«Почему возникают трудности на духовном пути?» Шрила Б. Н. Ачарья Махарадж. 14 августа 2009 года. Лахта, Санкт-Петербургскачать (формат MP4, 8.68M)
Скачать звук (MP3)

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

Почему возникают трудности на духовном пути?

(14 августа 2009 года. Лахта, Санкт-Петербург)

 

#00:01:14#

Писания дают нам общий совет: следует принимать то, что благоприятно для духовной практики, и отвергать то, что — как мы понимаем, — неблагоприятно. Когда мы пытаемся духовно развиваться, то, естественно, нас ожидают какие-либо испытания на пути. Кришна ниспосылает нам эти испытания, чтобы проверить нашу искренность: на самом ли деле мы хотим обрести духовные плоды? На самом ли деле мы готовы пожертвовать чем-то ради достижения духовного совершенства? Поэтому нам следует всегда оставаться в смиренном расположении духа и молиться Господу, молиться Кришне о том, чтобы Он даровал нам силу и помог нам справиться с соблазнами, чтобы мы сумели принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное для духовной практики.

#00:01:55#

Сначала необходимо обуздать свой язык.

#00:02:33#

Что значит обуздать свой язык? В частности, это научиться принимать только освященную пищу, только пищу, предложенную Господу и полученную как Его милость. Например, когда я присоединился к миссии около пятнадцати лет назад, то иногда поначалу, будучи неопытным брахмачари, выходя за пределы храма и видя на рынке всевозможные продукты (вегетарианские, чистые продукты), я думал: «Нет ничего плохого в том, что я куплю их и наслажусь ими». Только позже я понял, что на самом деле все эти продукты следует использовать только в служении Кришне. Если я хочу что-то съесть, то мне следует купить это, затем предложить Кришне и только тогда принимать это. В противном случае, если я не смогу обуздать свой язык, то мой ум будет постоянно отвлекаться. Постепенно мы должны очистить свой язык, после чего — свое сердце.

#00:03:32#

…праса̄да-сева̄ корите хой,
сакала прапан̃ча джай
1

ш́уддха-бхаката-чаран̣а-рен̣у,
бхаджана-анукӯла

бхаката-сева̄, парама-сиддхи,

према-латика̄ра мӯла
2

#00:03:59#

Бхактивинод Тхакур говорит в своих песнях: «Служа прасаду, освященной пище, я сумею преодолеть все иллюзии, все опасности этого мира».

Переводчик: Ашутош Кришна Дас
Транскрипцию выполнил: Традиш Дас

 

 

Шріла Бхакті Нірмал Ачар’я Махарадж 

Чому виникають труднощі на духовному шляху

(14 серпня 2009 року. Лахта, Санкт-Петербург)

 

Писання дають нам загальну пораду: необхідно приймати все те, що сприятливе для духовної практики, та відкидати все те, що — як ми розуміємо, — несприятливе. Коли ми намагаємося духовно розвиватися, то, природно, нас очікують деякі випробування на шляху. Крішна посилає нам ці випробування, щоб перевірити нашу щирість: чи насправді ми бажаємо здобути духовні плоди? Чи дійсно ми готові пожертвувати чимось заради досягнення духовної досконалості? Тому нам завжди слід залишатися у смиренному настрої та молитися Господу, молитися Крішні, щоб Він дав нам сили та допоміг нам впоратися зі спокусами, щоб ми були спроможні приймати сприятливе та відкидати все несприятливе для духовної практики.

Спочатку необхідно приборкати свій язик. Що значить приборкати свій язик? Зокрема, це означає, що слід навчитися приймати тільки освячену їжу, тільки їжу, котра запропонована Господові і отримана, як Його милість. Наприклад, коли я приєднався до Місії, близько п’ятнадцяти років тому, то іноді, ще на початку, будучи недосвідченим брахмачарі, виходячи за межі храму, коли я бачив різноманітні продукти (вегетаріанські, чисті продукти), я думав: «Немає нічого поганого в тому, що я куплю їх та насолоджусь ними». Тільки пізніше я зрозумів, що насправді всі ці продукти слід використовувати тільки в служінні Крішні. Якщо в мене є бажання щось з’їсти, то мені слід купити це, потім запропонувати Крішні і тільки тоді приймати це. В іншому випадку, якщо я не зможу приборкати свого язика, то мій розум буде постійно відволікатися. Поступово ми повинні очистити свій язик, після чого — своє серце.

…праса̄да-сева̄ коріте хой,
сакала прапан̃ча джай
3

ш́уддха-бхаката-чаран̣а-рен̣у,
бхаджана-анукӯла
бхаката-сева̄, парама-сіддхі,
према-латіка̄ра мӯла
4

Бхактівінода Тхакур казав у своїх піснях: «Служачи прасаду, освяченій їжі, я зумію подолати всі ілюзії, всю небезпеку цього світу».

Перекладач: Аннапурна Девi Дасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас1 «Почитая прасад Господа, я превозмогаю мирские заблуждения» (Бхактивинод Тхакур. «Шуддха-бхаката», стих 5).

2 «Пыль с лотосоподобных стоп чистых преданных благоприятствует преданному служению, а служение вайшнавам само по себе — высшее совершенство и корень нежного ростка божественной любви» (Бхактивинод Тхакур. «Шуддха-бхаката», стих 1).

3 «Вшановуючи прасад Господа, я перемагаю мирські омани» (Бхактівінод Тхакур. «Шуддха-бхаката», 5).

4 «Пил з лотосових стіп чистих відданих сприяє відданому служінню, а служіння вайшнавам само по собі — вища досконалість і корінь ніжного ростка божественної любові» (Бхактівінод Тхакур. «Шуддха-бхаката», 1).
←  Празднование Вьяса-пуджи Шрилы Гурудева. 4 декабря 2009 года. Томск ·• Архив новостей •· «Домашний уют». Шрила Б. С. Говинда Дев-Госвами Махарадж. Глава из книги «Поток вдохновения»  →


Код для вставки     Скачать видео (формат FLV, 12.7 МБ)     Скачать звук (MP3)
Как смотреть .flv файлы: справка

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

Почему возникают трудности на духовном пути?

(14 августа 2009 года. Лахта, Санкт-Петербург)

 

#00:01:14#

Писания дают нам общий совет: следует принимать то, что благоприятно для духовной практики, и отвергать то, что — как мы понимаем, — неблагоприятно. Когда мы пытаемся духовно развиваться, то, естественно, нас ожидают какие-либо испытания на пути. Кришна ниспосылает нам эти испытания, чтобы проверить нашу искренность: на самом ли деле мы хотим обрести духовные плоды? На самом ли деле мы готовы пожертвовать чем-то ради достижения духовного совершенства? Поэтому нам следует всегда оставаться в смиренном расположении духа и молиться Господу, молиться Кришне о том, чтобы Он даровал нам силу и помог нам справиться с соблазнами, чтобы мы сумели принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное для духовной практики.

#00:01:55#

Сначала необходимо обуздать свой язык.

#00:02:33#

Что значит обуздать свой язык? В частности, это научиться принимать только освященную пищу, только пищу, предложенную Господу и полученную как Его милость. Например, когда я присоединился к миссии около пятнадцати лет назад, то иногда поначалу, будучи неопытным брахмачари, выходя за пределы храма и видя на рынке всевозможные продукты (вегетарианские, чистые продукты), я думал: «Нет ничего плохого в том, что я куплю их и наслажусь ими». Только позже я понял, что на самом деле все эти продукты следует использовать только в служении Кришне. Если я хочу что-то съесть, то мне следует купить это, затем предложить Кришне и только тогда принимать это. В противном случае, если я не смогу обуздать свой язык, то мой ум будет постоянно отвлекаться. Постепенно мы должны очистить свой язык, после чего — свое сердце.

#00:03:32#

…праса̄да-сева̄ корите хой,
сакала прапан̃ча джай
1

ш́уддха-бхаката-чаран̣а-рен̣у,
бхаджана-анукӯла

бхаката-сева̄, парама-сиддхи,

према-латика̄ра мӯла
2

#00:03:59#

Бхактивинод Тхакур говорит в своих песнях: «Служа прасаду, освященной пище, я сумею преодолеть все иллюзии, все опасности этого мира».

Переводчик: Ашутош Кришна Дас
Транскрипцию выполнил: Традиш Дас

 

 

Шріла Бхакті Нірмал Ачар’я Махарадж 

Чому виникають труднощі на духовному шляху

(14 серпня 2009 року. Лахта, Санкт-Петербург)

 

Писання дають нам загальну пораду: необхідно приймати все те, що сприятливе для духовної практики, та відкидати все те, що — як ми розуміємо, — несприятливе. Коли ми намагаємося духовно розвиватися, то, природно, нас очікують деякі випробування на шляху. Крішна посилає нам ці випробування, щоб перевірити нашу щирість: чи насправді ми бажаємо здобути духовні плоди? Чи дійсно ми готові пожертвувати чимось заради досягнення духовної досконалості? Тому нам завжди слід залишатися у смиренному настрої та молитися Господу, молитися Крішні, щоб Він дав нам сили та допоміг нам впоратися зі спокусами, щоб ми були спроможні приймати сприятливе та відкидати все несприятливе для духовної практики.

Спочатку необхідно приборкати свій язик. Що значить приборкати свій язик? Зокрема, це означає, що слід навчитися приймати тільки освячену їжу, тільки їжу, котра запропонована Господові і отримана, як Його милість. Наприклад, коли я приєднався до Місії, близько п’ятнадцяти років тому, то іноді, ще на початку, будучи недосвідченим брахмачарі, виходячи за межі храму, коли я бачив різноманітні продукти (вегетаріанські, чисті продукти), я думав: «Немає нічого поганого в тому, що я куплю їх та насолоджусь ними». Тільки пізніше я зрозумів, що насправді всі ці продукти слід використовувати тільки в служінні Крішні. Якщо в мене є бажання щось з’їсти, то мені слід купити це, потім запропонувати Крішні і тільки тоді приймати це. В іншому випадку, якщо я не зможу приборкати свого язика, то мій розум буде постійно відволікатися. Поступово ми повинні очистити свій язик, після чого — своє серце.

…праса̄да-сева̄ коріте хой,
сакала прапан̃ча джай
3

ш́уддха-бхаката-чаран̣а-рен̣у,
бхаджана-анукӯла
бхаката-сева̄, парама-сіддхі,
према-латіка̄ра мӯла
4

Бхактівінода Тхакур казав у своїх піснях: «Служачи прасаду, освяченій їжі, я зумію подолати всі ілюзії, всю небезпеку цього світу».

Перекладач: Аннапурна Девi Дасi
Редактор: Крішна Чайтан’я Дас1 «Почитая прасад Господа, я превозмогаю мирские заблуждения» (Бхактивинод Тхакур. «Шуддха-бхаката», стих 5).

2 «Пыль с лотосоподобных стоп чистых преданных благоприятствует преданному служению, а служение вайшнавам само по себе — высшее совершенство и корень нежного ростка божественной любви» (Бхактивинод Тхакур. «Шуддха-бхаката», стих 1).

3 «Вшановуючи прасад Господа, я перемагаю мирські омани» (Бхактівінод Тхакур. «Шуддха-бхаката», 5).

4 «Пил з лотосових стіп чистих відданих сприяє відданому служінню, а служіння вайшнавам само по собі — вища досконалість і корінь ніжного ростка божественної любові» (Бхактівінод Тхакур. «Шуддха-бхаката», 1).


Главная | Миссия | Учение | Библиотека | Контактная информация | WIKI | Вьяса-пуджа
Пожертвования