱大家的

反而们应该这么看

这些描述确实残酷

这是由于背后那种强烈的感情

Krishna 是多么的美

Krishna 的圣名和他的笛声

是多么美妙

Krishna 是多么温柔

他的气味是多么慑人心脾的馨香

他的一切都那么美好

以至于有人会

如果你的感官不用来感知这些

简直是浪费生命

你的感觉是用来干嘛的

义是什么

即便在这个俗世也总会听到有人说

如果你没有做过这个简直是白活

这意味着你对某事的喜爱

经上升到特别强烈的高度

Translated by Lila Vati Devi Dasi
Edited by Sulakshana Devi Dasi

 

 

Hungarian:

[Keserű igazság, mely az Édes Abszolúthoz vezet] 

Mi a tényleges eredeti rendeltetése, célja az érzékeknek, az érzékelésnek, az anyagi világban való tájékozódáson kívül? “Keserű igazság, mely az édes Abszolúthoz vezet” Mi valójában a végső célja a látásnak, hallásnak, ízlelésnek, érintésnek, szaglásnak, érzésnek? A Bhāgavatam Második Énekében amikor Śukadeva Gosvāmī elkezd válaszolni Parīkṣit Mahārāja kérdéseire, van egy sor vers, öt-hat versből álló szakasz, amely nagyon súlyos kérdéseket vet fel. Azt mondja: „Ha a nyelvet nem Kṛṣṇa szent nevének zengésére vagy dicsőítésére használják, az olyan, mint a békák kuruttyolása.” Aztán így folytatja: Ha a fül nem szent nevét hallgatja, az olyan, mint a kígyó testén lévő lyuk. Ha a szemek nem Kṛṣṇa isteni formáját nézik, olyanok, mint a pávatoll szemei. Tehát minden egyes érzékszerv hasonló elbánásban részesül És arra gondolunk, hogy ez az édes kis tizenhat éves fiú, Ez a Śukadeva Gosvāmī, Hogyhogy hirtelen ilyen súlyos dolgokat mond? Ilyen kegyetlen? Ilyen kemény? Ez valami fanatikus brahmacārī szöveg, amivel csak sokkolni akar minket? Inkább azt kellene látnunk, hogy azért ilyen durva a megfogalmazása, mert olyan intenzívek az érzései. És a másik oldalon olyan csodálatos Kṛṣṇa formája, olyan édes Kṛṣṇa szent nevének hangja, fuvolájának hangzása, testének puhasága olyan különleges testének illata; mindezek a dolgok annyira rendkívüliek, hogy azt is mondhatnánk: ha nem erre használod az érzékszerveidet, elvesztegetted az életed. Mire valók tehát? Mire valók az érzékek? Az anyagi világban is akadnak emberek, akik így beszélnek: “Ha nem próbáltad ki ezt és ezt, nem is éltél!” Emögött valamilyen különleges intenzitású dologra mutató elismerés rejtőzik.

Translated by Madhubala Devi Dasi
Edited by Sunanda Devi Dasi, Balai Das

 

 

Spanish:

[La Amarga Verdad Revela al Dulce Absoluto] 

¿Cuál es de hecho la función original, el propósito de los sentidos, de la percepción de los sentidos más allá de la simple navegación del mundo material? La Verdad Amarga Revela al Dulce Absoluto ¿Cuál es en realidad el propósito final de: ver, escuchar, saborear, tocar, oler, sentir? En el canto segundo del Bhagavatam cuando Sukadeva Goswami empieza a hablar a Pariket Maharaja repondiendo a sus preguntas, hay una serie de versos, cinco o seis versos de mucho peso. En donde dice: “Si la lengua no se utiliza para vibrar el santo nombre de Krsna, o para glorificar a Krsna es como el croar de las ranas. luego dice: esos oídos que no escuchan son como huecos de serpientes los ojos que no contemplan la forma divina de Krsna son como ojos de una pluma de pavoreal.” Osea, cada uno de los sentidos son denigrados así. Y nosotros pensamos que ese es ese dulce niño, Sukadeva Goswami, el niño de dieciseis años de pronto diciendo estas cosas de tanto peso. ¿Es acaso cruel? ¿Es mezquino? ¿Será algún brahmachari fanático hablando, que sólo insulta a todos? Más bien tenemos que ver que es una descripción brutal, por la intensidad del sentimiento y su inverso, qué hermosa es la forma de Krsna qué dulce es el sonido del santo nombre de Krsna el sonido de la flauta que tan suave es el cuerpo de Krsna, qué extraordinaria es la fragancia, la esencia de Krsna, todas estas cosas son tan maravillosas que alguien diría: si no las usas para eso, haz desperdiciado tu vida. ¿Para qué son? ¿Para qué son los sentidos? Aún en este mundo hay gente que dice cosas como ésta: “¡Oh, si no haz hecho ésto, no haz vivido!” Significa que tiene un nivel de intensidad único de aprecio sensorial.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Russian:

[Горькая правда являет сладостный Абсолют] 

Для чего вообще чувства даны? Для чего мы способны чувствовать, помимо ориентации в материальном мире? В чём же высшее предназначение зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния, ощущения? Во второй песни «Шримад-Бхагаватам», когда Шукадева Госвами обращает свою речь к Махараджу Парикшиту, отвечая на его вопросы, приводится несколько очень жёстких стихов, пять или шесть. В них он говорит: «Звуки, извлекаемые с помощью языка, что не произносит Святое Имя Кришны или не прославляет Кришну, подобны кваканью жаб». И далее: «Те уши, что не слушают [о славе Кришны], подобны дырам змеиных ушей, а те глаза, что не созерцают божественный облик Кришны, подобны „глазам” на перьях павлина». Так он принижает важность всех чувств. И мы задумываемся, почему этот милый мальчик, шестнадцатилетний Шукадева Госвами, вдруг говорит такие столь неприятные вещи? Неужели он так жесток? Он так зол? Или это говорит фанатичный брахмачари, желая просто оскорбить окружающих? Напротив, мы поймём, что суровость сказанного вызвана глубиной восприятия красоты облика Кришны, сладости звука Его Святого Имени, звука Его флейты, нежности тела Кришны, а также прекрасного аромата, запаха Кришны. Всё это столь удивительно, что хочется сказать: «Если ты не используешь чувства для [восприятия] этого, то живёшь напрасно». Для чего существуют чувства? Зачем? Очень часто мы слышим нечто подобное: «О, если вы этого не пробовали, то вы и не начинали жить». Речь идёт об определённой силе чувств, о благодарности.

 Translated by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

 

 

Українська: 

[Гірка правда являє солодкий Абсолют] 

Взагалі, яке первісне призначення почуттів, чуттєвого сприйняття, поза лише орієнтуванням у матеріальному світі? В чому ж вище призначення зору, слуху, смаку, дотику, нюху, емоцій? У Другій пісні «Бхагаватам», коли Шукадев Госвамі звертається до Парікшита Махараджа, відповідаючи на його запитання, наводиться десь п’ять чи шість дуже серйозних віршів в яких він говорить: «Звуки, що сходять з язика, котрі не промовляють Святе Ім’я Крішни чи не прославляють Крішну, подібні до квакання жаби». Й далі: «Ті вуха, які не слухають [про славу Крішни], подібні до слухових отворів змії. Очі, що не споглядають божественну форму Крішни, вони подібні до очей на пір’ях павича». Таким чином він обмовляє кожне з почуттів. І ми замислюємось, що ці доволі жорсткі речі, несподівано, каже той самий хлопчина шістнадцяти років, Шукадев Госвамі. Чи не жорстокий він? Злий? Чи це каже якийсь фанатичний брахмачарі, бажаючи скривдити оточуючих?

Скоріше нам слід сприймати ці суворі вислови навпаки, як такі, що викликані інтенсивністю почуттів: яка прекрасна форма Крішни, який солодкий звук Його Святого Імені, звук Його флейти, яке тендітне тіло Крішни, який надзвичайний аромат Крішни. Всі ці речі є настільки дивовижними, що хтось може сказати: «Якщо ви не використовуєте свої почуття для сприйняття цього, то ви живете даремно». Навіщо наші почуття? Навіть у цьому світі ми чуємо, як люди кажуть: «О, якщо ви не спробували цього, ви живете даремно». Мова йде про певний рівень схвалення інтенсивності почуттів.

Перекладач: Крiшна Чайтан’я Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования