«Материалистичные теории возникновения мира». Шрила Б. Б. Авадхут Махарадж. 12 декабря 2004 года


Russian

Подлинная Реальность существенно отличается от того мира, в котором мы находимся сейчас. Мы живем в своем маленьком мире, но за пределами этого мира существует совершенно другая реальность. Возможно не только совершить переход из этой реальности в ту реальность, но также случается, что обитатели того мира приходят в этот мир ради некой высшей цели, такой, например, как спасение человечества.

Исходя из этого, мы можем сделать несколько выводов. Первое: теоретически мир, в котором мы живем, является конечным, абсолютным миром. Некоторые люди считают, что этот мир есть высшая истина. Они аргументируют свои убеждения тем, что космонавты не нашли на Марсе и других планетах никаких форм жизни. Из этого сделано заключение, что Вселенная мертва и безжизненна и только на нашей планете существует жизнь. Феномен жизни на нашей планете объясняется тем, что в результате некоего взрыва здесь зародилась жизнь, начиная от амеб и инфузорий-туфелек. Постепенно она развилась до обезьян, которые вначале пользовались палками, но в результате эволюции они сделали из них клюшки для гольфа и хоккея и, в конце концов, превратились в человеческие существа. Все эти теоретические предположения, которые называются теорией эволюции Дарвина и теорией Большого взрыва, звучат очень неправдоподобно и нелепо, но, по большому счету, современное человечество не располагает ничем большим.

Другие люди, которые выглядят еще более смешно, полагают, что Бог, сотворивший всех и все, в том числе Адама и Еву (из ребра Адама), позднее изгнал их за грехопадение. Эта теория по значимости и реальности равнозначна первой, теории Большого взрыва. Очевидно, что никто из них не имеет подлинного представления о Реальности.

Интересная идея представлена в истории «Путешествие Робинзона Крузо». Робинзон Крузо и Пятница, находясь на необитаемом острове, общались на некие духовные темы. Робинзон Крузо, достав из кармана Библию, спрашивает:

— Пятница, ты понимаешь, что содержится в этой книге?

Пятница, взглянув на него голубыми добродушными глазами, говорит:

— А что в этой книге?

Робинзон Крузо отвечает:

— В ней рассказывается о Боге.

Пятница не понимает. После того как Робинзон Крузо очень долго объяснял ему, Пятница сказал:

— О Боге я знаю. Большой крокодил Макро создал тебя, меня, Землю и все эти вещи.

Они едва не подрались из-за того, что не могли понять друг друга. Робинзон Крузо кричал:

— Пятница, Бог не может быть крокодилом!

Но, в общем, их идеи о Боге были примерно одинаковы. В представлении Робинзона Крузо Бог был стариком с бородой. Дикарь Пятница понимал, что Бог — это нечто более сильное, могущественное и совершенное, поэтому Бог — это не просто крокодил, а нечто вроде крокодила Гены, умеющего летать, говорить и тому подобное.

Таким образом, мы видим, что мысль человека «работает» очень активно. Опираясь на свой собственный опыт, человек постоянно выдвигает новые сенсационные гипотезы существования жизни. Любая, даже не подтвержденная идея, рождает в умах ученых сенсацию. Мы видим, что на самом деле очень трудно понять, что такое Реальность.

(продолжение следует)

Редакторы: Лила Сундари Деви Даси,
Традиш Дас

 


Finnish

Srila Bhakti Bimal Avadhut Maharaj

Materialistisia teorioita maailman alkuperästä

(12. joulukuuta 2004)


Aito Todellisuus on hyvin erilainen kuin maailma, jossa olemme nyt. Elämme omassa pienessä maailmassamme, mutta tämän maailman ulkopuolella on täysin erilainen todellisuus. Ei ole ainoastaan mahdollista siirtyä tästä todellisuudesta aitoon todellisuuteen, vaan tapahtuu myös niin, että tuon maailman asukkaat tulevat tähän maailmaan jotakin korkeampaa tarkoitusta varten, kuten ihmiskunnan pelastamiseksi.

Tämän perusteella voimme tehdä useita johtopäätöksiä. Ensinnäkin: teoriassa maailma, jossa elämme, on rajallinen, absoluuttinen maailma. Jotkut ihmiset uskovat, että tämä maailma on korkein totuus. He perustelevat uskomuksiaan sanomalla, että astronautit eivät ole löytäneet Marsista tai muilta planeetoilta mitään elämänmuotoja. Tästä tehdään johtopäätös, että maailmankaikkeus on kuollut ja eloton, ja vain meidän planeetallamme on elämää. Planeettamme elämänilmiöt selitetään sillä, että tietyn räjähdyksen seurauksena elämä syntyi täällä alkaen ameboista, ripsieläimistä, tohvelieläimistä. Vähitellen siitä kehittyi apinoita (jotka aluksi käyttivät keppejä, mutta evoluution seurauksena niistä tehtiin golf — ja jääkiekkomailoja) ja lopulta muuttuivat ihmisiksi. Kaikki nämä teoreettiset hypoteesit, joita kutsutaan Darwinin evoluutioteoriaksi ja alkuräjähdysteoriaksi, kuulostavat erittäin epätodennäköisiltä ja naurettavilta, mutta suurelta osin modernilla ihmiskunnalla ei ole mitään muuta.

Toiset ihmiset, jotka näyttävät vielä naurettavammilta, uskovat, että Jumala, joka loi jokaisen ja kaiken, mukaan lukien Aadamin ja Eevan (Aadamin kylkiluusta), karkotti heidät myöhemmin syntiinlankeemuksen seurauksena. Tämä teoria vastaa merkitykseltään ja paikkansapitävyydeltään ensimmäistä, alkuräjähdysteoriaa. On selvää, ettei kenelläkään heistä ole aitoa käsitystä Todellisuudesta.

Mielenkiintoinen idea on esitetty tarinassa ”Robinson Crusoen matka”. Robinson Crusoe ja Perjantai puhuivat autiolla saarella ollessaan joistakin hengellisistä aiheista. Robinson Crusoe ottaa Raamatun taskustaan ja kysyy:

— Perjantai, ymmärrätkö, mitä tämä kirja sisältää?

Perjantai, katsellen häntä sinisillä hyväntahtoisilla silmillä, sanoo:

— Mitä tässä kirjassa on?

Robinson Crusoe vastaa:

— Kirjassa kerrotaan Jumalasta.

Perjantai ei ymmärrä. Kun Robinson Crusoe oli selittänyt sitä hänelle pitkään, Perjantai sanoi:

— Olen tietoinen Jumalasta. Iso krokotiili Makro loi sinut, minut, maan ja kaikki nämä asiat.

He olivat joutua tappeluun, koska eivät ymmärtäneet toisiaan. Robinson Crusoe huusi:

— Perjantai, Jumala ei voi olla krokotiili!

Mutta yleisesti ottaen heidän käsityksensä Jumalasta olivat suurin piirtein samanlaisia.

Robinson Crusoen mielestä Jumala oli vanha mies, jolla oli parta. Villi ihminen Perjantai ymmärsi, että Jumala on jotain vahvempaa, voimakkaampaa ja täydellisempää. Joten Jumala ei ole vain krokotiili, vaan jotain krokotiili Genan kaltaista, joka osaa lentää, puhua ja niin edelleen.

Näin ollen näemme, että ihmisen ajatus ”toimii” hyvin aktiivisesti. Oman kokemuksensa perusteella ihminen esittää jatkuvasti uusia sensaatiomaisia hypoteesejä elämän olemassaolosta. Mikä tahansa ajatus, vaikka sitä ei olisi vahvistettu, aiheuttaa sensaation tutkijoiden mielissä. Näemme, että itse asiassa on kovin vaikea ymmärtää, mitä Todellisuus on.

Translated by L. W.
←  «Ведическое мировоззрение». Шрила Б. С. Госвами Махарадж. 22 октября 2011 года. Москва, Ветошный. Выставка «Загадочная Индия» ·• Архив новостей •· Шри Радхаштами с участием Манаса Кришны Прабху. 23 сентября 2012 года. Томск, Сибирь  →

Russian

Подлинная Реальность существенно отличается от того мира, в котором мы находимся сейчас. Мы живем в своем маленьком мире, но за пределами этого мира существует совершенно другая реальность. Возможно не только совершить переход из этой реальности в ту реальность, но также случается, что обитатели того мира приходят в этот мир ради некой высшей цели, такой, например, как спасение человечества.

Исходя из этого, мы можем сделать несколько выводов. Первое: теоретически мир, в котором мы живем, является конечным, абсолютным миром. Некоторые люди считают, что этот мир есть высшая истина. Они аргументируют свои убеждения тем, что космонавты не нашли на Марсе и других планетах никаких форм жизни. Из этого сделано заключение, что Вселенная мертва и безжизненна и только на нашей планете существует жизнь. Феномен жизни на нашей планете объясняется тем, что в результате некоего взрыва здесь зародилась жизнь, начиная от амеб и инфузорий-туфелек. Постепенно она развилась до обезьян, которые вначале пользовались палками, но в результате эволюции они сделали из них клюшки для гольфа и хоккея и, в конце концов, превратились в человеческие существа. Все эти теоретические предположения, которые называются теорией эволюции Дарвина и теорией Большого взрыва, звучат очень неправдоподобно и нелепо, но, по большому счету, современное человечество не располагает ничем большим.

Другие люди, которые выглядят еще более смешно, полагают, что Бог, сотворивший всех и все, в том числе Адама и Еву (из ребра Адама), позднее изгнал их за грехопадение. Эта теория по значимости и реальности равнозначна первой, теории Большого взрыва. Очевидно, что никто из них не имеет подлинного представления о Реальности.

Интересная идея представлена в истории «Путешествие Робинзона Крузо». Робинзон Крузо и Пятница, находясь на необитаемом острове, общались на некие духовные темы. Робинзон Крузо, достав из кармана Библию, спрашивает:

— Пятница, ты понимаешь, что содержится в этой книге?

Пятница, взглянув на него голубыми добродушными глазами, говорит:

— А что в этой книге?

Робинзон Крузо отвечает:

— В ней рассказывается о Боге.

Пятница не понимает. После того как Робинзон Крузо очень долго объяснял ему, Пятница сказал:

— О Боге я знаю. Большой крокодил Макро создал тебя, меня, Землю и все эти вещи.

Они едва не подрались из-за того, что не могли понять друг друга. Робинзон Крузо кричал:

— Пятница, Бог не может быть крокодилом!

Но, в общем, их идеи о Боге были примерно одинаковы. В представлении Робинзона Крузо Бог был стариком с бородой. Дикарь Пятница понимал, что Бог — это нечто более сильное, могущественное и совершенное, поэтому Бог — это не просто крокодил, а нечто вроде крокодила Гены, умеющего летать, говорить и тому подобное.

Таким образом, мы видим, что мысль человека «работает» очень активно. Опираясь на свой собственный опыт, человек постоянно выдвигает новые сенсационные гипотезы существования жизни. Любая, даже не подтвержденная идея, рождает в умах ученых сенсацию. Мы видим, что на самом деле очень трудно понять, что такое Реальность.

(продолжение следует)

Редакторы: Лила Сундари Деви Даси,
Традиш Дас

 


Finnish

Srila Bhakti Bimal Avadhut Maharaj

Materialistisia teorioita maailman alkuperästä

(12. joulukuuta 2004)


Aito Todellisuus on hyvin erilainen kuin maailma, jossa olemme nyt. Elämme omassa pienessä maailmassamme, mutta tämän maailman ulkopuolella on täysin erilainen todellisuus. Ei ole ainoastaan mahdollista siirtyä tästä todellisuudesta aitoon todellisuuteen, vaan tapahtuu myös niin, että tuon maailman asukkaat tulevat tähän maailmaan jotakin korkeampaa tarkoitusta varten, kuten ihmiskunnan pelastamiseksi.

Tämän perusteella voimme tehdä useita johtopäätöksiä. Ensinnäkin: teoriassa maailma, jossa elämme, on rajallinen, absoluuttinen maailma. Jotkut ihmiset uskovat, että tämä maailma on korkein totuus. He perustelevat uskomuksiaan sanomalla, että astronautit eivät ole löytäneet Marsista tai muilta planeetoilta mitään elämänmuotoja. Tästä tehdään johtopäätös, että maailmankaikkeus on kuollut ja eloton, ja vain meidän planeetallamme on elämää. Planeettamme elämänilmiöt selitetään sillä, että tietyn räjähdyksen seurauksena elämä syntyi täällä alkaen ameboista, ripsieläimistä, tohvelieläimistä. Vähitellen siitä kehittyi apinoita (jotka aluksi käyttivät keppejä, mutta evoluution seurauksena niistä tehtiin golf — ja jääkiekkomailoja) ja lopulta muuttuivat ihmisiksi. Kaikki nämä teoreettiset hypoteesit, joita kutsutaan Darwinin evoluutioteoriaksi ja alkuräjähdysteoriaksi, kuulostavat erittäin epätodennäköisiltä ja naurettavilta, mutta suurelta osin modernilla ihmiskunnalla ei ole mitään muuta.

Toiset ihmiset, jotka näyttävät vielä naurettavammilta, uskovat, että Jumala, joka loi jokaisen ja kaiken, mukaan lukien Aadamin ja Eevan (Aadamin kylkiluusta), karkotti heidät myöhemmin syntiinlankeemuksen seurauksena. Tämä teoria vastaa merkitykseltään ja paikkansapitävyydeltään ensimmäistä, alkuräjähdysteoriaa. On selvää, ettei kenelläkään heistä ole aitoa käsitystä Todellisuudesta.

Mielenkiintoinen idea on esitetty tarinassa ”Robinson Crusoen matka”. Robinson Crusoe ja Perjantai puhuivat autiolla saarella ollessaan joistakin hengellisistä aiheista. Robinson Crusoe ottaa Raamatun taskustaan ja kysyy:

— Perjantai, ymmärrätkö, mitä tämä kirja sisältää?

Perjantai, katsellen häntä sinisillä hyväntahtoisilla silmillä, sanoo:

— Mitä tässä kirjassa on?

Robinson Crusoe vastaa:

— Kirjassa kerrotaan Jumalasta.

Perjantai ei ymmärrä. Kun Robinson Crusoe oli selittänyt sitä hänelle pitkään, Perjantai sanoi:

— Olen tietoinen Jumalasta. Iso krokotiili Makro loi sinut, minut, maan ja kaikki nämä asiat.

He olivat joutua tappeluun, koska eivät ymmärtäneet toisiaan. Robinson Crusoe huusi:

— Perjantai, Jumala ei voi olla krokotiili!

Mutta yleisesti ottaen heidän käsityksensä Jumalasta olivat suurin piirtein samanlaisia.

Robinson Crusoen mielestä Jumala oli vanha mies, jolla oli parta. Villi ihminen Perjantai ymmärsi, että Jumala on jotain vahvempaa, voimakkaampaa ja täydellisempää. Joten Jumala ei ole vain krokotiili, vaan jotain krokotiili Genan kaltaista, joka osaa lentää, puhua ja niin edelleen.

Näin ollen näemme, että ihmisen ajatus ”toimii” hyvin aktiivisesti. Oman kokemuksensa perusteella ihminen esittää jatkuvasti uusia sensaatiomaisia hypoteesejä elämän olemassaolosta. Mikä tahansa ajatus, vaikka sitä ei olisi vahvistettu, aiheuttaa sensaation tutkijoiden mielissä. Näemme, että itse asiassa on kovin vaikea ymmärtää, mitä Todellisuus on.

Translated by L. W.


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования