Вы находитесь здесь: ::

гурв-артхе тйакта-ра̄джйо вйачарад ануванам̇ падма-падбхйа̄м̇ прийа̄йа̄х̣, па̄н̣и-спарш́а̄кш̣ама̄бхйа̄м̇ мр̣джита-патха-руджо йо харӣндра̄нуджа̄бхйа̄м / ваирӯпйа̄ч чхӯрпан̣акхйа̄х̣ прийа-вираха-руш̣а̄ропита-бхрӯ-виджр̣мбха... (ШБ, 9.10.4)


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | Вьяса-пуджа
Пожертвования