«Кришна превосходит Вишну». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | “With My Eyes Closed.” Srila B. S. Goswami Maharajскачать (формат MP3, 4.30M)


In English:


скачать (формат MP3, 4.30M)


Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj 

With My Eyes Closed

 

English:

[With My Eyes Closed]

Сreation is a secondary function performed by a part of a part of a part of His expansion with His eyes half-closed. Like we say in this world, when people think they are good at something, they say, “I can do that with my eyes closed.” “Yes, you can that with your eyes closed.” But it’s generally an expression, “I can do this with my eyes closed.” You can do those kinds of things or maybe not. Mahā-Viṣṇu generates innumerable Universes out of His pores with His eyes half-closed, half-asleep, He is lying in Yoga-nidrā with His eyes half-closed, half-asleep and His glance is personified as Śambhu Śiva, full of the sum total of jīvas and they are impregnated in the material nature. All He is doing is [exhales]: His outward going breath hundred and fifty trillion years, innumerable Universes appear, He can do it with His eyes closed, while Kṛṣṇa’s playing with the gopas and gopīs in Vṛndāvan. That’s ‘Beauty over power.’ There are many examples of ‘Beauty over power.’ Kṛṣṇa over Rāmachandra, Kṛṣṇa over Viṣṇu. The ultimate conception of the ultimate reality is Beauty. And as Guru Mahārāj says, “Beauty is the ultimate controlling principle.” So, Mahā-Viṣṇu steals that brāhmaṇ’s boy, why? We find out in the Bhāgavatam, He wants to see the Beauty of Kṛṣṇa. How to get Kṛṣṇa to come? He stole the boy and He is keeping him there we think such a cruel thing to do, and Kṛṣṇa and Arjuna go through all the layers of the Universe and then Mahā-Viṣṇu says, “I just wanted to see Your beauty, my Lord.” Should we think that Viṣṇu is not beautiful? Inconceivably beautiful. But was the śloka of the day?

sarvādbhuta-chamatkāra-
līlā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-
maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
trijagan-mānasākarṣi-
muralī-kala-kūjitaḥ…

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 23.82,83)

Kūjitaḥ: it sounds very beautiful, muralī—Kṛṣṇa’s flute:

…muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī…

No one equals His beauty, not Viṣṇu, not Rāma, not Dvārakā-Kṛṣṇa. Dvārakā-Kṛṣṇa sees the picture and says, “I was so beautiful when I was younger in Vṛndāvan.” Like in this world. My cousin, who is my age, she told my mom now I won’t say her age, because somehow over the years there are like ten years separating us, even though we we’re born in the same year. Anyway, and my mom is ninety-three, she doesn’t mind me saying that. My cousin said to her, “Aunt Rose, let’s look at some pictures when we used to look good, when we used to be beautiful.” So, Kṛṣṇa also has a version of that, He’s saying, “Oh, I was so beautiful in Vṛndāvan, now these days...” Maybe [He] put on a little weight in Dvārakā, it’s hard to say. Or He sees His own Beauty in a jewelled column and says, “Who is so beautiful that now I am starting to feel the same feelings as Rādhikā?” So, even Kṛṣṇa is enamoured by His own beauty,

…asamānordhva-rūpa-śrī…

The rūpa means ‘form’ and rūpa means ‘beauty.’ Rūpa śrī, śrī rūpa.

Captioned by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das
 

 

 

Hungarian:

[Lehunyt szemmel]

A teremtés egy másodlagos tevékenység, melyet (Kṛṣṇa) egy kiterjedése részének egy része hajt végre félig lehunyt szemmel. Mint ahogy mondani is szoktuk, amikor azt hisszük, valami nagyon jól megy nekünk: “Ez csukott szemmel is menne.” “Igen, csukott szemmel is meg tudod csinálni.” Ez általában csupán egy kifejezés, “Csukott szemmel is meg tudom csinálni.” és ezeket a dolgokat vagy meg tudod csinálni—vagy esetleg mégsem. Mahā-Viṣṇu számtalan univerzumot bocsát ki a pórusain át félig lehunyt szemmel. Félig ébren, yoga-nidrāban fekszik, félig lehunyt szemmel, meditációban, s pillantása Śambhu Śivaként testesül meg, számtalan jīvával telve, és általuk megtermékenyül az anyatermészet. Csupán ennyit tesz [kilélegez]. Kiáradó lélegzetével százötven trillió év során megszámlálhatatlanul sok univerzum jelenik meg. Csukott szemmel is meg tudja csinálni—mialatt Kṛṣṇa a gopákkal és gopīkkal játszik Vṛndāvanban. Szépség a hatalom felett. Sok példát hozhatunk a szépség hatalom fölötti erejére. Kṛṣṇa Rāmachandra felett, Kṛṣṇa Viṣṇu felett. A végső valóság legvégső elgondolása a szépség. És ahogy Guru Mahārāja mondja, “A szépség a legfelsőbb szervező elv.“ Tehát, Mahā-Viṣṇu ellopja a brāhmaṇának a fiát. Miért? Megtaláljuk a választ a Bhāgavatamban. Kṛṣṇa szépségét akarja látni. Hogy vegyük rá Kṛṣṇát, hogy megjelenjen nekünk? Ellopta a fiút és magánál tartja—azt gondolnánk, milyen kegyetlen dolog ilyet tenni. Kṛṣṇa és Arjuna a világegyetem minden szintjét átszelik, s végül Mahā-Viṣṇu csak annyit mond: “Csak szépségedet akartam látni, Uram.” Azt kellene gondolnunk, hogy Viṣṇu nem szép? Nem elképzelhetetlenül gyönyörű? Mi volt a mai nap verse?

sarvādbhuta-chamatkāra-
līlā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-
maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
trijagan-mānasākarṣi-
muralī-kala-kūjitaḥ…

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 23.82,83)

Kūjitaḥ. Gyönyörűen hangzik. Muralī—Kṛṣṇa fuvolája:

…muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī…

Senki nem ér fel szépségével, sem Viṣṇu, sem Rāma, sem Dvārakā-Kṛṣṇa. Dvārakā-Kṛṣṇa egy képet nézve azt mondja: “Olyan szép voltam fiatal koromban Vṛndāvanban.” Akár a mi világunkban. A velem egykorú unokatestvérem azt mondta édesanyámnak… Nem említem a korát, mert valahogyan az évek során olyanná váltunk, mintha tíz év különbség lenne köztünk, pedig ugyanazon évben születtünk. Mindenesetre, édesanyám 93 éves, reméljük nem bánja, hogy megemlítem. Az unokatestvérem azt mondta neki: “Rose néni, nézegessünk régi képeket, ahol még jól néztünk ki, amikor még szépek voltunk.” Nos, Kṛṣṇának is van egy hasonló formája, aki úgy gondolkodik: “Ó, olyan szép voltam Vṛndāvanban, mostanában talán felszedtem néhány kilót Dvārakāban.” Nehéz ilyet mondani. Vagy meglátja saját gyönyörűségét egy díszes oszlopról visszatükröződve, s azt mondja: “Ki ilyen szép? Most hasonló érzések kerítenek hatalmukba, mint Rādhikāt.” Tehát még maga Kṛṣṇa is szerelembe esik saját szépségétől.

…asamānordhva-rūpa-śrī…

A rūpa formát jelent és szépséget egyaránt. Rūpa śrī, śrī rūpa.

Translated by Vadasangela
Edited by Raghunatha Das, Balai Das

 

 

Spanish:

[Con los Ojos Cerrados]

La Creación es una función secundaria llevada a cabo por una parte de la parte de una parte de Su expansión con los ojos medio cerrados Con los Ojos Cerrados Tal y como se dice en éste mundo, cuando la gente cree que es buena en algo, se dice, “Puedo hacerlo con los ojos cerrados.” “Sí, puedes hacerlo con los ojos cerrados.” Pero generalmente es una expresión, “Puedo hacer ésto con los ojos cerrados.” Puedes hacer esa clase de cosas o tal vez no. Mahā-Viṣṇu genera innumerables Universos desde Sus poros con los ojos medio cerrados, medio dormido, recostado en el sueño yoga-nidrā con Sus ojos a medio cerrar, medio dormido y su mirada es personificada como Śambhu Śiva, la suma total de todas las jivas y ellas son impregnadas en la naturaleza material. Y lo único que El esta haciendo es (exhalar) Su aliento saliente de ciento cincuenta trillones de años, aparecen innumerables Universos, Puede hacerlo con Sus ojos a medio cerrar, mientras que Kṛṣṇa juega con las gopas y las gopis en Vṛndāvan. Eso es la Belleza Sobre el Poder Hay muchos ejemplos de Belleza por encima del Poder. Kṛṣṇa sobre Rāmachandra, Kṛṣṇa sobre Viṣṇu. La concepción ultima de la realidad final es la belleza. Y tal como dice Guru Mahārāj “La belleza es el principio controlador principal.” Así que, Mahā-Viṣṇu toba a aquel niño brāhmaṇ ¿Por qué? Lo que encontramos en el Bhāgavatam es que El quiere ver la Belleza de Kṛṣṇa. ¿Cómo lograr hacer venir a Kṛṣṇa? Él robó al niño y lo mantuvo ahí pensaremos que fue algo cruel hacer eso, y Kṛṣṇay Arjuna atravezaron todas las capas del Universo y entonces Mahā-Viṣṇu dijo, “Mi Señor, sólo quería ver Tu hermosura.” ¿Pensaremos entonces que Viṣṇu no es hermoso? Es inconcebiblemente hermoso. Pero ¿cuál es el śloka del día?

sarvādbhuta-chamatkāra-
līlā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-
maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
trijagan-mānasākarṣi-
muralī-kala-kūjitaḥ…

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 23.82,83)

Kūjitaḥ: suena muy bellamente, muralī—la flauta de Kṛṣṇa:

…muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī…

Nadie iguala Su belleza ni Viṣṇu, ni Rāma, ni Dvārakā-Kṛṣṇa. Dvārakā-Kṛṣṇa ve una imágen y dice, “Era tan hermoso cuando estaba más joven en Vṛndāvan.” Igual que en éste mundo. Mi prima, que es de mi edad, le dijo a mi madre ahora no diré su edad, porque de algún modo a través de los años pareciera que nos separan diez años, a pesar de que nacimos en el mismo año. En fin, y mi madre tiene noventa y tres, a ella no le importa que yo lo diga. Mi prima le dice, “Tía Rosa, veamos las fotos de cuando solíamos vernos bien, de cuando eramos hermosas.” Así es que, Kṛṣṇa también tiene una versión de eso, El está diciendo “Oh, era tan hermoso en Vṛndāvan en cambio ahora...” Tal vez ganó algo de peso en Dvārakā, es difícil decirlo. O cuando El ve Su propia Belleza en una columna enjoyada dice, “¿Quién es tan hermoso que ahora comienzo a sentir lo mismo que siente Rādhikā?” Así es que aún Kṛṣṇa esta cautivado por Su propia belleza.

…asamānordhva-rūpa-śrī…

El rūpa significa la forma y rūpa quiere decir también la belleza. Rūpa śrī, śrī rūpa.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Russian:

[Кришна превосходит Вишну/С закрытыми глазами]

Функция творения вторична, ею занимается часть части Его частичного проявления, при этом с полузакрытыми глазами. Так говорят и в этом мире. Когда люди считают себя умелыми в чём-либо, они говорят: «Я сделаю это с закрытыми глазами». «Да, вы можете сделать это с закрытыми глазами». Но это лишь так принято говорить: «Я это сделаю с закрытыми глазами». Возможно, сделаете, а может, и нет. Маха-Вишну производит бесчисленные вселенные из пор Своего тела — с полузакрытыми глазами, в полусне, Он лежит в Йога-нидре. С полузакрытыми глазами, в полудрёме, а олицетворение Его взгляда — это Шамбху, Шива, совокупность всех джив, индивидуальных сознаний, которыми Он оплодотворяет материальную энергию. Всё, что он делает, — выдыхает. Его выдох — это сто пятьдесят триллионов лет: проявляются бесчисленные вселенные, а Он делает это с закрытыми глазами, в то время как Кришна играет с гопами и гопи во Вриндаване. Вот что значит «красота выше силы». Есть много примеров того, что красота выше силы. Кришна выше Рамачандры, Кришна выше Вишну. Высочайшая концепция Абсолютной Реальности — это Красота. Словами Гуру Махараджа: «Красота всем распоряжается и всем правит». Так, Маха-Вишну похищает сына брахмана, но зачем? Ответ находим в «Бхагаватам». Он хочет узреть красоту Кришны. Как заставить Кришну прийти? Он похитил мальчика, лишил его свободы, и мы думаем: «До чего же жестокий поступок!» А Кришна с Арджуной, добравшись к ним сквозь все уровни Вселенной, слышат: «Я всего лишь хотел узреть Вашу красоту, мой Господин». Значит ли это, что Вишну некрасив? Он невероятно красив. Но что сказано в сегодняшней шлоке?

сарва̄дбхута-чаматка̄ра-
лӣла̄-каллола-ва̄ридхих̣
атулйа-мадхура-према-
ман̣д̣ита-прийа-ман̣д̣алах̣
три-джаган-ма̄наса̄карш̣и-
муралӣ-кала-кӯджитах̣…

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 23.82,83)

Кӯджитах̣: её звук очень красив, муралӣ — флейта Кришны:

…муралӣ-кала-кӯджитах̣
асама̄нордхва-рӯпа-ш́рӣ…

Никто не сравнится с Его красотой — ни Вишну, ни Рама, ни Кришна Двараки. Кришна Двараки, глядя на Свое изображение, говорит: «Каким же красивым Я был раньше, в молодости, во Вриндаване». Как и в этом мире. У меня есть двоюродная сестра, мы ровесники, и однажды она сказала моей маме — не буду говорить, сколько ей лет, потому что удивительным образом за все эти годы она стала моложе меня лет на десять, хоть мы и родились в один год. Моей маме девяносто три — она не против, что я назвал её возраст. И двоюродная сестра сказала ей: «Тётя Роза, а давайте посмотрим те фотографии, когда мы хорошо выглядели, когда мы были красивы». У Кришны есть Свой вариант подобных чувств. Он говорит: «Надо же, до чего Я красив был во Вриндаване, а сейчас...» Может, Он располнел в Двараке? Сложно сказать. Или, увидев Свою же собственную красоту в отражении в колонне из драгоценных камней, Он говорит: «Кто это столь красив, что Я начинаю переживать те же чувства, что и Радхика?» Итак, даже Кришна очарован Своей красотой.

…асама̄нордхва-рӯпа-ш́рӣ…

Рупа значит «облик», а ещё рупа — это красота. Рӯпа-ш́рӣ, ш́рӣ рӯпа. 

Translated by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

 

 

Українська: 

[Із заплющеними очима]

Творіння є вторинною функцією, яка здійснюється із напівзаплющеними очима частиною частини частки Його експансії. Так само як і в цьому світі, коли люди вважають себе вправними в чомусь, вони кажуть: «Я можу зробити це із заплющеними очима». «Так, ти можеш зробити це навіть із заплющеними очима». Але це лише вислів «можу зробити із заплющеними очима» — може ви й зробите щось у такий спосіб, а може й ні. Маха-Вішну породжує незлічені всесвіти із пор Свого тіла — з напівзаплющеними очима, напівсплячий. Він лежить у Йоґа-нідрі з напівзаплющеними очима, майже куняючи, та Своїм уособленим поглядом, — Шамбгу, Шивою, що є сповненою сукупністю усіх джӣв, запліднює матеріальну природу. Все, що Він робить — наче видихає. Його видих — це сто п’ятдесят трильйонів років: з’являються незлічені всесвіти. Він може робити це із заплющеними очима.

А в той самий час Крішна грає із гопами та гопī у Вріндавані. Це краса, яка вища за силу. Існує багато прикладів краси, що вища за силу. Крішна вищий за Рамачандру, Крішна вищий за Вішну. Вища концепція Абсолютної Реальності — це Краса. Як каже Ґуру Махарадж: «Краса є найвищим керівним принципом (Красота — це найвищий керуючий принцип?)». Тож Маха-Вішну викрадає сина брагмана, але нащо? Відповідь ми знаходимо у «Бгаґаватам» — Він хоче побачити красу Крішни. Як змусити Крішну з’явитися? Він викрадає того хлопчака та тримає його, та ми гадаємо, що це жахливий вчинок. Та Крішна із Арджуною, діставшись туди крізь усі рівні всесвіту, чують від Маха-Вішну: «Я лише хотів побачити Твою красу, Мій Володарю». Чи можемо ми припустити, що Маха-Вішну не красивий? Він неймовірно красивий. Але про що йдеться у сьогоднішній ш́лоці?

сарва̄дбгута-чаматка̄ра-лīла̄-каллола-ва̄рідгіх̣
атулйа-мадгура-према-ман̣діта-прійа-ман̣д̣алах̣
трі-джаґан-ма̄наса̄карш̣и-муралī-кала-кӯджитах̣…

(«Шрī Чайтан’я-чарітамріта», Мадгья-ліла, 23.82,83)

Кӯджитах̣: її звук дуже чарівний, муралī — флейта Крішни:

… муралī-кала-кӯджитах̣
асама̄нордгва-рӯпа-ш́рī…

Ніхто не зрівняється з Його красою — ані Вішну, ані Рама та й навіть Дварака‑Крішна. Дварака-Крішна, дивлячись на Своє зображення, каже: «Яким красивим Я був у юності, коли жив у Вріндавані». Все як у цьому світі. Моя двоюрідна сестра, моя ровесниця, сказала моїй матері... Не буду казати скільки їй років, бо за певний час вона примудрилася виглядати на десять років молодшою за мене, хоча ми народилися в один рік, а моїй матусі дев’яносто три роки. Тож вона сказала моїй матусі: «Тітонько Розо, давайте переглянемо фотографії, на яких ми виглядали краще, вродливіше». Тож Крішна теж каже щось подібне: «Ох, Я був таким вродливим у Вріндавані, а тепер...» Може Він трохи потовстішав у Давараці, складно сказати. Або, побачивши Свою вроду у колоні із коштовних каменів, Він каже: «Хто це такий вродливий, що Я починаю відчувати ті ж самі відчуття що й Радгіка?» Тож навіть Крішна зачарований власною красою:

...асама̄нордгва-рӯпа-ш́рī…

Рӯпа означає «форма», а також рӯпа означає «краса». Рӯпа-ш́рī, ш́рīрӯпа.

Перекладач: Крiшна Чайтаня Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 ←  Харинама-санкиртана. Ноябрь 2012 года. Чиангмай, Таиланд ·• Архив новостей •· The Art of Drama.” Srila B. B. Avadhut Maharaj. March 5, 2013. Chiang Mai, Thailand  →

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 4.5 МБ)


In English:

Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 4.5 МБ)


Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj 

With My Eyes Closed

 

English:

[With My Eyes Closed]

Сreation is a secondary function performed by a part of a part of a part of His expansion with His eyes half-closed. Like we say in this world, when people think they are good at something, they say, “I can do that with my eyes closed.” “Yes, you can that with your eyes closed.” But it’s generally an expression, “I can do this with my eyes closed.” You can do those kinds of things or maybe not. Mahā-Viṣṇu generates innumerable Universes out of His pores with His eyes half-closed, half-asleep, He is lying in Yoga-nidrā with His eyes half-closed, half-asleep and His glance is personified as Śambhu Śiva, full of the sum total of jīvas and they are impregnated in the material nature. All He is doing is [exhales]: His outward going breath hundred and fifty trillion years, innumerable Universes appear, He can do it with His eyes closed, while Kṛṣṇa’s playing with the gopas and gopīs in Vṛndāvan. That’s ‘Beauty over power.’ There are many examples of ‘Beauty over power.’ Kṛṣṇa over Rāmachandra, Kṛṣṇa over Viṣṇu. The ultimate conception of the ultimate reality is Beauty. And as Guru Mahārāj says, “Beauty is the ultimate controlling principle.” So, Mahā-Viṣṇu steals that brāhmaṇ’s boy, why? We find out in the Bhāgavatam, He wants to see the Beauty of Kṛṣṇa. How to get Kṛṣṇa to come? He stole the boy and He is keeping him there we think such a cruel thing to do, and Kṛṣṇa and Arjuna go through all the layers of the Universe and then Mahā-Viṣṇu says, “I just wanted to see Your beauty, my Lord.” Should we think that Viṣṇu is not beautiful? Inconceivably beautiful. But was the śloka of the day?

sarvādbhuta-chamatkāra-
līlā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-
maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
trijagan-mānasākarṣi-
muralī-kala-kūjitaḥ…

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 23.82,83)

Kūjitaḥ: it sounds very beautiful, muralī—Kṛṣṇa’s flute:

…muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī…

No one equals His beauty, not Viṣṇu, not Rāma, not Dvārakā-Kṛṣṇa. Dvārakā-Kṛṣṇa sees the picture and says, “I was so beautiful when I was younger in Vṛndāvan.” Like in this world. My cousin, who is my age, she told my mom now I won’t say her age, because somehow over the years there are like ten years separating us, even though we we’re born in the same year. Anyway, and my mom is ninety-three, she doesn’t mind me saying that. My cousin said to her, “Aunt Rose, let’s look at some pictures when we used to look good, when we used to be beautiful.” So, Kṛṣṇa also has a version of that, He’s saying, “Oh, I was so beautiful in Vṛndāvan, now these days...” Maybe [He] put on a little weight in Dvārakā, it’s hard to say. Or He sees His own Beauty in a jewelled column and says, “Who is so beautiful that now I am starting to feel the same feelings as Rādhikā?” So, even Kṛṣṇa is enamoured by His own beauty,

…asamānordhva-rūpa-śrī…

The rūpa means ‘form’ and rūpa means ‘beauty.’ Rūpa śrī, śrī rūpa.

Captioned by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das
 

 

 

Hungarian:

[Lehunyt szemmel]

A teremtés egy másodlagos tevékenység, melyet (Kṛṣṇa) egy kiterjedése részének egy része hajt végre félig lehunyt szemmel. Mint ahogy mondani is szoktuk, amikor azt hisszük, valami nagyon jól megy nekünk: “Ez csukott szemmel is menne.” “Igen, csukott szemmel is meg tudod csinálni.” Ez általában csupán egy kifejezés, “Csukott szemmel is meg tudom csinálni.” és ezeket a dolgokat vagy meg tudod csinálni—vagy esetleg mégsem. Mahā-Viṣṇu számtalan univerzumot bocsát ki a pórusain át félig lehunyt szemmel. Félig ébren, yoga-nidrāban fekszik, félig lehunyt szemmel, meditációban, s pillantása Śambhu Śivaként testesül meg, számtalan jīvával telve, és általuk megtermékenyül az anyatermészet. Csupán ennyit tesz [kilélegez]. Kiáradó lélegzetével százötven trillió év során megszámlálhatatlanul sok univerzum jelenik meg. Csukott szemmel is meg tudja csinálni—mialatt Kṛṣṇa a gopákkal és gopīkkal játszik Vṛndāvanban. Szépség a hatalom felett. Sok példát hozhatunk a szépség hatalom fölötti erejére. Kṛṣṇa Rāmachandra felett, Kṛṣṇa Viṣṇu felett. A végső valóság legvégső elgondolása a szépség. És ahogy Guru Mahārāja mondja, “A szépség a legfelsőbb szervező elv.“ Tehát, Mahā-Viṣṇu ellopja a brāhmaṇának a fiát. Miért? Megtaláljuk a választ a Bhāgavatamban. Kṛṣṇa szépségét akarja látni. Hogy vegyük rá Kṛṣṇát, hogy megjelenjen nekünk? Ellopta a fiút és magánál tartja—azt gondolnánk, milyen kegyetlen dolog ilyet tenni. Kṛṣṇa és Arjuna a világegyetem minden szintjét átszelik, s végül Mahā-Viṣṇu csak annyit mond: “Csak szépségedet akartam látni, Uram.” Azt kellene gondolnunk, hogy Viṣṇu nem szép? Nem elképzelhetetlenül gyönyörű? Mi volt a mai nap verse?

sarvādbhuta-chamatkāra-
līlā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-
maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
trijagan-mānasākarṣi-
muralī-kala-kūjitaḥ…

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 23.82,83)

Kūjitaḥ. Gyönyörűen hangzik. Muralī—Kṛṣṇa fuvolája:

…muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī…

Senki nem ér fel szépségével, sem Viṣṇu, sem Rāma, sem Dvārakā-Kṛṣṇa. Dvārakā-Kṛṣṇa egy képet nézve azt mondja: “Olyan szép voltam fiatal koromban Vṛndāvanban.” Akár a mi világunkban. A velem egykorú unokatestvérem azt mondta édesanyámnak… Nem említem a korát, mert valahogyan az évek során olyanná váltunk, mintha tíz év különbség lenne köztünk, pedig ugyanazon évben születtünk. Mindenesetre, édesanyám 93 éves, reméljük nem bánja, hogy megemlítem. Az unokatestvérem azt mondta neki: “Rose néni, nézegessünk régi képeket, ahol még jól néztünk ki, amikor még szépek voltunk.” Nos, Kṛṣṇának is van egy hasonló formája, aki úgy gondolkodik: “Ó, olyan szép voltam Vṛndāvanban, mostanában talán felszedtem néhány kilót Dvārakāban.” Nehéz ilyet mondani. Vagy meglátja saját gyönyörűségét egy díszes oszlopról visszatükröződve, s azt mondja: “Ki ilyen szép? Most hasonló érzések kerítenek hatalmukba, mint Rādhikāt.” Tehát még maga Kṛṣṇa is szerelembe esik saját szépségétől.

…asamānordhva-rūpa-śrī…

A rūpa formát jelent és szépséget egyaránt. Rūpa śrī, śrī rūpa.

Translated by Vadasangela
Edited by Raghunatha Das, Balai Das

 

 

Spanish:

[Con los Ojos Cerrados]

La Creación es una función secundaria llevada a cabo por una parte de la parte de una parte de Su expansión con los ojos medio cerrados Con los Ojos Cerrados Tal y como se dice en éste mundo, cuando la gente cree que es buena en algo, se dice, “Puedo hacerlo con los ojos cerrados.” “Sí, puedes hacerlo con los ojos cerrados.” Pero generalmente es una expresión, “Puedo hacer ésto con los ojos cerrados.” Puedes hacer esa clase de cosas o tal vez no. Mahā-Viṣṇu genera innumerables Universos desde Sus poros con los ojos medio cerrados, medio dormido, recostado en el sueño yoga-nidrā con Sus ojos a medio cerrar, medio dormido y su mirada es personificada como Śambhu Śiva, la suma total de todas las jivas y ellas son impregnadas en la naturaleza material. Y lo único que El esta haciendo es (exhalar) Su aliento saliente de ciento cincuenta trillones de años, aparecen innumerables Universos, Puede hacerlo con Sus ojos a medio cerrar, mientras que Kṛṣṇa juega con las gopas y las gopis en Vṛndāvan. Eso es la Belleza Sobre el Poder Hay muchos ejemplos de Belleza por encima del Poder. Kṛṣṇa sobre Rāmachandra, Kṛṣṇa sobre Viṣṇu. La concepción ultima de la realidad final es la belleza. Y tal como dice Guru Mahārāj “La belleza es el principio controlador principal.” Así que, Mahā-Viṣṇu toba a aquel niño brāhmaṇ ¿Por qué? Lo que encontramos en el Bhāgavatam es que El quiere ver la Belleza de Kṛṣṇa. ¿Cómo lograr hacer venir a Kṛṣṇa? Él robó al niño y lo mantuvo ahí pensaremos que fue algo cruel hacer eso, y Kṛṣṇay Arjuna atravezaron todas las capas del Universo y entonces Mahā-Viṣṇu dijo, “Mi Señor, sólo quería ver Tu hermosura.” ¿Pensaremos entonces que Viṣṇu no es hermoso? Es inconcebiblemente hermoso. Pero ¿cuál es el śloka del día?

sarvādbhuta-chamatkāra-
līlā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-
maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
trijagan-mānasākarṣi-
muralī-kala-kūjitaḥ…

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 23.82,83)

Kūjitaḥ: suena muy bellamente, muralī—la flauta de Kṛṣṇa:

…muralī-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī…

Nadie iguala Su belleza ni Viṣṇu, ni Rāma, ni Dvārakā-Kṛṣṇa. Dvārakā-Kṛṣṇa ve una imágen y dice, “Era tan hermoso cuando estaba más joven en Vṛndāvan.” Igual que en éste mundo. Mi prima, que es de mi edad, le dijo a mi madre ahora no diré su edad, porque de algún modo a través de los años pareciera que nos separan diez años, a pesar de que nacimos en el mismo año. En fin, y mi madre tiene noventa y tres, a ella no le importa que yo lo diga. Mi prima le dice, “Tía Rosa, veamos las fotos de cuando solíamos vernos bien, de cuando eramos hermosas.” Así es que, Kṛṣṇa también tiene una versión de eso, El está diciendo “Oh, era tan hermoso en Vṛndāvan en cambio ahora...” Tal vez ganó algo de peso en Dvārakā, es difícil decirlo. O cuando El ve Su propia Belleza en una columna enjoyada dice, “¿Quién es tan hermoso que ahora comienzo a sentir lo mismo que siente Rādhikā?” Así es que aún Kṛṣṇa esta cautivado por Su propia belleza.

…asamānordhva-rūpa-śrī…

El rūpa significa la forma y rūpa quiere decir también la belleza. Rūpa śrī, śrī rūpa.

Translated by Tapananandini Devi Dasi

 

 

Russian:

[Кришна превосходит Вишну/С закрытыми глазами]

Функция творения вторична, ею занимается часть части Его частичного проявления, при этом с полузакрытыми глазами. Так говорят и в этом мире. Когда люди считают себя умелыми в чём-либо, они говорят: «Я сделаю это с закрытыми глазами». «Да, вы можете сделать это с закрытыми глазами». Но это лишь так принято говорить: «Я это сделаю с закрытыми глазами». Возможно, сделаете, а может, и нет. Маха-Вишну производит бесчисленные вселенные из пор Своего тела — с полузакрытыми глазами, в полусне, Он лежит в Йога-нидре. С полузакрытыми глазами, в полудрёме, а олицетворение Его взгляда — это Шамбху, Шива, совокупность всех джив, индивидуальных сознаний, которыми Он оплодотворяет материальную энергию. Всё, что он делает, — выдыхает. Его выдох — это сто пятьдесят триллионов лет: проявляются бесчисленные вселенные, а Он делает это с закрытыми глазами, в то время как Кришна играет с гопами и гопи во Вриндаване. Вот что значит «красота выше силы». Есть много примеров того, что красота выше силы. Кришна выше Рамачандры, Кришна выше Вишну. Высочайшая концепция Абсолютной Реальности — это Красота. Словами Гуру Махараджа: «Красота всем распоряжается и всем правит». Так, Маха-Вишну похищает сына брахмана, но зачем? Ответ находим в «Бхагаватам». Он хочет узреть красоту Кришны. Как заставить Кришну прийти? Он похитил мальчика, лишил его свободы, и мы думаем: «До чего же жестокий поступок!» А Кришна с Арджуной, добравшись к ним сквозь все уровни Вселенной, слышат: «Я всего лишь хотел узреть Вашу красоту, мой Господин». Значит ли это, что Вишну некрасив? Он невероятно красив. Но что сказано в сегодняшней шлоке?

сарва̄дбхута-чаматка̄ра-
лӣла̄-каллола-ва̄ридхих̣
атулйа-мадхура-према-
ман̣д̣ита-прийа-ман̣д̣алах̣
три-джаган-ма̄наса̄карш̣и-
муралӣ-кала-кӯджитах̣…

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 23.82,83)

Кӯджитах̣: её звук очень красив, муралӣ — флейта Кришны:

…муралӣ-кала-кӯджитах̣
асама̄нордхва-рӯпа-ш́рӣ…

Никто не сравнится с Его красотой — ни Вишну, ни Рама, ни Кришна Двараки. Кришна Двараки, глядя на Свое изображение, говорит: «Каким же красивым Я был раньше, в молодости, во Вриндаване». Как и в этом мире. У меня есть двоюродная сестра, мы ровесники, и однажды она сказала моей маме — не буду говорить, сколько ей лет, потому что удивительным образом за все эти годы она стала моложе меня лет на десять, хоть мы и родились в один год. Моей маме девяносто три — она не против, что я назвал её возраст. И двоюродная сестра сказала ей: «Тётя Роза, а давайте посмотрим те фотографии, когда мы хорошо выглядели, когда мы были красивы». У Кришны есть Свой вариант подобных чувств. Он говорит: «Надо же, до чего Я красив был во Вриндаване, а сейчас...» Может, Он располнел в Двараке? Сложно сказать. Или, увидев Свою же собственную красоту в отражении в колонне из драгоценных камней, Он говорит: «Кто это столь красив, что Я начинаю переживать те же чувства, что и Радхика?» Итак, даже Кришна очарован Своей красотой.

…асама̄нордхва-рӯпа-ш́рӣ…

Рупа значит «облик», а ещё рупа — это красота. Рӯпа-ш́рӣ, ш́рӣ рӯпа. 

Translated by Vaninath Das
Edited by Ashutosh Krishna Das, Tradish Das

 

 

Українська: 

[Із заплющеними очима]

Творіння є вторинною функцією, яка здійснюється із напівзаплющеними очима частиною частини частки Його експансії. Так само як і в цьому світі, коли люди вважають себе вправними в чомусь, вони кажуть: «Я можу зробити це із заплющеними очима». «Так, ти можеш зробити це навіть із заплющеними очима». Але це лише вислів «можу зробити із заплющеними очима» — може ви й зробите щось у такий спосіб, а може й ні. Маха-Вішну породжує незлічені всесвіти із пор Свого тіла — з напівзаплющеними очима, напівсплячий. Він лежить у Йоґа-нідрі з напівзаплющеними очима, майже куняючи, та Своїм уособленим поглядом, — Шамбгу, Шивою, що є сповненою сукупністю усіх джӣв, запліднює матеріальну природу. Все, що Він робить — наче видихає. Його видих — це сто п’ятдесят трильйонів років: з’являються незлічені всесвіти. Він може робити це із заплющеними очима.

А в той самий час Крішна грає із гопами та гопī у Вріндавані. Це краса, яка вища за силу. Існує багато прикладів краси, що вища за силу. Крішна вищий за Рамачандру, Крішна вищий за Вішну. Вища концепція Абсолютної Реальності — це Краса. Як каже Ґуру Махарадж: «Краса є найвищим керівним принципом (Красота — це найвищий керуючий принцип?)». Тож Маха-Вішну викрадає сина брагмана, але нащо? Відповідь ми знаходимо у «Бгаґаватам» — Він хоче побачити красу Крішни. Як змусити Крішну з’явитися? Він викрадає того хлопчака та тримає його, та ми гадаємо, що це жахливий вчинок. Та Крішна із Арджуною, діставшись туди крізь усі рівні всесвіту, чують від Маха-Вішну: «Я лише хотів побачити Твою красу, Мій Володарю». Чи можемо ми припустити, що Маха-Вішну не красивий? Він неймовірно красивий. Але про що йдеться у сьогоднішній ш́лоці?

сарва̄дбгута-чаматка̄ра-лīла̄-каллола-ва̄рідгіх̣
атулйа-мадгура-према-ман̣діта-прійа-ман̣д̣алах̣
трі-джаґан-ма̄наса̄карш̣и-муралī-кала-кӯджитах̣…

(«Шрī Чайтан’я-чарітамріта», Мадгья-ліла, 23.82,83)

Кӯджитах̣: її звук дуже чарівний, муралī — флейта Крішни:

… муралī-кала-кӯджитах̣
асама̄нордгва-рӯпа-ш́рī…

Ніхто не зрівняється з Його красою — ані Вішну, ані Рама та й навіть Дварака‑Крішна. Дварака-Крішна, дивлячись на Своє зображення, каже: «Яким красивим Я був у юності, коли жив у Вріндавані». Все як у цьому світі. Моя двоюрідна сестра, моя ровесниця, сказала моїй матері... Не буду казати скільки їй років, бо за певний час вона примудрилася виглядати на десять років молодшою за мене, хоча ми народилися в один рік, а моїй матусі дев’яносто три роки. Тож вона сказала моїй матусі: «Тітонько Розо, давайте переглянемо фотографії, на яких ми виглядали краще, вродливіше». Тож Крішна теж каже щось подібне: «Ох, Я був таким вродливим у Вріндавані, а тепер...» Може Він трохи потовстішав у Давараці, складно сказати. Або, побачивши Свою вроду у колоні із коштовних каменів, Він каже: «Хто це такий вродливий, що Я починаю відчувати ті ж самі відчуття що й Радгіка?» Тож навіть Крішна зачарований власною красою:

...асама̄нордгва-рӯпа-ш́рī…

Рӯпа означає «форма», а також рӯпа означає «краса». Рӯпа-ш́рī, ш́рīрӯпа.

Перекладач: Крiшна Чайтаня Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования