Вьяса-пуджа Шрилы Ачарьи Махараджа в Лахте.


Вьяса-пуджа Шрилы Ачарьи Махараджа в Лахте

фото: Шйама Мохини Д.Д.

 

_MG_0841

_MG_0753

_MG_0754

_MG_0755

_MG_0756

_MG_0757

_MG_0733

_MG_0735

_MG_0738

_MG_0768

 

_MG_0769

_MG_0781

_MG_0791

_MG_0792

_MG_0795

_MG_0812

_MG_0818

_MG_0819

_MG_0820

_MG_0823-Edit

 

_MG_0826

_MG_0847

_MG_0856

_MG_0859

_MG_0860

_MG_0868

_MG_0872

_MG_0874

_MG_0887-Edit

_MG_0758

 ←  «Шри Рупа-Манджари-пада». Шрила Б. Н. Ачарья Махарадж ·• Архив новостей •· Фотографии с Вьяса-пуджи Шрилы Ачарьи Махараджа в Москве →

Вьяса-пуджа Шрилы Ачарьи Махараджа в Лахте

фото: Шйама Мохини Д.Д.

 

_MG_0841

_MG_0753

_MG_0754

_MG_0755

_MG_0756

_MG_0757

_MG_0733

_MG_0735

_MG_0738

_MG_0768

 

_MG_0769

_MG_0781

_MG_0791

_MG_0792

_MG_0795

_MG_0812

_MG_0818

_MG_0819

_MG_0820

_MG_0823-Edit

 

_MG_0826

_MG_0847

_MG_0856

_MG_0859

_MG_0860

_MG_0868

_MG_0872

_MG_0874

_MG_0887-Edit

_MG_0758

 

Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация
Пожертвования