Вы находитесь здесь: Харе Кришна.ру :: Библиотека :: Шрила Бхактивинод Тхакур :: Шаранагати

 

Содержание | Далее: Введение

Шаранагати

Шрила Бхактивинод Тхакур

Обложка книги 'Шаранагати'
(увеличить изображение)

Классическая поэма Шрилы Бхактивинода Тхакура, описывающая шаранагати — состояние полного предания Господу.

Рекомендуется для тех, кто хорошо знаком с философией и практикой гаудия-вайшнавизма.

Содержание

Шрила Бхактивинод Тхакур
Шрила Бхактивинод Тхакур

00-0 front-matter.pdf
00-1 ot-perevodchika.pdf
00-2 slava-sharanagati-gurudev.pdf
00-3 slava-sharanagati-guru-maharaj.pdf
00-4 ot-redaktora.pdf
00-5 mangalacharana-sri-laghu-chandrika-bhashya.pdf
01 sri-krishna-chaitanya-prabhu-jive-daya-kari.pdf
02 bhuliya-tomare.pdf
03 vidyara-vilase.pdf
04 yauvana-yakhana.pdf
05 amara-jivana.pdf
06 prabhu-he-shuna-mora.pdf
07 prabhu-he-tuya-pade.pdf
08 emona-durmati.pdf
09 na-karalu-karama.pdf
10 praneshvara-kahabun-ki.pdf
11 manasa-deha-geha.pdf
12 aham-mama-shabda.pdf
13 amara-balite-prabhu.pdf
14 vastutah-sakali-tava.pdf
15 nivedana-kari-prabhu.pdf
16 atma-nivedana-tuya-pade-kari.pdf
17 ki-jani-ki-bale.pdf
18 dara-putra-nija-deha.pdf
19 sarvasva-tomara.pdf
20 tumi-sarveshvareshvara.pdf
21 ekhana-bujinu.pdf
22 tumi-ta-maribe.pdf
23 atma-samarpane.pdf
24 chodata-purusha-abhimana.pdf
25 keshava-tuya-jagata-vichitra.pdf
26 tuya-bhakti-pratikula.pdf
27 vishaya-vimudha.pdf
28 ami-ta-svananda-sukhada-vasi.pdf
29 tuya-bhakti-anukula.pdf
30 godruma-dhame.pdf
31 shuddha-bhakata-charana-renu.pdf
32 radha-kunda-tata-kunja-kutira.pdf
33 hari-he-prapancha-padiya.pdf
34 hari-he-arthera-sanchaye.pdf
35 hari-he-bhajane-utsaha.pdf
36 hari-he-dana-pratigraha.pdf
37 hari-he-sanga-dosha-shunya.pdf
38 hari-he-nira-dharma-gata.pdf
39 ohe-vaishnava-thakura.pdf
40 hari-he-tomare-bhuliya.pdf
41 hari-he-sri-rupa-gosani.pdf
42 gurudeva-bara-kripa-kari.pdf
43 gurudeva-kripa-bindu-diya.pdf
44 gurudeva-kabe-mora-sei-dina.pdf
45 gurudeva-kabe-tava-karuna-prakashe.pdf
46 kabe-gaura-vane.pdf
47 dekhite-dekhite.pdf
48 vrishabhanu-suta-charana-sevane.pdf
49 kabe-habe-bala-se-dina-amara.pdf
50 krishna-nama-dhare-kata-bala.pdf
51 saranagatera-prarthana.pdf
52 sri-sri-hari-guru-vaishnava-vandana.pdf
53 ma-muncha-pancha-dashakam.pdf

 

Содержание | Далее: Введение |
Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Фотогалерея | Контактная информация
Пожертвования