«Любящие взаимоотношения». Шримати Бхакти Лалита Деви Даси. 2 января 2014 года. Гупта Говардхан


Сопереживание  это определенный взаимообмен между преданными. Выслушать другого  это способ показать свою любовь, оказать поддержку. Обрести прибежище друг у друга, помочь.

Співпереживання — це певний взаємний обмін між відданими. Вислухати іншого — це спосіб виказати свою любов, надати підтримку. Знайти притулок один в одному, допомогти.скачать (формат MP3, 2.94M)

Шримати Бхакти Лалита Деви Даси

Любящие взаимоотношения

(2 января 2014 года. Гупта Говардхан)

 

Вопрос: Открывать свой ум, доверять сердце — это одна из наших практик. Как это делать? И что это значит?

Бхакти Лалита Деви Даси: Открывать свой ум, доверяться — один из шести видов любящих взаимоотношений между преданными, данный Рупой Госвами. Раскрывать свое сердце — это первый [вид взаимоотношений], и второй — слушать.

Сопереживание. Это определенный взаимообмен между преданными, это способ показать свою любовь и оказать поддержку. Слушать другого преданного и оставлять услышанное в секрете между вами — так, чтобы этот преданный мог доверять вам свои самые сокровенные переживания. Так мы поддерживаем друг друга, находим друг в друге прибежище.

И так же, как вы это делаете для кого-то, так же и кто-то может это сделать для вас. Открывать свой ум, слушать другого, сопереживать другому. И если кто-то открывает вам свое сердце, то, конечно, не нужно рассказывать это кому-то еще. Ему нужна определенная поддержка, нужно открыть свое сердце и это необходимо сохранить между вами. Тогда вы можете надеяться на то же самое и с другой стороны.

Также другой вид взаимообмена между преданными — это угощать прасадом и принимать прасад. Когда кто-то предлагает вам прасад, вы принимаете это.

И пятый, шестой [виды взаимоотношений] — это дарить подарки и принимать подарки. Таковы виды обмена любовью между преданными. Но, например, подарки могут подразумевать разное. Например, цветы от Божеств. Или вы можете подарить человеку что-то, что ему нужно, показывая свою любовь к этому преданному.

Дандават, Прабху! [Обращаясь к входящему в студию.]

Мы реализуем все виды общения в процессе нашей духовной практики. Преданные могут иметь такие взаимоотношения между собой, которые благоприятны, не мешают их духовной практике.

Рупа Госвами дал это в своих наставлениях, и мы здесь стараемся практиковать, применять это в жизни, в своем общении с преданными. Мы, конечно, лишь практикующие преданные, и у нас это не всегда получается идеально, но мы стараемся следовать этим наставлениям, чтобы наши отношения друг с другом были благоприятными.

Переводчик: Налина Сундари Деви Даси

 

 

Ш́рīматī Бгакті Лаліта̄ Девī Да̄сī

Люблячі відносини

(2 січня 2014 року. Ґупта Ґовардган)

 

Питання: Відкривати свій розум, розкривати серце — це одна з наших практик. Як це робити? І що це значить?

Бгакті Лаліта Деві Дасі: Відкривати свій розум, звірятися — один з шести видів взаємовідносин між відданими, даний Рупою Ґосвамі. Розкривати своє серце — це перший [вид взаємовідносин], а другий — слухати.

Співпереживання — це певний взаємний обмін між відданими, це спосіб виказати свою любов та надати підтримку. Слухати іншого відданого і додержувати у таємниці між вами почуте від нього — таким чином, щоб той відданий міг довіряти вам найпотаємніші переживання. В такий спосіб ми підтримуємо один одного, знаходимо притулок один в одному.

І так само, як ви це робите для когось, хтось може це робити для вас. Відкривати свій розум, слухати іншого, співпереживати іншому. І якщо хтось відкриває вам своє серце, то, звісно, не треба розповідати це ще комусь. Йому потрібна певна підтримка, в нього є потреба розкрити своє серце, — і це слід тримати в таємниці, зберегти між вами. Тоді ви зможете сподіватися на те ж саме з іншого боку.

Також інший вид взаємовідносин між відданими — це пригощати прасадом і куштувати прасад. Коли хтось пропонує вам прасад, ви приймаєте його.

І п’ятий, шостий [види взаємовідносин] — це дарувати подарунки і приймати їх. Отакі види прояву любові між відданими. Але, подарунки можна розуміти по‑різному, наприклад, квіти від Божеств. Або ви можете подарувати людині щось, що йому вкрай потрібне, виказуючи свою любов до цього відданого.

Дандават, Прабгу! [Звертаюсь до людини, що зайшла в студію.]

Ми реалізуємо всі види спілкування в процесі нашої духовної практики. Віддані можуть мати такі відносини між собою, які будуть сприятливими і не заважатимуть їхній духовній практиці.

Рупа Ґосвамі дав нам це у своїх настановах, і ми намагаємося практикувати, застосовувати це в житті, у своїх відносинах із відданими. Ми, звісно, лише практикуючі віддані, і в нас не завжди все виходить бездоганно, але ми намагаємося слідувати цим настановам, щоб наші відносини один з одним були сприятливими.

Перекладач: Аннапурна Девi Дасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас

 ←  «Сокровенная суть вайшнавских писаний». Шрила Б. С. Говинда Дев-Госвами Махарадж. 17 августа 2003 года. Лахта, Санкт-Петербург ·• Архив новостей •· Субботняя программа в Лахте 27 декабря 2014 года →

Сопереживание  это определенный взаимообмен между преданными. Выслушать другого  это способ показать свою любовь, оказать поддержку. Обрести прибежище друг у друга, помочь.

Співпереживання — це певний взаємний обмін між відданими. Вислухати іншого — це спосіб виказати свою любов, надати підтримку. Знайти притулок один в одному, допомогти.


Get the Flash Player to see this player.
скачать (формат MP3, 3.1 МБ)

Шримати Бхакти Лалита Деви Даси

Любящие взаимоотношения

(2 января 2014 года. Гупта Говардхан)

 

Вопрос: Открывать свой ум, доверять сердце — это одна из наших практик. Как это делать? И что это значит?

Бхакти Лалита Деви Даси: Открывать свой ум, доверяться — один из шести видов любящих взаимоотношений между преданными, данный Рупой Госвами. Раскрывать свое сердце — это первый [вид взаимоотношений], и второй — слушать.

Сопереживание. Это определенный взаимообмен между преданными, это способ показать свою любовь и оказать поддержку. Слушать другого преданного и оставлять услышанное в секрете между вами — так, чтобы этот преданный мог доверять вам свои самые сокровенные переживания. Так мы поддерживаем друг друга, находим друг в друге прибежище.

И так же, как вы это делаете для кого-то, так же и кто-то может это сделать для вас. Открывать свой ум, слушать другого, сопереживать другому. И если кто-то открывает вам свое сердце, то, конечно, не нужно рассказывать это кому-то еще. Ему нужна определенная поддержка, нужно открыть свое сердце и это необходимо сохранить между вами. Тогда вы можете надеяться на то же самое и с другой стороны.

Также другой вид взаимообмена между преданными — это угощать прасадом и принимать прасад. Когда кто-то предлагает вам прасад, вы принимаете это.

И пятый, шестой [виды взаимоотношений] — это дарить подарки и принимать подарки. Таковы виды обмена любовью между преданными. Но, например, подарки могут подразумевать разное. Например, цветы от Божеств. Или вы можете подарить человеку что-то, что ему нужно, показывая свою любовь к этому преданному.

Дандават, Прабху! [Обращаясь к входящему в студию.]

Мы реализуем все виды общения в процессе нашей духовной практики. Преданные могут иметь такие взаимоотношения между собой, которые благоприятны, не мешают их духовной практике.

Рупа Госвами дал это в своих наставлениях, и мы здесь стараемся практиковать, применять это в жизни, в своем общении с преданными. Мы, конечно, лишь практикующие преданные, и у нас это не всегда получается идеально, но мы стараемся следовать этим наставлениям, чтобы наши отношения друг с другом были благоприятными.

Переводчик: Налина Сундари Деви Даси

 

 

Ш́рīматī Бгакті Лаліта̄ Девī Да̄сī

Люблячі відносини

(2 січня 2014 року. Ґупта Ґовардган)

 

Питання: Відкривати свій розум, розкривати серце — це одна з наших практик. Як це робити? І що це значить?

Бгакті Лаліта Деві Дасі: Відкривати свій розум, звірятися — один з шести видів взаємовідносин між відданими, даний Рупою Ґосвамі. Розкривати своє серце — це перший [вид взаємовідносин], а другий — слухати.

Співпереживання — це певний взаємний обмін між відданими, це спосіб виказати свою любов та надати підтримку. Слухати іншого відданого і додержувати у таємниці між вами почуте від нього — таким чином, щоб той відданий міг довіряти вам найпотаємніші переживання. В такий спосіб ми підтримуємо один одного, знаходимо притулок один в одному.

І так само, як ви це робите для когось, хтось може це робити для вас. Відкривати свій розум, слухати іншого, співпереживати іншому. І якщо хтось відкриває вам своє серце, то, звісно, не треба розповідати це ще комусь. Йому потрібна певна підтримка, в нього є потреба розкрити своє серце, — і це слід тримати в таємниці, зберегти між вами. Тоді ви зможете сподіватися на те ж саме з іншого боку.

Також інший вид взаємовідносин між відданими — це пригощати прасадом і куштувати прасад. Коли хтось пропонує вам прасад, ви приймаєте його.

І п’ятий, шостий [види взаємовідносин] — це дарувати подарунки і приймати їх. Отакі види прояву любові між відданими. Але, подарунки можна розуміти по‑різному, наприклад, квіти від Божеств. Або ви можете подарувати людині щось, що йому вкрай потрібне, виказуючи свою любов до цього відданого.

Дандават, Прабгу! [Звертаюсь до людини, що зайшла в студію.]

Ми реалізуємо всі види спілкування в процесі нашої духовної практики. Віддані можуть мати такі відносини між собою, які будуть сприятливими і не заважатимуть їхній духовній практиці.

Рупа Ґосвамі дав нам це у своїх настановах, і ми намагаємося практикувати, застосовувати це в житті, у своїх відносинах із відданими. Ми, звісно, лише практикуючі віддані, і в нас не завжди все виходить бездоганно, але ми намагаємося слідувати цим настановам, щоб наші відносини один з одним були сприятливими.

Перекладач: Аннапурна Девi Дасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования