«Золотая середина Бесконечного». Шрила Б. С. Госвами Махарадж | Golden Mean of the Infinite.” Srila B. S. Goswami MaharajSrila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Golden Mean of the Infinite

 

We’re interested in the Absolute Truth. There’s Absolute Truth and relative truth.

[Golden Mean of the Infinite]

Śrila Guru Mahārāj tells us the word sādhu is based upon the word ‘sat’, which means ‘eternal’. The sādhus, they’re interested in the eternal world, the permanent world.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

This advaya-jnan, this one thing to be known, can be understood in terms of three aspects: Brahmā, Paramātmā and Bhagavān. Brahmin, impersonal conceptions, appear superficially to be able to contain everything. Paramātmā, at the other extreme, smaller than the smallest. So, Guru Mahārāj poses the question in this way, “If these are the extremes of the Infinite, and in reference to this question, the extremes of the Absolute, what will be the central conception? What is the central conception of the Infinite?”

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
           nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

The central conception of the infinite means the Golden Mean is Kṛṣṇa conception, which is distinguished by what? Human-like proportions. So it’s easier for people to accommodate the Infinite as being greater than the greatest that they can think of, or even smaller than the smallest. But to think of the Infinite, the central conception of the Infinite, the aprākṛta-līlā of Kṛṣṇa which is aprākṛta, like mundane, but not. Human-like. Human-like dimensions, human-like proportions. So it’s that Supreme Absolute Truth Brahmā, Paramātmā and Bhagavān. But even within Bhagavān there’s gradation. From Lakṣmī–Narāyaṇ, Sītā–Rām, Rukmiṇī–Dvārkadhiś, and Radhā–Kṛṣṇa and the Vraja-gopis in Vrīndāvan. Whenever we speak of these things, there are many levels that they’re to be understood on, and it’s like the spiritual version of the unified fields theory, that proper siddhānta will help us understand everything in its proper place. But even in the Supreme Absolute Truth there’s gradation. Yes, that is good, but go further. Can you go further? Guru Mahārāj’s paraphrase of this is “Dive deep into Reality”.

Captured byVaninath Das

 

 

Spanish, Mexican:

Estamos interesados en la Verdad Absoluta Están la Verdad Absoluta y la verdad relativa.

[El Camino Dorado del Infinito]

Srila Guru Maharaja nos dice la palabra sadhu se basa en la palabra sat que significa eterno. Los sadhus, están interesados en el mundo eterno. En el mundo permanente.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

Este advaya-djnan, esto es algo para conocer, que puede ser entendido en términos de tres aspectos Brahma, Paramatma and Bhagavan. Brahman, la concepción impersonal, que superficialmente aparenta ser capaz de contenerlo todo. Paramatma, en el otro extremo. más pequeño que lo más pequeño. Así que Guru Maharaja plantea la cuestión de éste modo: «Si éstos son los extremos del infinito, y en referencia a éste asunto, los extremos del Absoluto ¿Cuál sería entonces la concepción central? ¿Cuál es la concepción central del Infinito?»

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
           nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

La concepción central del Infinito quiere decir el Camino Dorado, es la concepción Krishna que se distingué ¿cómo? Proporciones parecidas a las humanas Para que se facilite a la gente el acomodar el infinito como un ser más grande que lo más grande Para que les sea posible pensar en o aún en lo más pequeño de lo más pequeño Pero pensar en el infinito la concepción central del infinito el aprakrita lila de Krishna el cual es aprakrita como lo mundano, pero sin serlo Como Humana dimensiones como las humanas, proporciones como las humanas Así es que es esa Verdad Suprema Absoluta Brahma, Paramatma, Bhagavan Pero aún en Bhagavan hay diversa gradaciones Desde Lakshmi-Narayana, Sita-Ram, Rukmini-Dvarakadish y Radha-Krishna las braja-gopis en Vrindavan. Siempre que hablamos de estas cosas hay muchos niveles que deben entenderse Y Es como la versión spiritual de la teoría de los campos unificados Ese siddhanta apropiado nos ayudará a entender todo en su modo apropiado Pero aún en la Suprema Verdad Absoluta hay gradaciones Si, eso es bueno, pero puedes ir más allá ¿Puedes ir más allá? Lo que parafrasea Guru Maharaja de ést es «Profundiza en la Realidad».

Translated by Teresa Loret de Mola

 

 

Chinese, Simplified:

们对绝对真理感兴

绝对真

和相对真

Guru Maharj诉我们

sadhu 这个词

词根来自于 sat

意思是永恒的不朽的

圣人苦行僧),

对于永恒的世界感兴

不朽的世界

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

=

这个advaya-djnan

这件已知的事

可以从三个方面理解

Brahma梵天),Paramatma超灵Bhagavan薄伽梵

Brahmin罗门),客观的概

从表面来看似乎可以包含一切

Paramatma超灵),在另一个尽

比最小的还要渺

所以

Guru Maharaj

这样讨论这个问题

如果这是极致的无

这种思考方

极致的绝对

意味着什么呢

无限的中心思想是什么

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
            nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

=

无限的核心

意味着黄金分割中庸之道?)

krishna 概念

以什么做区分

按人的比例来

们很容易接纳

生命的永恒

比最伟大的还要伟

这是他们能接受

甚至最微小的

但是当思考永恒

永恒的中心思想

Krishna aprakrita-lila

aprakrita

像是物但并不是

似人的

似人的外形比例

因此那是最高的绝对真

Brahma梵天),Paramatma超灵Bhagavan薄伽梵

即使Bhagavan薄伽梵也是有层级

Lakshmi-Narayana, Sita-Ram,

Rukmini-Dvakadish

Radha-Krishna

温达文的牧牛女

每当我们谈论这

们需要明

那是分成很多层级

就像统一场理论

的灵性版

恰当的siddhanta将会帮助我

理解一切都各得其位

但即使在最高的绝对真

依然有等

是的那很好进一

能再深一步

Guru Maharajes示意

 深入真

Translated by Lila Vati Devi Dasi 

 

 

Hungarian:

Végtelen arany középútja Az AbszolúIgazság érdekel bennünketLétezik AbszolúIgazsáérelatíigazság.

[Végtelen arany középútja]

Śrīla Guru Mahārāja elmondja nekünk: a sādhu szó alapja a sat szó, amelynek jelentése: örök. A sādhukat az örök világ érdekli. Az állandó világ.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

Ez az „advayam jñānam”, ennek az egyedüli ismeretében megérthető a három aspektus szempontja: Brahman, Paramātmā és Bhagavān. Brahman, a személytelen koncepciók látszólag úgy tűnnek, hogy képesek mindent magukba foglalni. Paramātmā a másik véglet, vagyis kisebb a legkisebbnél. Szóval... Guru Mahārāja ezt a kérdést ezen a módon válaszolja meg: „Ha vannak ezek a szélsőségei a Végtelennek, és erre a kérdésre vonatkozóan ezek az Abszolút szélsőségei is, akkor mi lenne a központi koncepció? Mi a központi koncepciója a Végtelennek?”

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
            nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
             nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

A központi koncepciója a Végtelennek az Arany Középutat jelenti, ami a Kṛṣṇa koncepció. Honnan ez a különlegesség? Emberszerű arányok. Vagyis könnyebb az embereknek befogadni a Végtelent, mint hatalmasabbat a leghatalmasabbnál. Ez az, amit el tudnak gondolni. Vagy akár kisebb a legkisebbnél. De úgy gondolni a Végtelenre mint a végtelen központi koncepciójára, az Kṛṣṇa aprākṛta līlája, ahol az aprākṛta: mintha evilági lenne, de mégsem az. Emberszerű. Emberszerű dimenziók, emberhez mért arányok. Tehát ez a Legfelsőbb Abszolút Igazság, Brahman, Paramātmā, Bhagavān. De még a Bhagavānon belül is fokozatok vannak. Lakṣmī-Nārayantól kezdve, Sītārām, Rukmiṇī-Dvārakādis és Rādhā-Kṛṣṇa és a Vrajā-gopīk Vṛndāvanában. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, sok szint van, amit meg kellene értenünk. És... Ez olyan, mint a lelki változata az egyesített mezőelméletnek. A megfelelő siddhānta segíteni fog nekünk, hogy mindent megértsünk annak megfelelő helyén. De még a Legfelsőbb Abszolút Igazságban is van fokozatosság. Igen, ez jó, de menj tovább. Tovább tudsz menni? Guru Mahārāja magyarázata erre: „Merülj mélyre a Valóságban.”

Translated by Balai Das

 

 

Italian:

Ci interessa la Verità Assoluta. C’è la Verità Assoluta e la verità relativa.

[Significato Dorato dell’Infinito]

Śrila Guru Mahārāj ci dice che la parola sadhu si fonda sulla parola ‘sat’, che significa ‘eterno’. I sādhus, sono interessati al mondo eterno, il mondo permanente.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

Questo advaya-jnan, questa unica cosa da conoscere, può essere compresa secondo tre aspetti: Brahmā, Paramātmā e Bhagavān. Brahmin, concezione impersonale, a prima vista appare essere in grado di contenere tutto. Paramātmā, all’altro estremo, più piccolo del più piccolo. Allora, Guru Mahārāj pone la questione in questo modo, «Se questi sono gli estremi dell’infinito, e con riferimento a questa questione, gli estremi dell’Assoluto, quale sarà la concezione centrale? Qual è la concezione centrale dell’infinito?»

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
           nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

La concezione centrale dell’infinito vuol dire che il Significato Dorato è la concezione di Krishna, che si distingue per cosa? proporzioni umane. E’ più facile per le persone accettare che l’infinito sia più grande del più grande, questo lo possono pensare, o perfino più piccolo del più piccolo. Ma pensare all’Infinito, la concezione centrale dell’Infinito, the aprākṛta-līlā of Kṛṣṇa che è aprākṛta, come il mondano, ma no. Come l’umano. Dimensioni umane, proporzioni umane. Allora è quello, la Suprema Verità Assoluta Brahmā, Paramātmā e Bhagavān. Ma perfino in Bhagavān c’è un ordine. Da Lakṣmī-Narāyaṇ, Sītā-Rām, Rukmiṇī-Dvārkadhiś, e Radhā-Kṛṣṇa e le Vraja-gopis di Vrīndāvan. Ogni volta che parliamo di queste cose, ci sono molti livelli che devono essere compresi, ed è come la versione spirituale della teoria del campo unificato, che il corretto siddhānta ci aiuterà a comprendere ogni cosa nel modo giusto. Ma perfino nella Suprema Verità Assoluta c’è un ordine. Si, va bene, ma andate oltre. Potete andare oltre? la parafrasi di Guru Mahārāj di questo è: «Immergiti profondamente nella Realtà».

Translated by Danilo Viri

 

 

Russian:

Нас привлекает Абсолютная Истина. Существует Абсолютная Истина и относительная.

[Золотая середина Бесконечного]

Шрила Гуру Махарадж сказал, что слово «садху» происходит от слова «сат», которое переводится как «вечность». Садху заинтересованы лишь в вечном бытии. В постоянном бытии.

ваданти тат таттва-видас
таттвам̇ йадж джн̃а̄нам адвайам
брахмети парама̄тмети
бхагава̄н ити ш́абдйате

(«Шримад-Бхагаватам», 1.2.11)1

Эта адвайа-гьяна — то единственное, что надо знать, — может быть познана в трех проявлениях: Брахма, Параматма и Бхагаван. Брахман, имперсональные представления, проявляется поверхностно, чтобы охватить все. Параматма, другая крайность, меньше меньшего. Гуру Махарадж задает вопрос таким образом: «Если это крайности Бесконечности и, касательно этого вопроса, крайности Абсолюта, какова будет центральная концепция? Каково представление о центре Бесконечности?»

кр̣ш̣н̣ера йатека кхела̄, сарвоттама нара-лӣла̄,
             нара-вапу та̄ха̄ра сварӯпа
гопа-веш́а, вен̣у-кара, нава-киш́ора, нат̣а-вара,
             нара-лӣла̄ра хайа анурӯпа

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 21.101)2

Представление о центре Бесконечности означает Золотую середину, что представлена Кришной, — Который отличается чем? Человеческими пропорциями. Людям легче думать об Абсолюте как о большем большего. Об этом они способны размышлять. Или даже как о меньшем меньшего. Но думать об Абсолюте, воспринимать центр Бесконечности, апракрита-лилу Кришны, которая апракрита — как мирская, но нет. Похожая на человеческую. В человеческом измерении, человеческие пропорции. И это Высшая Абсолютная Истина: Брахма, Параматма, Бхагаван. Но даже в Бхагаване существует градация, начиная с Лакшми-Нараяны к Сита-Раме, Рукмини-Дваракадише, Радха-Кришне и браджа-гопи во Вриндаване. Когда мы говорим на подобные темы, [необходимо осознавать, что] они состоят из многих уровней, которые надо понимать. Это как духовная версия обобщенной теории поля. Эта сиддханта поможет нам должным образом понять и расставить все на свои места. Даже в Верховной Абсолютной Истине существует градация. «Да, это правда, но иди дальше». Возможно ли продвинуться дальше? Гуру Махарадж перефразировал это следующим образом: «Погружайся глубже в Реальность».

Переводчик: Гопа Кишор Дас

 

Шріла Бгакті Судгір Ґосвамі Махарадж

Золота середина Нескінченного 

Українська:

Нас цікавить Абсолютна Істина. Існує Абсолютна Істина та відносна істина. Шріла Ґуру Махарадж каже нам, що слово са̄дгу походить від слова сат, яке означає вічний. Са̄дгу цікавляться лише вічним, незмінним буттям.

ваданті тат таттва-відас
таттвам̇ йадж джн̃а̄нам адвайам
брахметі парама̄тметі
бгагава̄н іті ш́абдйате

(«Шрімад-Бгаґаватам», 1.2.11)

Ця адвайаджн̃а̄на, одне з того, що треба знати, може бути усвідомлена через три аспектиБрахма, Параматма й Бгаґаван. Брахман, безособова концепція, проявляється зовнішньо, щоб умістити в собі усе. Парамāтмā, інша надмірність, менша за найменше. Тож Ґуру Махарадж ставить питання таким чином: «Якщо це два надмірні прояви Нескінченного, й стосовно цієї теми, дві крайності Абсолюту, тоді яка концепція займає центральну позицію? Якою є центральна, головна концепція Нескінченного?»

кр̣ш̣н̣ера йатека кгела̄, сарвоттама нара-лīла̄,
                нара-вапу та̄ха̄ра сварӯпа
гопа-веш́а, вен̣у-кара, нава-кіш́ора, нат̣а-вара,
                нара-лīла̄ра хайа анурӯпа

(«Шрі Чайтан’я‑чарітамріта», Мадг’я‑ліла, 21.101)

Центральна концепція Нескінченного означає, що золота середина — це Крішна‑концепція. Чим же вона відрізняється? Пропорціями, подібними до людських. Людям легше сприймати Нескінченне як таке, що є більшим за найбільше з усього їм відомого або навіть таке, що є меншим за найменше. Але сприймати Нескінченне, найважливішу концепцію Нескінченного, апрāкр̣та‑лīлӯ Крішни, яка апрāкр̣та — схожа на мирську, але такою не є... подібна до людської. Людиноподібні розміри, людиноподібні пропорції. Це та сама Найвища Абсолютна Істина: Брахма, Параматма й Бгаґаван. Проте навіть у Бгаґавані існує градація. Від Лакшмі‑Нарайани до Сіта‑Рами, Рукміні‑Дваракадіши, Радга‑Крішни й браджа‑ґопī Вріндавани. Коли б ми не говорили про ці речі, завжди існують численні рівні усвідомлення. Це наче духовна аналогія єдиної теорії поля у фізиці. Й належна сіддгāнта допоможе нам розставити усе по своїх місцях. Але навіть у Найвищій Абсолютній Істині існує градація. «Так, гаразд, але чи можете ви просуватися далі?» Ґуру Махарадж висловлює це таким чином: «Пірнайте глибше у Реальність!»

Перекладач: Крiшна Чайтаня Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 

 

French:

Nous sommes intéressés à la Vérité Absolue. Il ya la Vérité Absolue et la Vérité Relative.

[Le juste milieu de l’Infini]

Shrila Guru Maharaj dit que le mot dhu est basé sur le mot «sat», qui signifie «éternel». Les sādhus, ils sont intéressés dans le monde éternel, le monde permanent.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

Cette advaya-jnan, cette seule chose à être connu, elle peut être compris en termes de trois aspects: Brahma, Paramatma et Bhagavan. Brahmane, les conceptions impersonnelles, apparaissent superficiellement pour pouvoir tout contenir. Paramatma, au contraire, est plus petite que la plus petite. Ainsi, Guru Maharaj pose la question de cette manière: «Si ce sont les extrêmes de l’Infini, et en référence à cette question, les extrêmes de l’Absolu, ce sera la conception centrale? Quelle est la conception centrale de l’Infini?»

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
           nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

La conception centrale de l’Infini désigne le juste milieu est la conception de Krishna, qui se distingue par quoi? Humain — comme les proportions. Il est donc plus facile pour les personnes à accueillir l’Infini comme étant plus grande que la plus grande que ce qu’ils peuvent penser, ou même plus petit que le plus petit. Mais de penser à l’Infini, la conception centrale de l’Infini, le aprākṛta-līlā de Krishna qui est aprākṛta, comme mondaine, mais non. Humain-comme. Humain est comme les dimensions, humain — comme les proportions. C’est donc la Vérité Suprême et Absolue Brahmâ, Paramatma et Bhagavan. Mais même au sein de Bhagavan il ya la gradation. De Laksmi-Narayan, Sita-Ram, Rukmini-Dvārkadhiś, et Radha Krishna et la Vraja-gopis à Vrindavan. Chaque fois que nous parlons de ces choses, il ya beaucoup de niveaux qu’ils sont à être compris, et c’est comme la version de spirituelle de la théorie des champs unifiée, qui veritable siddhānta on nous aidera à comprendre tout à sa place. Mais même dans la Vérité Suprême et Absolue il ya gradation. Oui, cest bien, mais aller plus loin. Pouvez-vous aller plus loin? La paraphrase de Guru Maharaj de cela est «Plonger en eau profonde dans la Réalité».

Translated by Nanda Priya Devi Dasi

 


1 «Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой и Бхагаваном».

2 «Самая высшая форма Господа — это Кришна, который играет в Свои вечные божественные игры в точности подобно человеческому существу. В облике вечно юного пастушка во Вриндаване Он участвует в Своих играх, постоянно играя на Своей флейте».
←  «Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности. Глава 3. Эволюция видов или эволюция сознания?» Шрила Б. Р. Шридхар Дев-Госвами Махарадж. Аудиокнига ·• Архив новостей •· Бхакти-йога в Риге. 15 июня 2014 года  →


Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj

Golden Mean of the Infinite

 

We’re interested in the Absolute Truth. There’s Absolute Truth and relative truth.

[Golden Mean of the Infinite]

Śrila Guru Mahārāj tells us the word sādhu is based upon the word ‘sat’, which means ‘eternal’. The sādhus, they’re interested in the eternal world, the permanent world.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

This advaya-jnan, this one thing to be known, can be understood in terms of three aspects: Brahmā, Paramātmā and Bhagavān. Brahmin, impersonal conceptions, appear superficially to be able to contain everything. Paramātmā, at the other extreme, smaller than the smallest. So, Guru Mahārāj poses the question in this way, “If these are the extremes of the Infinite, and in reference to this question, the extremes of the Absolute, what will be the central conception? What is the central conception of the Infinite?”

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
           nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

The central conception of the infinite means the Golden Mean is Kṛṣṇa conception, which is distinguished by what? Human-like proportions. So it’s easier for people to accommodate the Infinite as being greater than the greatest that they can think of, or even smaller than the smallest. But to think of the Infinite, the central conception of the Infinite, the aprākṛta-līlā of Kṛṣṇa which is aprākṛta, like mundane, but not. Human-like. Human-like dimensions, human-like proportions. So it’s that Supreme Absolute Truth Brahmā, Paramātmā and Bhagavān. But even within Bhagavān there’s gradation. From Lakṣmī–Narāyaṇ, Sītā–Rām, Rukmiṇī–Dvārkadhiś, and Radhā–Kṛṣṇa and the Vraja-gopis in Vrīndāvan. Whenever we speak of these things, there are many levels that they’re to be understood on, and it’s like the spiritual version of the unified fields theory, that proper siddhānta will help us understand everything in its proper place. But even in the Supreme Absolute Truth there’s gradation. Yes, that is good, but go further. Can you go further? Guru Mahārāj’s paraphrase of this is “Dive deep into Reality”.

Captured byVaninath Das

 

 

Spanish, Mexican:

Estamos interesados en la Verdad Absoluta Están la Verdad Absoluta y la verdad relativa.

[El Camino Dorado del Infinito]

Srila Guru Maharaja nos dice la palabra sadhu se basa en la palabra sat que significa eterno. Los sadhus, están interesados en el mundo eterno. En el mundo permanente.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

Este advaya-djnan, esto es algo para conocer, que puede ser entendido en términos de tres aspectos Brahma, Paramatma and Bhagavan. Brahman, la concepción impersonal, que superficialmente aparenta ser capaz de contenerlo todo. Paramatma, en el otro extremo. más pequeño que lo más pequeño. Así que Guru Maharaja plantea la cuestión de éste modo: «Si éstos son los extremos del infinito, y en referencia a éste asunto, los extremos del Absoluto ¿Cuál sería entonces la concepción central? ¿Cuál es la concepción central del Infinito?»

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
           nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

La concepción central del Infinito quiere decir el Camino Dorado, es la concepción Krishna que se distingué ¿cómo? Proporciones parecidas a las humanas Para que se facilite a la gente el acomodar el infinito como un ser más grande que lo más grande Para que les sea posible pensar en o aún en lo más pequeño de lo más pequeño Pero pensar en el infinito la concepción central del infinito el aprakrita lila de Krishna el cual es aprakrita como lo mundano, pero sin serlo Como Humana dimensiones como las humanas, proporciones como las humanas Así es que es esa Verdad Suprema Absoluta Brahma, Paramatma, Bhagavan Pero aún en Bhagavan hay diversa gradaciones Desde Lakshmi-Narayana, Sita-Ram, Rukmini-Dvarakadish y Radha-Krishna las braja-gopis en Vrindavan. Siempre que hablamos de estas cosas hay muchos niveles que deben entenderse Y Es como la versión spiritual de la teoría de los campos unificados Ese siddhanta apropiado nos ayudará a entender todo en su modo apropiado Pero aún en la Suprema Verdad Absoluta hay gradaciones Si, eso es bueno, pero puedes ir más allá ¿Puedes ir más allá? Lo que parafrasea Guru Maharaja de ést es «Profundiza en la Realidad».

Translated by Teresa Loret de Mola

 

 

Chinese, Simplified:

们对绝对真理感兴

绝对真

和相对真

Guru Maharj诉我们

sadhu 这个词

词根来自于 sat

意思是永恒的不朽的

圣人苦行僧),

对于永恒的世界感兴

不朽的世界

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

=

这个advaya-djnan

这件已知的事

可以从三个方面理解

Brahma梵天),Paramatma超灵Bhagavan薄伽梵

Brahmin罗门),客观的概

从表面来看似乎可以包含一切

Paramatma超灵),在另一个尽

比最小的还要渺

所以

Guru Maharaj

这样讨论这个问题

如果这是极致的无

这种思考方

极致的绝对

意味着什么呢

无限的中心思想是什么

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
            nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

=

无限的核心

意味着黄金分割中庸之道?)

krishna 概念

以什么做区分

按人的比例来

们很容易接纳

生命的永恒

比最伟大的还要伟

这是他们能接受

甚至最微小的

但是当思考永恒

永恒的中心思想

Krishna aprakrita-lila

aprakrita

像是物但并不是

似人的

似人的外形比例

因此那是最高的绝对真

Brahma梵天),Paramatma超灵Bhagavan薄伽梵

即使Bhagavan薄伽梵也是有层级

Lakshmi-Narayana, Sita-Ram,

Rukmini-Dvakadish

Radha-Krishna

温达文的牧牛女

每当我们谈论这

们需要明

那是分成很多层级

就像统一场理论

的灵性版

恰当的siddhanta将会帮助我

理解一切都各得其位

但即使在最高的绝对真

依然有等

是的那很好进一

能再深一步

Guru Maharajes示意

 深入真

Translated by Lila Vati Devi Dasi 

 

 

Hungarian:

Végtelen arany középútja Az AbszolúIgazság érdekel bennünketLétezik AbszolúIgazsáérelatíigazság.

[Végtelen arany középútja]

Śrīla Guru Mahārāja elmondja nekünk: a sādhu szó alapja a sat szó, amelynek jelentése: örök. A sādhukat az örök világ érdekli. Az állandó világ.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

Ez az „advayam jñānam”, ennek az egyedüli ismeretében megérthető a három aspektus szempontja: Brahman, Paramātmā és Bhagavān. Brahman, a személytelen koncepciók látszólag úgy tűnnek, hogy képesek mindent magukba foglalni. Paramātmā a másik véglet, vagyis kisebb a legkisebbnél. Szóval... Guru Mahārāja ezt a kérdést ezen a módon válaszolja meg: „Ha vannak ezek a szélsőségei a Végtelennek, és erre a kérdésre vonatkozóan ezek az Abszolút szélsőségei is, akkor mi lenne a központi koncepció? Mi a központi koncepciója a Végtelennek?”

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
            nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
             nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

A központi koncepciója a Végtelennek az Arany Középutat jelenti, ami a Kṛṣṇa koncepció. Honnan ez a különlegesség? Emberszerű arányok. Vagyis könnyebb az embereknek befogadni a Végtelent, mint hatalmasabbat a leghatalmasabbnál. Ez az, amit el tudnak gondolni. Vagy akár kisebb a legkisebbnél. De úgy gondolni a Végtelenre mint a végtelen központi koncepciójára, az Kṛṣṇa aprākṛta līlája, ahol az aprākṛta: mintha evilági lenne, de mégsem az. Emberszerű. Emberszerű dimenziók, emberhez mért arányok. Tehát ez a Legfelsőbb Abszolút Igazság, Brahman, Paramātmā, Bhagavān. De még a Bhagavānon belül is fokozatok vannak. Lakṣmī-Nārayantól kezdve, Sītārām, Rukmiṇī-Dvārakādis és Rādhā-Kṛṣṇa és a Vrajā-gopīk Vṛndāvanában. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, sok szint van, amit meg kellene értenünk. És... Ez olyan, mint a lelki változata az egyesített mezőelméletnek. A megfelelő siddhānta segíteni fog nekünk, hogy mindent megértsünk annak megfelelő helyén. De még a Legfelsőbb Abszolút Igazságban is van fokozatosság. Igen, ez jó, de menj tovább. Tovább tudsz menni? Guru Mahārāja magyarázata erre: „Merülj mélyre a Valóságban.”

Translated by Balai Das

 

 

Italian:

Ci interessa la Verità Assoluta. C’è la Verità Assoluta e la verità relativa.

[Significato Dorato dell’Infinito]

Śrila Guru Mahārāj ci dice che la parola sadhu si fonda sulla parola ‘sat’, che significa ‘eterno’. I sādhus, sono interessati al mondo eterno, il mondo permanente.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

Questo advaya-jnan, questa unica cosa da conoscere, può essere compresa secondo tre aspetti: Brahmā, Paramātmā e Bhagavān. Brahmin, concezione impersonale, a prima vista appare essere in grado di contenere tutto. Paramātmā, all’altro estremo, più piccolo del più piccolo. Allora, Guru Mahārāj pone la questione in questo modo, «Se questi sono gli estremi dell’infinito, e con riferimento a questa questione, gli estremi dell’Assoluto, quale sarà la concezione centrale? Qual è la concezione centrale dell’infinito?»

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
           nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

La concezione centrale dell’infinito vuol dire che il Significato Dorato è la concezione di Krishna, che si distingue per cosa? proporzioni umane. E’ più facile per le persone accettare che l’infinito sia più grande del più grande, questo lo possono pensare, o perfino più piccolo del più piccolo. Ma pensare all’Infinito, la concezione centrale dell’Infinito, the aprākṛta-līlā of Kṛṣṇa che è aprākṛta, come il mondano, ma no. Come l’umano. Dimensioni umane, proporzioni umane. Allora è quello, la Suprema Verità Assoluta Brahmā, Paramātmā e Bhagavān. Ma perfino in Bhagavān c’è un ordine. Da Lakṣmī-Narāyaṇ, Sītā-Rām, Rukmiṇī-Dvārkadhiś, e Radhā-Kṛṣṇa e le Vraja-gopis di Vrīndāvan. Ogni volta che parliamo di queste cose, ci sono molti livelli che devono essere compresi, ed è come la versione spirituale della teoria del campo unificato, che il corretto siddhānta ci aiuterà a comprendere ogni cosa nel modo giusto. Ma perfino nella Suprema Verità Assoluta c’è un ordine. Si, va bene, ma andate oltre. Potete andare oltre? la parafrasi di Guru Mahārāj di questo è: «Immergiti profondamente nella Realtà».

Translated by Danilo Viri

 

 

Russian:

Нас привлекает Абсолютная Истина. Существует Абсолютная Истина и относительная.

[Золотая середина Бесконечного]

Шрила Гуру Махарадж сказал, что слово «садху» происходит от слова «сат», которое переводится как «вечность». Садху заинтересованы лишь в вечном бытии. В постоянном бытии.

ваданти тат таттва-видас
таттвам̇ йадж джн̃а̄нам адвайам
брахмети парама̄тмети
бхагава̄н ити ш́абдйате

(«Шримад-Бхагаватам», 1.2.11)1

Эта адвайа-гьяна — то единственное, что надо знать, — может быть познана в трех проявлениях: Брахма, Параматма и Бхагаван. Брахман, имперсональные представления, проявляется поверхностно, чтобы охватить все. Параматма, другая крайность, меньше меньшего. Гуру Махарадж задает вопрос таким образом: «Если это крайности Бесконечности и, касательно этого вопроса, крайности Абсолюта, какова будет центральная концепция? Каково представление о центре Бесконечности?»

кр̣ш̣н̣ера йатека кхела̄, сарвоттама нара-лӣла̄,
             нара-вапу та̄ха̄ра сварӯпа
гопа-веш́а, вен̣у-кара, нава-киш́ора, нат̣а-вара,
             нара-лӣла̄ра хайа анурӯпа

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 21.101)2

Представление о центре Бесконечности означает Золотую середину, что представлена Кришной, — Который отличается чем? Человеческими пропорциями. Людям легче думать об Абсолюте как о большем большего. Об этом они способны размышлять. Или даже как о меньшем меньшего. Но думать об Абсолюте, воспринимать центр Бесконечности, апракрита-лилу Кришны, которая апракрита — как мирская, но нет. Похожая на человеческую. В человеческом измерении, человеческие пропорции. И это Высшая Абсолютная Истина: Брахма, Параматма, Бхагаван. Но даже в Бхагаване существует градация, начиная с Лакшми-Нараяны к Сита-Раме, Рукмини-Дваракадише, Радха-Кришне и браджа-гопи во Вриндаване. Когда мы говорим на подобные темы, [необходимо осознавать, что] они состоят из многих уровней, которые надо понимать. Это как духовная версия обобщенной теории поля. Эта сиддханта поможет нам должным образом понять и расставить все на свои места. Даже в Верховной Абсолютной Истине существует градация. «Да, это правда, но иди дальше». Возможно ли продвинуться дальше? Гуру Махарадж перефразировал это следующим образом: «Погружайся глубже в Реальность».

Переводчик: Гопа Кишор Дас

 

Шріла Бгакті Судгір Ґосвамі Махарадж

Золота середина Нескінченного 

Українська:

Нас цікавить Абсолютна Істина. Існує Абсолютна Істина та відносна істина. Шріла Ґуру Махарадж каже нам, що слово са̄дгу походить від слова сат, яке означає вічний. Са̄дгу цікавляться лише вічним, незмінним буттям.

ваданті тат таттва-відас
таттвам̇ йадж джн̃а̄нам адвайам
брахметі парама̄тметі
бгагава̄н іті ш́абдйате

(«Шрімад-Бгаґаватам», 1.2.11)

Ця адвайаджн̃а̄на, одне з того, що треба знати, може бути усвідомлена через три аспектиБрахма, Параматма й Бгаґаван. Брахман, безособова концепція, проявляється зовнішньо, щоб умістити в собі усе. Парамāтмā, інша надмірність, менша за найменше. Тож Ґуру Махарадж ставить питання таким чином: «Якщо це два надмірні прояви Нескінченного, й стосовно цієї теми, дві крайності Абсолюту, тоді яка концепція займає центральну позицію? Якою є центральна, головна концепція Нескінченного?»

кр̣ш̣н̣ера йатека кгела̄, сарвоттама нара-лīла̄,
                нара-вапу та̄ха̄ра сварӯпа
гопа-веш́а, вен̣у-кара, нава-кіш́ора, нат̣а-вара,
                нара-лīла̄ра хайа анурӯпа

(«Шрі Чайтан’я‑чарітамріта», Мадг’я‑ліла, 21.101)

Центральна концепція Нескінченного означає, що золота середина — це Крішна‑концепція. Чим же вона відрізняється? Пропорціями, подібними до людських. Людям легше сприймати Нескінченне як таке, що є більшим за найбільше з усього їм відомого або навіть таке, що є меншим за найменше. Але сприймати Нескінченне, найважливішу концепцію Нескінченного, апрāкр̣та‑лīлӯ Крішни, яка апрāкр̣та — схожа на мирську, але такою не є... подібна до людської. Людиноподібні розміри, людиноподібні пропорції. Це та сама Найвища Абсолютна Істина: Брахма, Параматма й Бгаґаван. Проте навіть у Бгаґавані існує градація. Від Лакшмі‑Нарайани до Сіта‑Рами, Рукміні‑Дваракадіши, Радга‑Крішни й браджа‑ґопī Вріндавани. Коли б ми не говорили про ці речі, завжди існують численні рівні усвідомлення. Це наче духовна аналогія єдиної теорії поля у фізиці. Й належна сіддгāнта допоможе нам розставити усе по своїх місцях. Але навіть у Найвищій Абсолютній Істині існує градація. «Так, гаразд, але чи можете ви просуватися далі?» Ґуру Махарадж висловлює це таким чином: «Пірнайте глибше у Реальність!»

Перекладач: Крiшна Чайтаня Дас
Редактор: Аннапурна Деві Дасі

 

 

French:

Nous sommes intéressés à la Vérité Absolue. Il ya la Vérité Absolue et la Vérité Relative.

[Le juste milieu de l’Infini]

Shrila Guru Maharaj dit que le mot dhu est basé sur le mot «sat», qui signifie «éternel». Les sādhus, ils sont intéressés dans le monde éternel, le monde permanent.

vadanti tat tattva-vidas
tattvaḿ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

(Shrimad-Bhagavatam: 1.2.11)

Cette advaya-jnan, cette seule chose à être connu, elle peut être compris en termes de trois aspects: Brahma, Paramatma et Bhagavan. Brahmane, les conceptions impersonnelles, apparaissent superficiellement pour pouvoir tout contenir. Paramatma, au contraire, est plus petite que la plus petite. Ainsi, Guru Maharaj pose la question de cette manière: «Si ce sont les extrêmes de l’Infini, et en référence à cette question, les extrêmes de l’Absolu, ce sera la conception centrale? Quelle est la conception centrale de l’Infini?»

kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-līlā,
           nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
            nara-līlāra haya anurūpa

(Chaitanya-charitamrita: Madhya-lila, 21.101)

La conception centrale de l’Infini désigne le juste milieu est la conception de Krishna, qui se distingue par quoi? Humain — comme les proportions. Il est donc plus facile pour les personnes à accueillir l’Infini comme étant plus grande que la plus grande que ce qu’ils peuvent penser, ou même plus petit que le plus petit. Mais de penser à l’Infini, la conception centrale de l’Infini, le aprākṛta-līlā de Krishna qui est aprākṛta, comme mondaine, mais non. Humain-comme. Humain est comme les dimensions, humain — comme les proportions. C’est donc la Vérité Suprême et Absolue Brahmâ, Paramatma et Bhagavan. Mais même au sein de Bhagavan il ya la gradation. De Laksmi-Narayan, Sita-Ram, Rukmini-Dvārkadhiś, et Radha Krishna et la Vraja-gopis à Vrindavan. Chaque fois que nous parlons de ces choses, il ya beaucoup de niveaux qu’ils sont à être compris, et c’est comme la version de spirituelle de la théorie des champs unifiée, qui veritable siddhānta on nous aidera à comprendre tout à sa place. Mais même dans la Vérité Suprême et Absolue il ya gradation. Oui, cest bien, mais aller plus loin. Pouvez-vous aller plus loin? La paraphrase de Guru Maharaj de cela est «Plonger en eau profonde dans la Réalité».

Translated by Nanda Priya Devi Dasi

 


1 «Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой и Бхагаваном».

2 «Самая высшая форма Господа — это Кришна, который играет в Свои вечные божественные игры в точности подобно человеческому существу. В облике вечно юного пастушка во Вриндаване Он участвует в Своих играх, постоянно играя на Своей флейте».


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования